Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Сучасні концепції маркетингу та проблеми їх реалізації в маркетининговій діяльності туристичного підприємства

Карточка работы:1243 ф
Цена:
Тема: Сучасні концепції маркетингу та проблеми їх реалізації в маркетининговій діяльності туристичного підприємства
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП.. 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти формування концепцій маркетингу  3 1.1. Еволюція концепцій маркетингу. 5 1.2. Сутність концепцій маркетингу підприємства та їх характеристика, поширення  5 1.3. Особливості розробки та реалізації концепцій маркетингової діяльності туристичного підприємства. 15 РОЗДІЛ 2. Дослідження сучасних концепцій маркетингу та проблеми їх реалізації в маркетинговій діяльності туристичного підприємства. 26 2.1. Аналіз проблем маркетингу у діяльності туристичного підприємства. 26 2.2. Вплив концепцій маркетингу на діяльність підприємства. 30 РОЗДІЛ 3. Рекомендації щодо реалізації сучасних концепцій маркетингу у маркетинговій діяльності туристичного підприємства. 35 3.1. Пропозиції щодо удосконалення реалізації сучасних концепцій маркетингу у маркетинговій діяльності туристичного підприємства. 35 3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів. 38 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ· 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 48 ДОДАТКИ.. 51  
Курс:
Реферат:
Язык:Українська
Вступление:ВСТУП Вітчизняний бізнес має специфіку в черговості охоплення маркетингом діяльності різних галузей, що пояснюється недостатнім розвитком ринкових відносин, недосконалістю законодавства у сферах господарювання та економічних реформ, нестабільністю політичного середовища тощо. Такі обставини вимагають аналізування діючої практики застосування концепцій маркетингу на вітчизняних підприємствах відповідно до використовуваних бізнес-орієнтацій та визначення сучасних напрямів взаємовідносин продуцентів і споживачів на українському ринку. Становлення ринкових відносин в Україні вимагає формування основних інсти­тутів сучасної економіки, серед яких вирішальне значення має маркетинг. В основу концепції маркетингу покладено ідею задоволення потреб потенціальних споживачів. Вона сформувалась як відповідь на удосконалення та ускладнення збутової діяль­ності в умовах нарощування обсягів виробництва продукції. Це означає, що на зміну "ринку продавця" прийшов "ринок покупця", тобто тепер необхідно виробляти саме ті товари, які погодиться купувати споживач. В основу розвитку виробництва заклада­ють дані, які одержують у результаті вивчення різних ринкових сегментів, окремих груп населення, підприємств тощо, яким буде адресовано нову продукцію. Вироб­ництво та збут в умовах "ринку покупця" і становить зміст маркетингової діяльності. Управління економікою і фінансами підприємства неможливо без добре працюючих маркетингових служб. Необхідно завжди тримати руку на пульсі ринку. Маркетинг як інструментарій ринкової діяльності та філософія бізнесу є результатом теорії та практики різних шкіл. Зміст і термінологія маркетингу постійно оновлюється під впливом розвитку ринкового середовища і взаємовідносин його суб’єктів. Концепції маркетингу як зовнішньовнутрішня перспектива ринкової діяльності розвиваються відповідно до бізнес-орієнтацій ділового середовища. Проблемі розвитку концепцій маркетингу присвячені численні праці іноземних і вітчизняних науковців. Основна умова приділяється сутності та характеристикам традиційних концепцій маркетингу, в останні роки з’являються публікації, в яких розвиток концепцій маркетингу пов’язуються з бізнес-орієнтаціями ринкових суб’єктів. Сучасні концепції маркетингу знайшли своє відображення у працях вітчизняних фахівців. Відсутність узагальненого висвітлення концепцій маркетингу на вітчизняних підприємствах актуалізує дослідження поставленої проблеми. Важливе місце маркетингова діяльність займає в туризмі. Це обумовило вибір теми курсової роботи. Предметом дослідження даної роботи виступає маркетингова діяльність туристичного підприємства. Об'єктом дослідження виступає ЗАТ «Туристична агенція «Либідь – Київ». Мета даної роботи – проаналізувати сучасні концепції  маркетингу та проблеми їх реалізації в маркетинговій діяльності туристичного підприємства. Для досягнення мети роботи були поставлені наступні завдання: - дослідити теоретико-методологічні аспекти формування концепцій маркетингу; - проаналізувати сучасні концепції маркетингу та проблеми їх реалізації в маркетинговій діяльності туристичного підприємства; - розробити рекомендації щодо реалізації сучасних концепцій маркетингу у маркетинговій діяльності туристичного підприємства. Для написання роботи була використана методична, наукова та учбова література провідних вітчизняних та зарубіжних економістів та маркетологів.  
