Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»

Державне будівництво та місцеве самоврядування

Карточка работы:6072б
Цена:
Тема: Державне будівництво та місцеве самоврядування
Предмет:Різне
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):право
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:1. Ідеали лібералізму 3 2. Побудова ліберальних держав в західних країнах 4 3. Характеристика радянського реального соціалізму в УРСР 5 4. Криза ідеології і крах соціалістичного табору 6 5. Політичний сценарій проголошення незалежності України 7 6. Побудова в Україні ринкової економіки 8 7. Зв’язок держави і громадянина в Україні: працевлаштування, зарплата; освіта; соціальні гарантії 10 8. Визнання неспроможності ліберальної моделі 12 9. Практика сучасних західноєвропейських держав у побудові сучасної держави (держава загального благоденства) 13 10. Вибір моделі соціально-правової держави в Україні 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
17
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Українська державність у ХХ столітті: історико-політологічний аналіз / Кер. авт. кол. О.Дергачов. – К.: Політична думка, 1996. – 520 с. 2. Щокін Г. Закони світової історії і соціальної динаміки // Персонал. – №7. – 2005. – С. 9-11. 3. Волков Ю. Г., Поликарпов В. С. Человек: Энцикл. словарь. — М., 1999. 4. Кубракова О. Європейські ліберальні організації: історія діяльності та інституціалізації у кінці ХХ - початку ХХІ ст. // Електронний ресурс http://experts.in.ua/baza/analitic/detail.php?ID=20442. 5. Гладко В. Контури нової політичної сили // Український регіональний вісник. – Київський інститут „Схід-Захід”. – №42. – 2003. 6. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки // Збірник законів і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки, 1937, № 30, ст. 121, зі змінами і доповненнями. 7. Двадцять років „перестройки” – оцінюють експерти // Наука та публіцистика. – № 3. – 2005. – С. 5-12. 8. Постанова Верховної Ради Української РСР “Про проголошення незалежності України // Законодавство України з питань військової сфери. - К.: Азимут-Україна. - 2003. - С. 15 - 16. 9. Бакаєва А.В. Молода Українська держава (до 15-річчя проголошення незалежності України) // Електронний ресурс http://www.library.kharkov.ua. 10. Принципи приватизації // Електронний ресурс http://archive.kraina.org.ua 11. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки // Послання Президента України до Верховної Ради України. 12. Деякі наукові концепції сучасної держави // Джерело. – 4. – 2006. – С. 25-27. 13. Співак В.М. Соціальна, правова держава як фактор розвитку демократичного суспільства в Україні // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. – К., 2001. 14. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с. 15. Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2005. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 352 с. 16. За матеріалами методологічного семінару „Теорія і практика політичного аналізу і прогнозування” // К., 13 лютого 2007 року, тема – "Вибір парадигми".
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)