Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Контрольна робота з інформаційних систем

Карточка работы:1157ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з інформаційних систем
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1. Розробити проект наказу з впровадження на базовому підприємстві АСБО у якому повинно бути вказано відповідального (посада), термін виконання та інша необхідна інформація. Наказ може включати такі етапи: 1 етап (підготовка): - призначення відповідального за впровадження ІС; - дослідження ринку інформаційних систем; - знайомство з демонстраційними версіями програмного забезпечення; - визначення оптимальної конфігурації інформаційної системи (комплексу ПЗ та ТЗ); - укладання договору на розробку і впровадження інформаційної системи та АСБО; - закупка, монтаж, налагодження техніки, мережі та спеціального устаткування; - призначення робочої групи з комплексного впровадження інформаційної системи. 2 етап (впровадження): - розробка робочого плану рахунків та системи аналітичного обліку; - створення типових господарських операцій; - настроювання та модифікація звітних форм; - розробка робочих інструкцій для персоналу; - визначення прав (рівня) доступу користувачів; - тестування АСБО; - проведення комплексної інвентаризації на підприємстві; - внесення сальдо рахунків у базу даних АСБО; - інші. Завдання 2. Дати характеристику стану організації підприємстві у формі табл. 2. бухгалтерського обліку на Завдання 3. Провести техніко-економічне обґрунтування та проектування АРМ бухгалтера на підприємстві. Довідкову інформацію з цього питання навести у табл. 3. Визначення середніх показників здійснювати, користуючись даними за один квартал. Завдання 4. Визначити модульну структуру АСБО на підприємстві (табл.. 5). Завдання 5. Провести дослідження ринку бухгалтерських програм в Україні за такими напрямками: 1. Порівняльний аналіз можливостей програмного забезпечення з метою визначення оптимального для базового підприємства 2. Вартість ПЗ та послуг по його впровадженню (табл.. 6). Завдання 6. V Дати характеристику однієї з інформаційно-правових систем: 1. "Гросбух" 2. НАУ 3. "Закон" 4. "Право" 5. Парус-консультант 6. Інші Завдання 7. Визначити необхідну для функціонування обраного ПЗ структуру комплексу ТЗ і дати його характеристику у табл.. 7. Завдання 8. Скласти кошторис витрат по впровадженню АСБО відповідно до обраної структури комплексу ПЗ і ТЗ. Визначити економічну ефективність від використання АСБО (табл.. 8). Завдання 9. Розробити робочий план рахунків бухгалтерського обліку для базового підприємства для його застосування в АСБО (табл.. 9).
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
28
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1.         Автоматизированные информационные технологии в эко¬номике: Учеб. / Под ред. проф. Г. А. Титоренко. — М.: Ком¬пьютер, Издательское объединение «ЮНИТИ», 2005. — 400 с. 2.         Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 230 с. 3.         Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. В. В. Дика. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 272 с. 4.         Информационные технологии в статистике: Учебник / Под ред. А. Н. Романова, В. П. Божко. — М.: Финстат¬информ, 2004. — 144 с. 5.         Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях / В. Ф. Сытник, X. Срока, Н. В. Еремина и др. — К.: Техника; Катовице: Экономичес¬кая академия им. Карола Адамецкого, 2003. — 215 с. 6.         Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / В. Ф. Сит¬ник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Ситника. — 4-ге вид., переробл. і допов. — К.: КНЕУ, 2003. — 420 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (269)