Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Гроші та кредит»

Особливості формування комерційних банків та їх основні типи

Карточка работы:11961 ф
Цена:
Тема: Особливості формування комерційних банків та їх основні типи
Предмет:Гроші та кредит
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Управління (НАУ)
Содержание:Зміст   Вступ. 3 1.Комерційний банк як суб’єкт підприємницької діяльності та його основні типи  4 2.Основні послуги комерційних послуг. 8 3.Результати діяльності комерційних банків України на сучасному етапі 13 Висновки. 21 Список літератури. 22  
Курс:
Реферат:
Язык:Українська
Вступление:Вступ   У теперішній час в Україні відбувається процес становлення ринкової економіки. Така економіка, на відміну від існуючої командно-адміністративної, передбачає нові принципи функціонування господарюючих суб’єктів. Головний серед них — принцип прибуткового господарювання, досягнення великого прибутку. Доходність, прибутковість як принцип означає те, від чого господарюючий суб’єкт не може існувати, без чого він втрачає зміст своєї економічної діяльності. Цей принцип має неминучий постійний характер. Відтак прибуток не повинен бути тільки рушійним мотивом діяльності. Він також є джерелом розвитку як самого суб’єкта, так і суспільства в цілому. Комерційний банк, як і будь-яке підприємство є таким же самостійним господарюючим суб’єктом.  Банк можна назвати “лакмусовим папірцем” функціонування народного господарства в цілому. При сприятливих умовах та нормальних темпах розвитку народногосподарського комплексу в цілому добре розвиваються  і банківські установи; а у випадку погіршення фінансового стану підприємств, дефіциту фінансів держави, в сфері фінансово-кредитних установ з’являються проблеми з вільними грошовими коштами, збільшується контроль з боку Національного банку та інших державних органів, що зменшує ініціативу і в кінцевому результаті впливає на наслідки роботи банківської установи, тобто прибуток. Тому проблеми розвитку банківської системи — це в першу чергу проблеми розвитку економіки в цілому.  
Объём работы:
21
Выводы:Висновки   Однією з умов успішного функціонування комерційного банку є попит на його послуги. Головний принцип надання банківських послуг полягає в ефективному управлінні банківськими ризиками, внаслідок чого надходження від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності банку, мають бути достатніми для покриття витрат банку на утримання залучених банком грошових коштів, витрат, пов’язаних з діяльністю банку, а також отримання прибутку в розмірі достатньому для збереження і зростання капіталу банку, що є головною стратегічною ціллю діяльності банку. Головною метою діяльності комерційного банку на ринку роздрібних банківських продуктів є збільшення клієнтської бази і диверсифікація ризиків за рахунок залучення значної кількості нових клієнтів завдяки максимально повному забезпеченню клієнтів банку широким переліком якісних і конкурентних банківських продуктів. Досягнення головної і стратегічної мети буде сприяти досягненню банком збільшення частки банку на ринку роздрібних банківських продуктів України, збільшенню прибутковості послуг і поліпшенню стандарту обслуговування клієнтів. Розвиток буде здійснюватися в напрямку створення "фінансового супермаркету", причому пріоритетним напрямком буде пакетний підхід до обслуговування клієнта, коли клієнт отримавши один банківський продукт, одержує можливість користуватися цілим переліком інших банківських послуг. Для виконання поставлених цілей в даній роботі була досліджена сутність банку як суб’єкта господарювання, проаналізовані основні функції комерційних банків та охарактеризовані основні види послуг комерційних банків.  
Вариант:нет
Литература:Список літератури   1.      Закон України “Про банки і банківську діяльність” із змінами і доповненнями станом на 01.01.98. // Відомості Верховної ради України. - 1997.-№25. 2.      Закон України “Про господарські товариства” //  Галицькі контракти - 1996 - №42. 3.      Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” //  Діло - 1998 - №1,2. 4.      Інструкція № 10 “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків” від 21.11.1997. 5.      Анализ деятельности коммерческих банков. / Под общ. ред.                   Кумок С.И./ Киев. - 2004. 6.      Банковский портфель – I, II, III.  Отв. ред. Коробов Ю. И. и др. Авт. кол.: Антонов Г. М. и др. – К., 2002. 7.      Богомазов М. Банковская прибиль. // Бизнес, 2007 — № 42. 8.      М.А. Боровська. Банківські послуги .-Киев, 2003. 9.      Домрачев В. Процес накопичення капіталу триває. / Вісник НБУ, 2005 —  № 10. 10. Економический анализ деятельности банка: учебное пособие – М: Инфра-М, 2001. 11. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит – К: Лібра, 2001. 12. Основы банковского дела. / под ред. Мороз А. М. — К.: Лібра, 2001. 13. Раєвський К., Домрачев В., Майданюк О. Деякі аспекти фінансового аналізу комерційних банків. – К: 2002. 14. Святко С.А. Аналіз доходів комерційного банку. // Фінанси України, 2007— № 12. 15. Усоскин В.М. Современний коммерческий банк: управление и операции.— М.: Вазар-Ферро, 2001.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)