Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»

Монетарна політика.

Карточка работы:7601
Цена:
Тема: Монетарна політика.
Предмет:Економічна теорія
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:ВСТУП          3 1. Сутність та основні характеристики монетарної політики   4 2. Аналіз монетарної політики       5 3. Шляхи удосконалення монетарної політики   10 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:  Проблема становлення української національної системи грошово-кредитних відносин є основоположною у сфері економічного реформування держави, їх роль на сучасному етапі зростає, оскільки відбувається зростання фінансового сектора, до змін якого особливо чутливими є перехідні економіки. Актуальність теми визначається необхідністю застосування в Україні комплексного підходу до розвитку економіки загалом та фінансово-грошової сфери зокрема, який потребує глибокого розуміння відповідних економічних процесів і визначення ролі державного управління в нових умовах розвитку економіки. На сучасному етапі становлення України та її інтеграції до європейського співтовариства важливим стає впровадження стандартів існуючої демократичної системи та формування відповідних механізмів державного управління. Велика кількість різноманітних теоретичних підходів до визначення суті грошей та грошово-кредитних відносин, а отже, вибору і використання грошово-кредитних важелів державного управління розвитком економіки потребує їх системного аналізу, синтезу та порівняння.
Объём работы:
15
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Монетарна політика (англ.: Monetary Policy), використовується також термін грошово-кредитної політики Монетарна політика пов’язана з грішми, її проводить центральний банк через вплив на грошову масу в обігу. Головним її знаряддям є процентні ставки: збільшення грошових ставок, зменшується грошова маса та навпаки. Види монетарної політики: Експансіоністська політика: грошова маса збільшується → розвиток економіки підвищується. Рестрикційна політика: грошова маса звужується → економіка вгамовується (ВНП падає) Зараз в Україні продовжує діяти різноплановий монетарний устрій (визначається декілька цілей проведення грошово-кредитної політики, які пов'язані з рівнем обмінного курсу, рівнем інфляції, обсягами окремих монетарних агрегатів). Реалізація грошово-кредитної політики забезпечується змішаним методом (частково з використанням ринкових інструментів, частково -  адміністративних). Грошово-кредитна політика у 2008 році здійснювалася за складних макроекономічних умов. Реальний ВВП у 2008 році збільшився замість прогнозованих 6,8% на 2,1%, що є найнижчим показником за період після відновлення у 1999 р. процесів економічного зростання, при цьому упродовж останнього кварталу відбулося падіння обсягів виробництва, яке за підсумками року скоротилося на 3,1%. Дефіцит “довіри” на світових фінансових ринках в цілому, та навіть в більшій мірі до України, обумовив (1) зменшення притоку довгострокових ресурсів і (2) високі обсяги повернення короткострокових кредитів нерезидентам та відтік іноземної готівки з банківської системи. Головною метою грошово-кредитної політики у 2009 р. і наступних роках відповідно до Конституції України лишатиметься забезпечення стабільності національної грошової одиниці, що виступає базою досягнення головних стратегічних цілей, які полягають у підтримці стійкого і збалансованого економічного розвитку, підвищенні зайнятості, реальних доходів та стандартів життя населення. Перетворення грошово-кредитної політики на фактор зростання передбачає, передусім, не встановлення певних макроекономічних орієнтирів, а підвищення темпів економічного зростання за рахунок монетизації та капіталізації. Грошова маса, яка необхідна для обслуговування процесів економічного зростання, має трансформуватися у платоспроможний попит. Носієм попиту є реальний сектор економіки. Формуванню ефективного попиту має передувати чітко окреслений та прогнозований процес неінфляційного або слабкоінфляційного поглинання економікою поступово зростаючої грошової маси. Грошово-кредитна політика, стратегічним напрямом якої є економічне зростання, має здійснюватися на основі ланцюга: нагромадження капіталу - розширення попиту - зростання виробництва і рівня зайнятості - збільшення бюджетних доходів - скорочення бюджетного дефіциту - зниження інфляції.
Вариант:3
Литература:1.            Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: підручник. – К.: Основи, 2006. – 344 с. 2.            Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – М.: Юрист, 2001. –  258 с. 3.            Булатов А.С. Экономика. – М.: Юрист, 2001. – 320 с. 4.            Бутук А.И. Экономическая теория: Учеб. пособие. – К.: Викар, 2000. – 294 с. 5.            Войтов А.Г. Экономика, Общий курс., учебник. – М.: Информационно – внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 288 с. 6.            Гальчинський А.С, Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. – К: Вища школа, 1995. – 340 с. 7.            Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994. – 240 с. 8.            Економічна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. / О. О. Бєляєв, М. І. Диба, А. С. Бебело, А. З. Зазимко та ін. – К.: КНЕУ. – 2005. – 211 с. 9.            Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории: Учеб. пособие. – М: Рыбари, 2000. – 304 с. 10.        Національний банк України http://www.bank.gov.ua    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)