Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківський менеджмент»

Споживче кредитування та його розвиток в Україні (только 2 и 3 разделы)

Карточка работы:637ф
Цена:
Тема: Споживче кредитування та його розвиток в Україні (только 2 и 3 разделы)
Предмет:Банківський менеджмент
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):банковский менеджмент
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: ЗМІСТ Розділ ІІ. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 38 2.1. Аналіз сучасного стану кредитування фізичних осіб в Україні 38 2.2. Аналіз кредитного портфеля ЗАТ КБ «Приватбанк» в розрізі кредитів на споживання населення 49 2.3. Практика надання ЗАТ КБ «Приватбанк» кредитів фізичним особам 54 Розділ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 64 3.1. Проблеми та ризики, які супроводжують споживче кредитування 64 3.2. Шляхи вдосконалення споживчого кредитування 73 Висновки 82 Список використаної літератури 86 Додатки 89
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
58
Выводы: ВИСНОВКИ На основі проведеного нами аналізу споживчого кредитування та його розвиток в Україні можна зробити наступні висновки: 1. Необхідність споживчого кредиту обумовлюється виникненням тимчасово вільних коштів у суб'єктів економіки і потребою, що з'явилася, у цих коштах у населення для задоволення своїх споживчих потреб. З розвитком суспільства роль споживчого кредиту у фінансуванні споживчих витрат зростає, досягши в даний час відчутних значень в економічно розвинених країнах. 2. Банківський споживчий кредит є одним із важливих видів споживчого кредиту. Він існує тільки в грошовій формі та відноситься до активних операцій комерційних банків. Споживче кредитування за участю банків є ефективним механізмом поширення роздрібних банківських послуг серед позичальників та посередників з метою охоплення нових ринків, пов’язаних з розвитком банківського бізнесу. 3. Споживчі банківські кредити можуть надаватися як у національній валюті, так і у ВКВ. Кожний з цих кредитів має свої переваги і недоліки. Доцільним є примноження переваг та прискорення розвитку споживчого кредиту в національній валюті за рахунок скорочення сфери споживчого кредитування в інвалюті. 4. Проведений аналіз на рівні суттєвих відносин споживчого кредиту дозволив нам його визначати у вузькому сенсі, як надання державою, підприємствами, кредитними інститутами і окремими громадянами позичкової вартості (у грошовій, товарній і натуральній формі) населенню для використання її на споживчі потреби на засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка, та у широкому сенсі – те ж саме, але не тільки населенню, але й підприємствам (організаціям) для використання на невиробничі витрати. 5. Споживчий кредит на практиці представлений великою сукупністю різноманітних видів, які були нами детально класифіковані за різними ознаками. Здійснена класифікація сприятиме кращій розробці кредитними інститутами, торговельними підприємствами кредитних продуктів фізичним особам на споживчі потреби. 6. Роль споживчого кредиту полягає у визначенні пріоритетних напрямів розвитку й удосконалення діяльності суб'єктів ринку з кредитування населення на споживчі потреби. Водночас потрібно відмітити велике соціально-економічне значення споживчого кредиту у покращенні матеріального й культурного рівня життя населення та добробуту суспільства у цілому. 7. Неповернення за кредитами у 2009-му збільшилось не лише внаслідок падіння доходів населення та компаній. Ще один із факторів погіршення кредитного портфеля банків — девальвація гривні. Частка кредитів в інвалюті (здебільшого в доларах) досягає 60% усього кредитного портфеля банків. Більшість позичальників — і фізособи, і компанії — залучали кредити в доларах чи євро, не маючи доходів у відповідній валюті. Основною причиною популярності інвалютного кредитування була дешевизна таких позичок — до літа 2007-го ставки за деякими видами кредитування опустилися до 11,5% річних проти 15% у гривні. 