Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Контрольна зі статистики фінансів

Карточка работы:1209 ф
Цена:
Тема: Контрольна зі статистики фінансів
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:3. Задача Умова: Середні залишки нормативних оборотних коштів будівельного управління за перший квартал становили 720 тис. грн., на 1 квітня - 1180 тис. грн., на 1 травня - 1200 тис. грн., на 1 червня - 1380 тис. грн., на 1 липня - 1450 тис. грн. Обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт за перше півріччя — 3240 тис. грн. Визначити показники оборотності оборотних коштів: а) кількість оборотів; б) тривалість одного обороту у днях. 4. Задача Умова: Продуктивність праці на підприємстві у II кварталі за планом мала підвищитися на 7 % порівняно з І кварталом. Фактично продуктивність праці підвищилася на 12 %. Визначити коефіцієнт виконання плану з підвищення продуктивності праці. 5. Задача Умова: Відомі такі дані про розмір заробітної плати робітників підприємства: Групи за розміром заробітної плати, грн. Кількість робітників, чол. 220 – 260 35 260 – 300 55 300 – 340 84 340 – 380 98 380 – 420 33 Понад 420 12 Визначити середній розмір заробітної плати робітників підприємства, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. 6. Задача Умова: Динаміка норми капіталовкладень у галузь характеризується такими даними: Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Норма капіталовкладень, % 28,2 24,3 26,3 32,1 36,3 42,2 Знайти базові та ланцюгові темпи зростання, темпи приросту норми капіталовкладень, середньорічний темп зростання і визначити тенденцію методом аналітичного вирівнювання. 7. Задача Умова: Відомі такі дані про установи комерційного банку: Установа банку Прибуток, тис. грн., за кварталами Активи, тис. грн., за кварталами І ІІ І ІІ 1 1020 2480 1940 3400 2 3040 5820 3880 6350 3 2300 4840 2650 3840 4 3200 4360 4210 6150 Визначити: а) індивідуальні індекси рентабельності активів кожної установи банку; б) динаміку середнього рівня рентабельності активів (змінного, сталого складу та структурних зрушень), в) абсолютний приріст прибутку за рахунок зміни рівня рентабельності та обсягів активів. 8. Задача Умова: Номінальна заробітна плата в регіоні за звітний період збільшилася на 18 %, ціни підвищились на 7 %, а чисельність населення збільшилась на 1,5 %. Визначити, як змінився рівень реальної заробітної плати. 9. Задача Умова: Із партії деталей відібрано для перевірки 300 деталей. Серед них виявилося 8 нестандартних. Знайти з імовірністю 0,954 межі, в яких перебуватиме частка нестандартних деталей в усій партії з 9000 деталей.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Зміст 1. Ряди динаміки. 3 2. Статистика життєвого рівня населення. 10 3. Задача. 19 4. Задача. 21 5. Задача. 22 6. Задача. 24 7. Задача. 27 8. Задача. 31 9. Задача. 32 Список використаної літератури. 34  
Курс:
Реферат:
Язык:Українська
Вступление:
Объём работы:
33
Выводы:
Вариант:нет
Литература:Список використаної літератури 1. Грабовецький Б.Є. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник. – Вінниця.: ВДТУ, 2001. – 147с. 2. Єріна А.М., Кальян З.О. Теорія статистики: Практикум. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 325с. 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 144с. 4. Курс лекцій з дисципліни «Статистика». Частина 1. Теорія статистики: В.П. Сторожук, О.В. Кустовська, Є.І. Ткач, І.М. Шост та ін.; За ред. Є.І. Ткача – Тернопіль: Економічна думка, 2006 . – 224 с. 5. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Єріна, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін.; За заг. ред. А. М. Єріної, Р. М. Моторина. — К.: КНЕУ, 2002 – 448 с. 6. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко та ін. – 2-е вид., перероб і доп. – К.: КНЕУ, 2000 – 467 с. 7. Столяров Г. С., Огай М. Ю. Соціальна статистика: Навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 195 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (309)