Объём работы:
51
Выводы:ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ   Маркетингову діяльність слід розглядати як  основу підприємництва в цілому; ринкову теорію управління; комплекс взаємозалежних елементів ділової активності;  певну систему господарювання; філософію бізнесу; комплексну систему виробництва і збуту; елемент стратегічного планування і т.д. Комплекс маркетингу – це набір факторів маркетингу, що піддаються контролю і використовуються фірмою для досягнення своїх цілей. Основними компонентами цього комплексу є: товар, ціна, методи розповсюдження товару на ринку, комплекс маркетингових комунікацій товару. Управління маркетингом - це аналіз, планування, втілення в життя та контроль за проведенням заходів, розрахований на встановлення, зміцнення і підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної мети підприємства (отримання прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення частки ринку, проникнення на ринок тощо). При цьому система таких заходів містить маркетингову політику стосовно продукту підприємства, ціноутворення, комунікацій та розподілення. Організація управління маркетингу – це структурна побудова для управління маркетинговим функціями, встановлення підпорядкованості і відповідальності за виконання поставлених перед підприємством задач. Еволюція концепцій маркетингу як філософії та інструментарію підприємницької діяльності в Україні відбувалася відповідно до розвитку бізнес-орієнтацій ринкових суб’єктів. У 90-ті роки минулого століття в Україні активізувалося залучення у вітчизняний бізнес інструментарію маркетингу, що було викликано пришвидшеними темпами розвитку ринкової економіки, демократизацією системи управління нею, процесами демонополізації й зародження концепції, розширенням середнього та малого підприємництва тощо. Комплекс маркетингу - це набір маркетингових засобів, що використовує підприємство для впливу на цільовий ринок, маючи на меті домогтися бажаної реакції з його боку. До маркетингового комплексу входять чотири групи заходів:  заходи відносно туристичного продукту фірми.  заходи відносно ціни на туристичний продукт.  заходи відносно організації збуту.  Маркетингові   комунікації,   або   заходи,   спрямовані   на просування туристичного продукту на ринок. Особливості використання концепцій маркетингу розглянуто на прикладі туристичного підприємства ЗАТ «Туристична агенція «Либідь – Київ». ЗАТ «Туристична агенція «Либідь – Київ», зареєстрована в м. Києві, Свідоцтво АОО №058351, юридична адреса: вул.. Горького, 116, м. Київ, Україна, 03150, фактична адреса: 01054, м. Київ, вул. Павлівська, 17 в особі Заступника Голови правління пані Габрієлян Світлани Григорівни.   Компанія «Либідь-Київ» відома на українському ринку в якості професійного туроператора з 1997 року. Іноземним та вітчизняним туристам «Либідь-Київ» пропонує: розміщення в готелях Києва і регіональних містах України; тематичні й оглядові екскурсії по Києву й іншим містам України іноземними мовами; пізнавальні тури вихідного дня; транспортне обслуговування; закордонні поїздки – морські, гірськолижні, екзотичні тури, лікувальні курорти, бізнес відрядження; оздоровлення, лікування і відпочинок у санаторіях України – Крим, Закарпаття, Трускавець, Моршин, Хмільник, Миргород; зимові і літні Карпати; авіаквитки на міжнародні і внутрішні рейси; страхування; конференц сервіс; Либідь-Київ» - професійний оператор ділових (індивідуальних і корпоративних) подорожей. На основі аналізу маркетингового комплексу підприємства можна зробити наступні висновки: Маркетингова товарна політика: з першого дня існування фірми на ринку основний підхід, який обрала фірма для задоволення потреб споживача – це надання високоякісних туристичних послуг. Для ЗАТ «Туристична агенція «Либідь – Київ» найбільш привабливим є організація закордонних поїздок та оздоровлення та лікування. Менш привабливим є організація тематичних та оглядових екскурсій. Маркетингова цінова політика: на фірмі використовується метод ціноутворення виходячи із розрахунку витрат  (собівартість плюс націнка) - заснований на додаванні стандартних націнок, запезпечующих одержання певного прибутку. Маркетингова політика збуту: гасло до просування послуг ЗАТ «Туристична агенція «Либідь – Київ» – „Індивідуальний підхід до кожного клієнта”. Основним методом продажу, що  використовується на підприємстві ЗАТ «Туристична агенція «Либідь – Київ» – є індивідуальний продаж. Політика просування: для просування підприємство ЗАТ «Туристична агенція «Либідь – Київ» обрало декілька заходів: реклама в ЗМІ; участь в виставках; рекламування засобами Інтернет-сайту.  Маркетинговий комплекс підприємства ЗАТ «Туристична агенція «Либідь – Київ» організований на достатньому рівні. Але маркетингова діяльність підприємства потребує удосконалення з зору просування послуг із метою отримання додаткових прибутків та розширення ринку збуту. Розглянемо в наступному розділі шляхи вдосконалення маркетингової діяльності підприємства. В третьому розділі роботи запропоновані рекомендації щодо реалізації сучасних концепцій маркетингу у маркетинговій діяльності туристичного підприємства. Проект є ефективними, оскільки принесе 150 тис.грн. додаткового доходу, індекс дохідності більший за 1 та становить 2,67.  
