Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Контрольна з фінансового ринку

Карточка работы:11930 ф
Цена:
Тема: Контрольна з фінансового ринку
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1 А). Ціна облігації 90 г.о. Облігація була випущена на 3 роки, до погашення залишилося 2 роки. Номінал облігації 100 г.о. Процентні виплати за облігацією 30 % річних (сплата 1 раз на рік). Необхідний рівень доходності 35 % річних. Визначити поточну ринкову вартість облігації. Що слід робити інвестору – купувати, чи продавати облігацію? Задача 11 А). Розрахуйте крос-курс купівлі і продажу німецької марки до французького франка DEM/FRF на основі таких даних: USD/FRF=5.2142 – 5.2196 USD/DEM=1.5420 – 1.5500
ВУЗ:Національна Академія Управління (НАУ)
Содержание:ЗМІСТ     10. Проблеми захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів України. 3 20. Фундаментальний аналіз та його значення на фінансовому ринку   України. 7 Задача 1. 19 Задача 11. 21 Список використаної література. 23  
Курс:
Реферат:
Язык:Українська
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:нет
Литература:Список використаної літератури   1.                 Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // www.rada.gov.ua 2.                 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" // www.rada.gov.ua 3.                 Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. Посібник / За ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Атіка, 2004. – 368 с. 4.                 Бевз О.П., Скотнікова М.М., Кушнір Т.Б. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів, Ч.1. - К.: КНТЕУ, 2005. – 214 с. 5.                 Дудяк Р. Основи біржової діяльності на товарному і фондовому ринках: Навч. посібник. - К.: Українські технології, 2001. – 184 с. 6.                 Економіка та організація біржової торгівлі: Опорний конспект / Уклад.: О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, Ч.1. - К.: КНТЕУ, 2004. – 101 с. 7.                 Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Кондор, 2004. – 382 с. 8.                 Романенко О.Р. Фінанси: Підручник для студ. вищ. навч. закл. -К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 310 с. 9.                 Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. - К.: Джерела М, 2002. – 336 с. 10.            Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - www.ssmsc.gov.ua 11.            Національний банк України - www.bank.gov.ua    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)