Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий аналіз»

Фінансовий аналіз

Карточка работы:60752б
Цена:
Тема: Фінансовий аналіз
Предмет:Фінансовий аналіз
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 12: Відомі такі показники компанії “У”: річна виручка від реалізації продукції – 10000000 грн.; сукупні активи на 31.12 – 5000000 грн; власний (акціонерний) капітал на 31.12 – 2500000 грн. Розрахувати коефіцієнти окупності сукупних активів і акціонерного капіталу. Відповідь обґрунтувати. Виходячи з розрахованих і наведених у таблиці значень коефіцієнтів для компанії і галузі, визначити проблеми, що стоять перед компанією. Коефіцієнт Компанія Галузь Коефіцієнт окупності сукупних активів 2 3,5 Середній строк інкасації 45 днів 46 днів Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів 6 разів 6 разів Коефіцієнт окупності власного капіталу 4 7,0 Задача 29: Розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності багато профільного підприємства, якщо на кінець 2000 р. активи розділу ІІ балансу становили 1225 тис. грн., розділу ІІІ балансу – 1125 тис. грн., короткострокові зобов’язання в 2000 р. – 851 тис. грн. Визначити, як зміниться коефіцієнт поточної ліквідності, якщо підприємство здійснюватиме такі операції: 1) спише товарно-матеріальні запаси вартістю 34 тис. грн. і нарахує знос 14 тис. грн.; 2) сплатить 50 тис. грн. довгострокових зобов’язань.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:1. Методи фінансової оцінки звичайних акцій 3 2. Формування інвестиційного портфеля 7 Список використаної літератури 13 Задача 12 14 Задача 29 15
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
16
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Закону України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року № 1560-XII // www.rada.kiev.ua 2. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18 червня 1991 року № 1201-XII // www.rada.kiev.ua 3. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / М.: Банки и биржи, 2000 4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / К.: Ника-Центр, 2001 5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент / К.: Ника-Центр, 2001 6. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент : полный курс. В 2-х т. /СПб : Экономическая школа, 2003 7. Гитман Л.Д., Джонк М.Д. Основы инвестирования / М.: Дело, 2001 8. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент / К.: МАУП, 2004 9. Ушкова Н.М., Бланк І.О., Кукурудза Л.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент на підприємстві /К., 2002 10. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика / К.: Нора-принт, 2000 11. Орлова О. “Нужен европейский опыт”//Украинская инвестиционная газета № 50 (322), 11-17 грудня 2001 р.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (111)