Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління персоналом / Менеджмент персоналу»

Виробнича практика з Економіки та управління персоналом

Карточка работы:3786ф
Цена:
Тема: Виробнича практика з Економіки та управління персоналом
Предмет:Управління персоналом / Менеджмент персоналу
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка та управління персоналом
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 1. Визначення організаційної структури підприємства 3 2. Діагностика розвитку підприємства СП ТОВ "Емблер" 8 3. Аналіз функцій управління персоналом 9 4. Аналіз функцій планування персоналу 11 5. Дослідження методів пошуку та підбору кадрів 13 6. Система підвищення кваліфікації персоналу 17 7. Аналіз системи мотивації персоналу 22 8. Пропозиції щодо посилення впливу керівника на ефективність управління персоналом СП ТОВ "Емблер" 25 9. Вдосконалення системи мотивації в підвищенні ефективності роботи персоналу 27 10. Вплив якості роботи персоналу на формування іміджу СП ТОВ "Емблер" 32 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38 ДОДАТКИ 41
Курс:4
Реферат:ВІДГУК Метою переддипломної практики студента є загальний аналіз діяльності підприємства щодо організації, планування, підбору персоналу і розробка пропозицій по підвищенню й ефективному використанню потенціалу кадрової служби досліджуваного підприємства. У звіті з практики автор зумів відбити у вступній частині специфіку визначеної теми, досить переконливо й аргументуванню обґрунтував своє дослідження. Безсумнівною заслугою є глибоке і якісне пророблення дослідником наявних по даній проблемі наукових джерел (як вітчизняних, так і західних), уміла опора на них у процесі розкриття теми й грамотне використання окремих положень у тексті звіту. Характеризуючи звіт з переддипломної практики в цілому, необхідно відзначити, що вибрана автором логіка дослідження, послідовність і зміст розділів дозволяє глибоко і якісно показати активно роботу автора упродовж двох тижнів проходження практики. У процесі проходження переддипломної практики студент зарекомендував себе кваліфікованим фахівцем, що уміє вирішувати поставлені задачі і виявив достатні теоретичні знання і практичні навички зі спеціальності. Даний звіт та зібрані у ході практики матеріали можуть бути використані в процесі написання дипломної роботи. Керівник переддипломної практики ________________________________________________ (вчений ступінь (к.е.н., д.е.н., вчене звання (доцент, процесор), посада) ________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) ______________________ ____________________ (дата) (підпис) М.П.
Язык:укр
Вступление:Об'єктом переддипломної практики є підприємство СП ТОВ „Емблер”. Предметом переддипломної практики виступає планування персоналу як складова ефективної діяльності підприємства. В умовах становлення ринкової економіки в нашій країні особливого значення набувають питання практичного застосування сучасних форм управління персоналом, що дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність будь-якого підприємства. Успіх роботи підприємства забезпечують його працівники. Саме тому сучасна концепція управління підприємством припускає виділення з великої кількості функціональних сфер управлінської діяльності тієї, котра пов'язана з управлінням кадрової складової підприємства - персоналом. Цілком природно, що на кожному підприємстві виникає необхідність у визначенні чисельності персоналу, в ефективній системі підбору, наймання й розміщення кадрів, у забезпеченні їхньої зайнятості з урахуванням інтересів підприємства й самого працівника, у системі винагороди за працю, в урахуванні індивідуальних проблем працівників, поліпшенні їхніх побутових умов і відпочинку й т.д. Головний потенціал підприємства становлять саме кадри. Дослідження в області управління персоналом протягом тривалого часу здійснювалися роздроблено, у рамках різних наук: економіки, психології, соціології й інших. У сучасних умовах в області управління людськими ресурсами й зокрема управління персоналом, накопичений значний матеріал, розроблені ефективні теорії, методи й технології. Матеріалами для аналізу служать: штатний розпис підприємства, статистична й оперативна звітність, нормативні документи й інші джерела. Вивчення господарської діяльності підприємства проводилося по розділах у логічній послідовності. При вивченні даних питань і відбитті їх у звіті дотримувалася певна послідовність, що й представлено в даному звіті по переддипломній практиці.
