Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Страхові ринки Німеччини

Карточка работы:60652б
Цена:
Тема: Страхові ринки Німеччини
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):МЕіМ
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Загальна характеристика ринку Німеччини 5 2. Регулювання страхового ринку Німеччини 9 3. Особливості страхового ринку Німеччини 14 4. Страхування життя в Німеччині 17 ВИСНОВОК 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 23
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Страховий ринок Німеччини, являючись одним з найбільших у світі, протягом останнього років свого розвитку також зазнав істотних змін. Велика частина з них породжена глобалізацією світової економіки і зміною міжнародної системи торгівлі страховими послугами. У сучасній економіці Німеччини роль страхування надзвичайно висока. По-перше, страхування є однієї з головних форм управління ризиком приватних компаній. По-друге, страхування і перестрахування, забезпечуючи перерозподіл ризику, дозволяють здійснювати компенсації збитків, обчислювальні іноді в мільярдах євро. По-третє, страхові організації є одними з найбільших інституціональних інвесторів в економіці Німеччини. Процеси делегування страхових відносин в умовах глобалізації світового страхового ринку, лібералізації міжнародної торгівлі страховими послугами, концентрації страхового і перестрахувального капіталу приводять до загострення конкуренції між найбільшими транснаціональними страховими компаніями, появі нових форм страхування і перестрахування, зрощуванню страхового, банківського і фінансового капіталу. Перетерплює істотні зміни німецька система державного страхового нагляду. Розвиток інформаційної технології, насамперед глобальної інформаційної мережі Інтернет, створює нові можливості для поширення страхових і перестрахувальних послуг. Усе більшу роль для розвитку німецького страхового ринку здобувають міждержавні інтеграційні угоди, ціль яким полягає в усуненні бар'єрів для діяльності страховиків з одних країн на національних ринках інших країн. Насамперед, це відноситься до процесів, що відбувають на території Європейського Союзу, де сформоване єдиний страховий простір, у рамках якого діяльність страхових організацій регулюється правом ЄС у сполученні з національним законодавством в області фінансового і цивільного права. Одночасно, у країнах Західної Європи почалася істотна перебудова соціальної політики, суть якої полягає в раціоналізації фінансового забезпечення соціальних зобов'язань. Соціальне ринкове господарство виявилася, по-перше, занадто дорогим, а на визначеному етапі і зовсім непід'ємним для фінансової системи, по-друге, чревате неприємними побічними явищами, наприклад, стійким безробіттям, що є сьогодні самою великою соціально-економічною проблемою в Німеччині. Хоча всі сторони соціальної сфери мають потребу у відновленні, у центрі уваги більшості західноєвропейських країн сьогодні знаходиться пенсійна реформа. У ході пенсійної реформи в Німеччині держава буде сприяти створенню додатково до обов'язкового пенсійного страхування так називаної «другий складової» пенсійного забезпечення, стимулюючи розвиток системи приватного і колективного пенсійного страхування по старості. При цьому німецькі страхові організації покликані стати одним з головних інструментів реформування пенсійної системи, забезпечуючи необхідний рівень соціального захисту населення.
Объём работы:
22
Выводы:Страховий ринок Німеччини постійно розвивається. Щорічний приріст обсягу нарахування страхових виплат складає в Німеччині 10 %. Страхова справа в Німеччині розподілено між державним соціальним забезпеченням і приватним сектором страхових послуг. Соціальне страхування обов'язкове для всіх найманих робітників, крім тих які відносяться до сфери приватного страхування. Це страхування по старості, на випадок безробіття, страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Характерно, що багато великих страхових організацій у Німеччині, дозволяючи проблеми активізації, обходяться без дорогих послуг страхових посередників, повідомляючи потенційним клієнтам про пропоновані страхові продукти, поширюючи зведення про них поштою. Страховий ринок Німеччини характеризується динамічним розвитком. Щорічний приріст обсягу надходження страхових платежів складає в Німеччині 10%. Особисте страхування в структурі національного страхового ринку займає близько 37%. Медичне страхування, що користується трохи меншою популярністю, чим в інших країнах Західної Європи, складає близько 12% загального обсягу надходження страхових платежів. Майнове страхування займає 51% національного страхового ринку в Німеччині. Усі діючі в Німеччині національні й іноземні страхові компанії підлягають обов'язковому державному страховому наглядові з боку Федерального відомства нагляду за діяльністю страхових компаній (BAV) Дуже великий досвід має Німеччина в справі перестрахування. Найбільшими з компаній можна назвати Кельнське перестрахувальне суспільство, створене ще в 1846 р; Мюнхенське перестрахувальне суспільство — найбільше перестрахувальне суспільство у світі — відкрило представництво в Москві. Воно пропонує перестрахувальний захист, а також кваліфіковану допомогу в питаннях страхування і перестрахування, допомагає в навчанні страхових працівників. У числі великих страхових компаній можна назвати страхове суспільство «Колонія», концерн «Герлінг», страхову компанію «Альянс», що відзначив у 1990 р. своє сторіччя. Ця компанія входить у число десяти найбільших компаній світу. Характерною рисою останнього років є інтернаціоналізація діяльності німецьких страхових компаній. Страховий ринок Північної Німмечини поділений 39 страховими групами, з яких 10 збирають 51% сумарної страхової премії. З великим відривом від конкурентів йде страхова група «Альянс». Її частка на ринку перевищує 20%. Група «Фольксфюрзорге» контролює близько 5% ринку. Ще вище ступінь концентрації в компаній, що займаються перестрахуванням. Тут тільки 5 фірм зосереджують у своїх руках майже 75% збору премій.
Вариант:нет
Литература:1. Гребенщиков Э.С. Мировая индустрия страхования: рыночная самонастройка // Финансы. - 2003. - N 3. - С.50-54. 2. Деркач Н.О. Профессиональное пенсионное страхование в системе социальной защиты населения и пенсионной системе государства // Страховое дело. - 2007. - N 5. - С.55-60. 3. Лукинов А.И. Современные проблемы развития страхового рынка Германии // Финансы. - 2007. - N 9. - С.66-69. 4. Лукинов А.И. Страховой рынок Германии в общем контексте развития страхования в Европейском Союзе // Страховое дело. - 2002. - N 6. - С.23-30. Хорсткогте Х. Система страхования в Германии // Пробл. теории и практики управления. - 2006 - N 5. - С.82-86.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (179)