Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Гроші та кредит»

Вартість грошей в часі. Шість функцій складного проценту

Карточка работы:37837
Цена:
Тема: Вартість грошей в часі. Шість функцій складного проценту
Предмет:Гроші та кредит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Методи визначення вартості грошей у часі 5 1.1. Оцінка теперішньої вартості 5 1.2. Визначення доцільності капіталовкладень шляхом порівняння ризику з доходами 7 1.3. Оцінка доцільності капіталовкладень за методом ЧТВ 9 1.4. Оцінка доцільності капіталовкладень за методом індексу прибутковості (ІП) 11 1.5. Оцінка доцільності капіталовкладень за методом внутрішньої ставки доходу (ВСД) 12 2. Шість функцій складного проценту 14 Висновок 19 Список використаної літератури 20
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Оцінка виробничо-майнового потенціалу завжди підпорядкована певній меті, вирішенню якого-небудь конкретного завдання. Оцінювач має добре знати це завдання, заради якого здійснюється оцінка, щоб правильно вибрати потрібний методичний інструментарій. Потреби в оцінці вартості всього майнового комплексу підприємства виникають і випадках: куплі - продажу акцій підприємства на ринку цінних паперів; куплі –продажі частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю; продажі підприємства повністю на аукціоні або конкурсі при процедурі банкрутства або при приватизації державного підприємства; передачі всього підприємства в оренду; реорганізації або ліквідації підприємства; здійснення інвестиційного проекту підприємства; одержання кредиту під заклад всього майна підприємства. Оцінка вартості нерухомого майна підприємства здійснюється з метою: продажу якої-небудь частини нерухомості підприємства; одержання кредиту під заклад якої-небудь частини нерухомості підприємства; страхування нерухомого майна підприємства; визначення бази оподаткування для нарахування податку на майно; переоцінки основних засобів; оформлення будь-якої частини нерухомості підприємства як внеску в статутний капітал іншого новостворюваного підприємства; оцінки вартості нерухомого майна підприємства при розробці бізнес – плану по реалізації якого-небудь інвестиційного проекту; оцінки вартості нерухомого майна підприємства як проміжного етапу в загальній оцінці вартості підприємства при використанні затратного підходу. Оцінка вартості машин і обладнання проводиться при: продажу деяких машин, одиниць обладнання, приладів та остатків; оформленні закладу під частину рухомого майна для одержання кредиту; страхуванні рухомого майна підприємства; передачі машин і обладнання в оперативну оренду; організації лізингу машин і обладнання; визначенні бази оподаткування для основних засобів при нарахуванні податку на майно; оформленні яких-небудь машин і агрегатів об’єднання як вклад в статутний капітал іншого підприємства; при розробці бізнес-плану для реалізації якого-небудь інвестиційного проекту; проміжному етапі в загальній оцінці вартості підприємства. Оцінка вартості нематеріальних активів необхідна: при їх придбанні іншою фірмою; при визначенні збитку, нанесеною діловою репутацією підприємства незаконними діями зі сторони інших підприємств; при використанні їх як внеску в статутний капітал новостворюваного товариства; при визначенні гудвіла для загальної оцінки вартості підприємства
Объём работы:
19
Выводы:Всі шість функцій складного процента, які описані вище, можуть бути використані при проведенні оцінки об’єктів нерухомості. Так, нагромаджена сума одиниці дає можливість визначити за скільки можна продати власність. Виходячи з її сьогоднішньої ринкової вартості і очікуваного росту останньої за складним процентом. Нагромадження одиниці за період, в свою чергу, показує, як будуть рости регулярні депозити при складному проценті. Фактор фонду відшкодування показує, яку суму необхідно періодично депонувати для того. Щоб через певну кількість періодів при складному проценті нагромадити 1 гривню. Він показує, якою має бути щорічна норма, яка необхідна для відшкодування інвестицій в даний актив. Поточна вартість одиниці показує сьогоднішню вартість грошової суми. Яка має бути одночасно одержана в майбутньому, наприклад від очікуваної продажі землі. Фактор ануїтету показує вартість потоку грошових коштів, наприклад, доходів, які одержують від власності. Що здається в оренду. Або платежів по іпотечному кредиту. Фактор внеску на амортизацію дає можливість визначити розмір періодичного платежу, який необхідний для амортизації кредиту, включаючи процент і виплати основної суми боргу. В основу кожної з шести функцій покладено складний процент, який означає, що вся основна сума. Яка знаходиться на депозитному рахунку повинна приносити процент, включаючи процент. Який залишається на рахунку з попередніх періодів. При цьому, процент виплачується тільки на грошові кошти, які знаходяться на депозитному рахунку.
Вариант:нет
Литература:1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр. – Т.1. – 2001. – 536 с. (Раздел 1, Главы 1-2, с. 13-121) 2. Гончаренко Л.П. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2005. – 296 с. 3. Катасонов В.Ю. Морозов Д.С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. – М.: «Анкил», 2000. – 272 с. 4. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. - 215 с. - (Вища освіта ХХІ століття). 5. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004 р. - 376 с. 6. Москвин В.А. Кредитование инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий и коммерческих банков. – М.: Финансы и статистика. 2001. – 240 с. 7. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие для вузов. – М.: Деловая книга, Академический проект, 2005. – 272 с. 8. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. – 472 с. 9. Пересада А.А., Коваленко Ю.М., Онікієнко С.В. Інвестиційний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 485 с. 10. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – ХХVIII, 932 с. (Глава 1, с. 2-13) 11. Федоренко В. Г. і К°. Інвестування. Зайнятість. Освіта. — К.: Науковий Світ, 2002. 12. Федоренко В. Г. і К°. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: — К.: Науковий Світ, 2003. 13. Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність: Методичний посібник. – К.: МАУП, 1998. – 68 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)