Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Контрольна з фінансового ринку

Карточка работы:11929 ф
Цена:
Тема: Контрольна з фінансового ринку
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание: Задача 9 Визначити показник Макоулі для облігації з 8% купонною ставкою, номіналом 1000 гр.од. строком на 5 років, якщо необхідний рівень доходності 10%. Задача 19 А). Визначте ціну варанта, якщо поточний курс акції 65 г.о., а ціна акції, визначена варантом 60 г.о. Варант може бути обміняний на 10 акцій. Розрахуйте можливий рівень доходності від операцій купівлі акцій і купівлі варанта, якщо курс акцій в кінці року підніметься до 75 г.о.
ВУЗ:Національна Академія Управління (НАУ)
Содержание:ЗМІСТ   Теоретичні питання. 3 8. Розвиток позабіржового ринку цінних паперів в Україні 3 18. Можливості застосування теорії ризику на фінансовому ринку        України  20 Задачі 31 Задача 9. 31 Задача 19. 33 Список використаної література. 35  
Курс:
Реферат:
Язык:Українська
Вступление:
Объём работы:
34
Выводы:
Вариант:нет
Литература:Список використаної літератури   1.                 Бевз О.П., Скотнікова М.М., Кушнір Т.Б. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів, Ч.1. - К.: КНТЕУ, 2005. – 214 с. 2.                 Дудяк Р. Основи біржової діяльності на товарному і фондовому ринках: Навч. посібник. - К.: Українські технології, 2001. – 184 с. 3.                 Економіка та організація біржової торгівлі: Опорний конспект / Уклад.: О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, Ч.1. - К.: КНТЕУ, 2004. – 101 с. 4.                 Силантьєва Н, Маринченко Л. Ризиковість підприємств // Харчова та переробна промисловість. - 2009. - № 7. - с. 4-6. 5.                 Сідун В.А. Пономарьова О.В. Економіка підприємства: Навч. Пос. - Київ: Центр навчальної літератури, 2007. - 436 с. 6.                 Солдатенко В. Сучасні проблеми підприємства// Вісник податкової служби України. - № 22/2009. - С. 33. 7.                 Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. - К.: Джерела М, 2002. – 336 с. 8.                 Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник для студ. вищ. навч. закл. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 603 с. 9.                 Сучасна економіка Макміллана / Пер. з англ. - К.: "АртЕк", 2006. - 640 с. 10.            Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - www.ssmsc.gov.ua 11.            Національний банк України - www.bank.gov.ua 12.            Позабіржова фондова торговельна система - www.pfts.com 13.            Пономаренко В.С., Раєвнєва О.В., Стрижиченко К.А. Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку: Монографія. – Харків: ВД "ІНЖЕК", 2004. – 264 с. 14.            Коновал С.Е. РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ РИНКІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД // Науковий вісник, 2006, вип. 16.3 – с. 186 15.            Мозговий Олег Миколайович. Фондовий ринок: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 1999. — 316с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)