Объём работы:
35
Выводы:Отже, вивчивши діяльність СП ТОВ „Емблер” з боку планування й управління персоналом, можна зробити наступні висновки і узагальнення: - Одним із кращим боулінг-клубів Києва є боулінг-клуб «Страйк», що сполучає в собі й боулінг-клуб, і ресторан. Клуб "Страйк", відкритий в 1998 році. - У боулінг-клубі у даний момент працюють 163 робітники, серед яких – спеціалісти різного профілю – тут і бухгалтер, програміст, які забезпечують слідкування за фінансовою та технічною реалізацією роботи відповідно, і менеджери різних профілів і обов’язків, і офіціанти, кухарі, бармени, які забезпечують якісну кухню та обслуговування клієнтів ресторану та інші. Тобто, в даному закладі дуже різноплановий, проте, дружній колектив. - Управління персоналом у СП ТОВ «Емблер» забезпечує сприятливе середовище, у якому реалізуються творчі можливості працівників, розвиваються їхні здібності. У підсумку люди одержують задоволення від виконуваної роботи й суспільного визнання своїх досягнень. - Визначення потреби в персоналі - один з найважливіших напрямків маркетингу персоналу, що дозволяє встановити на заданий період часу якісний і кількісний склад персоналу. - Так, у СП ТОВ «Емблер» робиться ставка відношення до людей: до персоналу, клієнтів і бізнес-партнерів. - При плануванні персоналу СП ТОВ «Емблер» поставив перед собою ціль: на роботу в компанію приймаються ті, хто націлений на успіх і розділяє її основні цінності. Найбільш затребувані для СП ТОВ «Емблер» - молоді люди, які вже завтра зможуть стати «зірками» на своєму робочому місці - саме їх завданням стане донести корпоративні цінності до своїх підлеглих. Тому, крім планування персоналу, в СП ТОВ «Емблер» велике значення надається його навчанню. - На досліджуваному підприємстві застосовуються стандарті резюме кандидати, завдяки яким складається перше враження про претендента. Також СП ТОВ «Емблер» застосовує ознайомлювані бесіди, які є дуже ефективними, бо дозволяють зразу відсіяти невмілих і неосвічених претендентів, і загалом побачити інтелект, комунікабельність, щирість потенційного кандидата, тому цей метод у дуже ефективним. Також при відборі на роботи головного бухгалтера та деяких інших важливих посад на аналізованому підприємстві застосовується тестування – дуже ефективний і „мобільний” метод. - Найважливішим фактором ефективної роботи підприємства є безперервна й високоякісна підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації персоналу, що у свою чергу сприяє підвищенню його теоретичних знань, практичних умінь і навичок - Система управління підвищенням кваліфікації в СП ТОВ «Емблер» базується на наступних принципах: планомірності, систематичності й безперервності розширення знань; періодичності й обов'язковості навчання; диференціації навчальних планів і програм за категоріями працівників; забезпеченням навчального процесу. - Кількість працівників, що проходить курси з підвищення кваліфікації, зростає з року в рік, що є необхідною умовою виживання у сучасних умовах, бо персонал, особливо сфери ресторанного бізнесу, повинен слідкувати за всіма новинами у своїй роботі, щоб він міг достойно та якісно надавати пропоновані послуги. Проте недоліком все таки є те, що % працівників, які підвищують кваліфікацію, є порівняно низьким і стосується більше сфери обслуговування. Необхідно змінювати структуру відбору працівників за умовами ринку. - На СП ТОВ «Емблер» керівництво вимагає від своїх підопічних високої продуктивності праці, зацікавленості у роботі, у досягненні кінцевого результату – задоволеності клієнта, який потім повернеться, і, можливо, приведе із собою друзів. - Так, можна рекомендувати СП ТОВ «Емблер» застосування так званої компенсації за принципом кафетерій-система, при якій службовцям дозволяється вибирати в припустимих межах пакет додаткових винагород відповідно до їх потреб. - У процесі діяльності компанії «Емблер» стало очевидно, що найкраще стимулює співробітників до ефективної роботи справедлива оцінка керівництвом якості їхньої роботи. - Підприємству СП ТОВ «Емблер», відповідно до його особливостей, можливостей й традицій, необхідні розробка, впровадження й постійне вдосконалювання системи стимулів, що повною мірою б забезпечували інтереси й співробітників, і фірми в цілому. Ще більш значним і ефективними можуть бути морально-психологічні стимули. - СП ТОВ «Емблер», проводячи кампанію розвитку й підняття рівня своєї репутації й престижу, поряд із проведенням великих рекламних акцій, розробила гарний дизайн уніформи для своїх працівників. Постійне підвищення кваліфікації й професійної майстерності - прямий службовий обов'язок всіх керівників і фахівців. Виходячи із цього, робота з підвищення кваліфікації персоналу - один з основних напрямків діяльності кадрової служби.