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   1.     Закон України Про туризм ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 31, ст.241 ). 2.     Указ Президента України Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року. 3.     Указ Президента України Про підтримку розвитку туризму в Україні. 4.     Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга. 2002. 5.     Азоев Г.Л., Челноков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО  “Типография НОВОСТИ”, 2001. 6.     Ансофф Игорь. Новая корпоративная стратегия.- СПб.: Питер Ком, 1999.- 416 с. 7.     Дні директ-маркетингу в Україні:Матеріали міжнародного бізнес-форуму індустрії прямого маркетингу CRM та дистанційної торгівлі в Україні. – 26–28 квітня 2006. 8.     Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического  управления.-М.:ИВЦ "маркетинг", 1997. 9.     Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2005. 10. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов.-М.: Русская деловая литература, 2004.-768 с. 11. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций.- М.:ИНФРА-М; Новосибирск, 2006.- 287 с. 12. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. — Издательский Дом «Вильямс», 2005. 13. Колашник В. Директ-маркетинг: інструмент для обраних // Маркетинг в Україні. – 2007. – №4. – С. 4–8.  14. Ламбен Жан-Жак. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива. Пер. с французького. - Спб.: Наука, 2003.-589 с. 15. Моррис Р. Маркетинг: ситуації і приклади : Пер. с англ. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2005.- 192 с. 16. Маркетинг / Під ред. проф. Уткіна Э.А.- М.: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ». Видавництво ЭКМОС, 1998.- 320 с. 17. Маркетинг: Підручник / А.Н. Романов, Ю.Ю.Корялогов, С.А. Красильников і ін.;  Під ред. А. Н. Романова. - М.: Банки і біржі,  ЮНИТИ, 2001.- 560 с. 18. Новітній маркетинг / Є.В. Савельєв, С.І. Чеботар, Д. А. Штефанич та ін. – К., 2008 – 420 с. 19. Основи маркетингу : Учеб. Посібник/ Р.А. Крыжановский, И.П. Продиус.- К.: УМК У, 2005.- 164 с. 20. Основи менеджменту і маркетингу : Навчальний посібник/ В. Б. Зубик, А.И. Ільїн, Г.Я. Кожекин і ін. ; Під общ. Ред. Р. С. Седегова.- Мн.: Высш. Шк., 2002.- 382 с. 21. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/Пер. з англ. - К.: Основи, 2000 - 390 с. 22. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг: Краткий курс. — СПб.: Питер, 1999. 23. Пилипчук В. П. Розвиток директ-маркетингових послуг в Україні // Маркетинг в Україні. – 2002. –№ 5. – С.48–50. 24. Пилипчук В., Сучасні бізнес-тенденції та розвиток маркетингу вітчизняних компаній // Маркетинг в Україні. – 2008. – №2. – С.61–67. 25.  Примак Т. Від маркетингу відносин до маркетингу утримування клієнтів // Маркетинг в Україні. – 2006. – №3. – С.42–44. 26. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров. Модуль 4. – М.: Инфра-М, 2000. 27. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. — К.; М.; СПб: Вільямс, 2004. 28. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент:Учебник для вузов.-М.:Банки и биржи:ЮНИТИ, 1998.- 576 с. 29. Фридерманн В. Нердингер. Ориентация на клиента. – Харьков. 2004. – 180 С. 30.  Чейзин Стив. Історія ефективного маркетингу // Маркетинг в Україні. – 2007. – №6. – С. 14–16. 31. Чорнозуб О. Криза традиційного маркетингу: нові можливості для росії та України // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 2. – С. 28–30. 32. Фатхутдинов Р.А «Стратегічний менеджмент»: Навчальний посібник. -  М.: ЗАТ «Бізнес-школа» Интел-Синтез», 1999.-304 с. 33. http://lybid-kiev.com.ua - Офіційний сайт компанії.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)