Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Контрольна з бухгалтерського обліку МАУП

Карточка работы:3789ф
Цена:
Тема: Контрольна з бухгалтерського обліку МАУП
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медичний і фармацевтичний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:На фінансові результати списані збитки за операціями минулого року, виявлені у звітному році, у сумі 1500грн. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку і навести їм класифікаційну характеристику. Рішення: Рахунок 79 “Фінансові результати” Дебет Кредит 1500 Оберт 1500 Сальдо 1500 Рахунок 44 “Нерозподілені збитки” Дебет Кредит 1500 Оберт 1500 Сальдо 1500 Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій. За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки: 791 "Результат операційної діяльності" 792 "Результат фінансових операцій" 793 "Результат іншої звичайної діяльності" 794 "Результат надзвичайних подій" На субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Іншій операційний дохід"), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг; адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності"). На субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капіталі". На субрахунку 793 "Результат від іншої звичайної діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом - списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати". На субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій" визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом - списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати". Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", субрахунки рахунку 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" і з кредитом рахунків класу 8 "Витрати за елементами" у порядку закриття цих рахунків. На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку. За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку. Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки: 441 "Прибуток нерозподілений" 442 "Непокриті збитки" 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку. На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображаються непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо. На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків. Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:1. Порядок визначення собівартості виробничих запасів. 2 2. Облік розрахунків за претензіями 11 3. Задача 22 Список використаних літературних джерел. 25
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:9
Литература:1. Бабич В. В. Бухгалтерський учет на предприятиях малого бизнеса в Украине. — К., 1996. 2. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. — К., 2000. 3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. / За ред. Ф. Ф. Бутинця. —Житомир: ЖІТІ, 2000. 4. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М. В. Кужельного. — 6-те вид., доп. і перероб. — К.: А. С. К., 2000. 5. Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производственных и торгових предприятиях, 2000: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Н. В. Кужельного. — К.: А. С. К., 2000. 6. Грабова Н. М., Добровський В. М. Бухгалтерський облік на ви робничих і торгівельних підприємствах 2000: Навч. посіб. для студентів вузів / За ред. М. В. Кужельного. — К.: А. С. К., 2000. 7. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: Автоінсервіс, 1996. 8. Горицкая Н. Г. Новая финансовая отчетность. — К.: Техника, 1996.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)