Вариант:нет
Литература:1. Агамірова Е.В. Управління персоналом у туризмі й готельно-ресторанному бізнесі. – М.: Академія, 2004. – 316 с. 2. Акопова Е.С. Планирование в управлении персоналом. – Ростов-на-Дону: РГУ, 2001. – 57 с. 3. Базаров Т.Ю., Єремін Б.Л., Аксьонова й ін. Управління персоналом / Під ред. Базарова Т. Ю. – М.: Академія, 2005. – 216 с. 4. Барков С.А. Управління персоналом. – М.: Юрист, 2001. – 314 с. 5. Бородін В.А. Процедура оцінки й аналізу діяльності персоналу приватного підприємства // Довідник з управління персоналом. – 2002. – № 9. – 65 с. 6. Броймер Роберт А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 290 с. 7. Бухалков М.І. Внутрішньофірмове планування. Підручник. – М.: Інфра-М, 1999. – 197 с. 8. Валова Т.В. Навчання - універсальна технологія управління персоналом // Довідник з управління персоналом. – 2005. – № 11. – 68 с. 9. Вейл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – 158 с. 10. Веснін В.Р. Практичний менеджмент персоналу. Допомога з кадрової роботи. – М.: Юрист, 2004. – 244 с. 11. Виханський О.З, Наумов А.І. Менеджмент. – М.: Юрист, 2003. – 190 с. 12. Воліна В. Методи адаптації персоналу // Управління персоналом. – 2003. – № 12. – 39 с. 13. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М.: Академия, 2001. – 345 с. 14. Галімулін В.Н. Наставництво в системі адаптації персоналу // Довідник з управління персоналом. – 2006. – № 10. – 65 с. 15. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2001. – 340 с. 16. Герчікова І.Н. Менеджмент. – М.: ЮНІТІ, 2002. – 249 с. 17. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам организации и консультантам по управлению: Учеб. пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1999. – 179 с. 18. Гречева О.П. Мотивация, адаптация, аттестация персонала // Кадровые технологии, 2006, № 1. – 39 с. 19. Гречева О.П. Перспективный бизнес: ставка на персонал // Кадровые технологии, 2005, № 3. – 39 с. 20. Гречева О.П. Подготовка персонала ресторана // Кадровые технологии, 2006, № 1. – 39 с. 21. Гречева О.П. Техники эффективного управления рестораном // Кадровые технологии, 2005, № 4. – 39 с. 22. Григор'єв В. Універсальний ключ // Служби кадрів. – 2001. – № 4. – 39 с. 23. Джумі Е.В. Преміальна система: новий ракурс // Довідник з управління персоналом. – 2006. – № 9. – 67 с. 24. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Учеб. пособие для вузов: Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 346 с. 25. Єгошин А.П. Управління персоналом. – Н: Березень, 2003. – 237 с. 26. Єфімова О., Єфімова Н. Економіка готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2004. – 279 с. 27. Иванникова Е.И. Барное дело. – М.: Академия, 2002. – 29 с. 28. Іванов В.Н., Пойрушев В.І., Гладишев А.Г. Основи соціального управління. – К: Основи, 2005. – 164 с. 29. Кабушкін Н.І., Бондаренко Г.А. Менеджмент готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2002. – 163 с. 30. Кабушкін Н.Н. Основи кадрового менеджменту. – М.: ЮНІТІ, 2003. – 340 с. 31. Кібанов А.Я. Управління персоналом організації. – К.: Основи, 2006. – 134 с. 32. Кібанов А.Я., Захаров Д.К. Формування системи управління персоналом на підприємстві. – М.: Справа, 2004. – 130 с. 33. Ковалев А. Г. Руководителю о работнике. Практический аспект изучения личности. – М.: Дело, 1998. – 96 с. 34. Коршунов Н.В. Обучение обслуживающего персонала ресторана. – М: Высшая школа, 2005. – 120 с. 35. Коршунов Н.В. Организация обслуживания в ресторане. – М: Высшая школа, 1999. – 278 с. 36. Коршунов Н.В. Специфика рестораного бизнеса. – М: Высшая школа, 1999. – 250 с. 37. Кочеткова А.І. Психологічні основи управління персоналом. – К.: Либідь, 2005. – 85 с. 38. Кристофер Энертон-Томас. Ресторанный бизнес. – М.: Росконсульт, 1999. – 240 с. 39. Кричевський Р.А. Якщо ви керівник. – М.: Проспект, 2001. – 49 с. 40. http://strike.kiev.ua – Офіційний сайт боулінг-клубу „Страйк”.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)