8. На сьогодні суттєвим є ризик для банків відпливу грошей з депозитних рахунків в результаті виникнення зовнішніх або внутрішніх, фінансових, економічних, політичних шоків. Отже, на сьогодні доходи банків різко впали через високу неплатоспроможність позичальників, тому банки вимушені формувати великі резерви і тим самим зменшувати свій фінансовий результат. 8. У ході аналізу кредитування населення банками України та ЗАТ КБ «Приватбанк» за 2004 – 2008 роки, ми прийшли до висновку, що за це період у банківському кредитуванні стався значний перекіс у бік стимулювання попиту споживчого кредитування. Вимоги банків за наданими кредитами за 2004 – 2008 роки зросли на 477,34 млрд. грн., в тому числі суб’єктів господарювання на 284,32 млрд. грн., населення – на 193,02 млрд. грн. Як відомо, 60 - 70% банківських активів складають кредитні операції і, для того, щоб мати прибуток, банки повинні якнайбільше мобілізувати кошти та якнайшвидше віддавати кошти під певний відсоток для отримання власного прибутку. Слід зазначити, що ЗАТ КБ «Приватбанк» займає лідируючі позиції по кредитуванню на ринку банківських послуг. В роботі було визначено, що ЗАТ КБ «Приватбанк» має розгалужену систему філій та відділень по всій Україні, пропонує всі види банківських послуг, банк слідкує за зміною потреб ринку, постійно працює над вдосконаленням своєї діяльності. Йому вдалося розробити актуальну і доступну клієнту систему масового оформлення кредитів. Клієнт може придбати таку необхідну річ трьома шляхами: оформити кредит в магазині-партнері банку, в найближчому відділені або оформити кредитну картку і нею розплатитися за обраний товар. Теоретично механізм кредитування ПриватБанку чітко регламентований, але на практиці виникають певні негаразди в механізмі кредитування ПриватБанку. ЗАТ КБ «Приватбанк» має високу частку ринку кредитування населення, але за 2008 рік посідає тільки дев’яте місце у рейтингу цього виду кредитування серед найбільших банків України. 9. Кредитна діяльність завжди була основною, за рахунок якої банки отримували найбільший прибуток. Ускладнення, що перераховано у дослідженні мають бути вирішені за рахунок гнучкого тактичного та стратегічного управління. Основним тактичним завданням для банків є: - проведення програми лояльності для позичальників фізичних осіб: реструктуризація споживчих кредитів, конвертація їх у гривню, зниження процентної ставки; - відмова від пролонгації позик для корпорацій. Стратегія споживчого кредитування банку, як складова усієї кредитної політики має містити наступні складові стратегічного набору: - конкурентна стратегія на ринку фінансових ресурсів; - маркетингова стратегія у частині цінового сегменту; - продуктова стратегія з акцентом на моніторинг продуктового ряду як банківських так і небанківських фінансово-кредитних установ; - стратегія ризик-менеджменту щодо споживчого сектору кредитування. 10. Метою зниження ризиків при споживчому кредитуванні банкам необхідно забезпечити: ? підвищення збалансованості за строками залучених депозитів і наданих кредитів фізичним особам у розрізі валют; ? удосконалення методики оцінки платоспроможності позичальників — фізичних осіб, зокрема скорингових моделей, які б давали змогу об'єктивно оцінювати надійність позичальника; ? стимулювання роботи банків із кредитними бюро, використання їх інформації у процесі оцінки ризиків за кредитними операціями; ? підвищення ефективності функціонування ЄІС «Реєстр позичальників», своєчасне внесення банками у повному обсязі інформації щодо недобросовісних позичальників, утому числі фізичних осіб. Участь усіх банків у ЄІС «Реєстр позичальників»; ? розкриття реальної ставки за споживчими кредитами відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 10.05.2007 р. №168; ? надання бланкових кредитів лише тим фізичним особам, які мають позитивну кредитну історію, тобто які раніше брали в банках позички і своєчасно їх повертали. Реалізація цих заходів допоможе зберегти стабільність банківської системи та сприятиме зниженню ризиків у процесі споживчого кредитування.