Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Теорія ймовірностей»

Задачі з теорії ймовірності

Карточка работы:1249 ф
Цена:
Тема: Задачі з теорії ймовірності
Предмет:Теорія ймовірностей
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Фінансии кредит
Тип:Задача
Задание:Завдання 1. Дискретна випадкова величина Х може приймати тільки два значення: та , при чому . Відома ймовірність можливого значення , математичне сподівання і дисперсія . Знайти закон розподілу випадкової величини. Завдання 2. Випадкова величина Х задана диференціальною функцією розподілу (щільністю ймовірності) в інтервалі . Поза цим інтервалом . Знайти параметр А, інтегральну функцію розподілу, математичне сподівання і дисперсію. Побудувати графіки інтегральної й диференціальної функцій. Завдання 3. Зроблено вибірку по 300 банкам України. Ознакою Х є відхилення процентної ставки банку Р від відповідної процентної ставки НБУ. Необхідно: 1). Побудувати гистограму відносних частот. 2). Обчислити вибіркову середню, дисперсію, середнє квадратичне відхилення. 3) По вигляду гістограми з врахуванням отриманих числових характеристик підібрати закон розподілу та оцінити правдоподібність гіпотези за допомогою критерію Пірсона при заданому рівні значимості . 4). Оцінити довірчий інтервал для математичного сподівання генеральної сукупності з надійністю 0,95
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Зміст   Завдання 1. 3 Завдання 2. 4 Завдання 3. 6 Література. 10  
Курс:3
Реферат:
Язык:Українська
Вступление:
Объём работы:
9
Выводы:
Вариант:нет
Литература:Список використаної літератури   1.   Гмурман В.Е.  Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высшая школа, 1998. - 480 с. 2.   Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. - М.: Наука, 1969.  - 512 с. 3.   Математическая статистика Под редакцией А.М.Длина. - М.: Высшая школа, 1975. - 398 с. 4.   Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. Справочное пособие. - М.: Наука, 1971. - 192 с.   5.   Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Высшая школа, 2001. -  576 c.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (132)