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Банківське безпекознавство: навч. посіб. / за ред. М. П. Стрельбицького. – К. : Кондор, 2007. – 602 с. 2. Банковское дело /Под ред. О.И.Лаврушина. – М.: банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2005. – 428с. 3. Богданов В., Козина Е. Банковский ритэйл – момент истины//Банковский менеджмент. – 2007. – №5. – С.32-35. 4. Вожжов, А. Об оценке использования кредитного мультипликатора для обеспечения экономического роста / А. Вожжов // Экономика Украины. – 2004. – № 7. – С. 18-24. 5. Даниленко А., Шелудько Н. Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні// Вісник НБУ. – 2006. – №5. – С.36-39. 6. Дмитрієва О.А. Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України 2004 р.: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01. - КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2004. – 18 с. 7. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С.Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с. 8. Кравчук К., Турпак А. Кризи не буде // Контракти. – 2008. – № 33-34. – С. 10-11. 9. Лисенко О. Банки пішли в мінус// Ділова столиця. – 2009. – №20. – С.8-10. 10. Любунь, О. С. Система банківського менеджменту : навч. посіб. / О. С. Любунь. – К. : Кондор, 2006. – 356 с. 11. Михайловский Н. Кредитный скоринг и проблемы потребительского кредитования //Банковский менеджмент. – 2007. – №2. – С.23-26. 5 12. Одарюк А. Кредитна весна. Кредити населенню видають тільки 14 банків// Ділова столиця. – 2009. – №14. – С.9-10. 13. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності: монографія / за ред. М. П. Стрельбицького. – К. : Кондор, 2004. – 600 с. 14. Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2008 року // Вісник НБУ. – 2008. – № 5. – С. 17. 15. Основы банковского менеджмента: учеб. пособие / под ред. О. И. Лав-рушина. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 144 с. 16. Пернарівський О., Венерова Н. Стратегія управління ризиками банківського споживчого кредитування// Вісник НБУ. – 2008. – №5. – С.40-43. 17. Роуз, Питер С. Банковский менеджмент: пер. с англ. 2-го изд. / Пи-тер С. Роуз. – М. : Дело, 1997. – 768 с. 18. Румянцев А. Золотая середина потребительского кредитования// Банковский менеджмент. – 2008. – №8. – С. 2-11. 19. Савчук В., Мазурок П., Панчук А. Проблеми оптимізації управління споживчим кредитуванням комерційних банків // Банківська справа. – 2007. – № 2. – С. 50-55. 20. Самсонов Д. Эффективное управление современным розничным банком// Банковский менеджмент. – 2007. – №7. – С.7-11. 21. Слєсарук С. Небезпечні зв’язки // Контракти. – 2008. – № 35. – С. 18-22. 22. Башта В. Догралися... Вітаємо, стагфляція, валютна та банківська кризи. // Дзеркало тижня. – № 39 (718) 18 — 24 жовтня 2008 – http://www.dt.ua. 23. Клюско Л.А Банківська система України у контексті викликів фінансової кризи // Простобанк. – № 21 — 24 лютого 2009 – http://www.prostobank.com. 24. Петровський О. Н. Кризис банковской системы Украины. // Аргументы и факты. – 2009. – №24 – http://smi2.ru/donetskportal/. 25. http://www.ac-rada.gov.ua. – офіційний сайт Рахункової палати України. 26. http://minprom.ua/ – офіційний сайт інформаційного агентства «МІНПРОМ». 27. www.bank.gov.ua – офіційний сайт НБУ. 28. http://times.ua/ – офіційний сайт інформаційного агентства «TIMES». 29. http://www.bankinfo.com.ua/news/. – офіційний сайт інформаційного агентства «Вankinfo». 30. http://www.univ.rzeszow.pl/konferencje/Stepien_szablon_UKR.pdf. – офіційний сайт польського університету «Uniwersytet Rzeszowski». 31. http://www.aub.com.ua/ – офіційний сайт Асоціації Українських Банків. 32. http://www.privatbank.ua – офіційний сайт Приватбанку.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (32)