Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Державне управління»Державне регулювання економіки»

Міжнародні економічні відносини України з іншими державами

Карточка работы:60641б
Цена:
Тема: Міжнародні економічні відносини України з іншими державами
Предмет:Державне регулювання економіки
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):МЕіМ
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 Міжнародні економічні відносини України з іншими державами 5 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Україна, як молода суверенна держава, не має достатнього досвіду налагодження економічних зв’язків з країнами світу. Це пояснюється насамперед тим, що вона не мала змоги набути такого досвіду у складі СРСР їй бракує достатньої кількості органів, кадрів які, могли б проводити самостійну науково обґрунтовану зовнішньоекономічну політику. Світові економічні зв’язки необхідні Україні для того щоб швидше подолати глибоку економічну кризу, для стабільного і швидкого розвитку продуктивних сил і підняття на цій основі життєвого рівня населення. Наприклад, та країна яка не займається зовнішньою торгівлею, не розвиває господарські зв’язки з іншими державами світу, змушена збільшувати затрати виробництва приблизно в півтора-два рази. Утвердження державної незалежності України започаткувало її фактичний вихід на світову арену як суб'єкта міжнародних економічних відносин. Кардинальні зміни в геополітичному становищі України, що від¬булися після здобуття нею незалежності, та ситуаційні особливості сучасного стану трансформаційних процесів в економіці істотно підвищили роль зовнішньоекономічних від¬носин у розвитку країни. Посилення цього чинника об'єктивно диктується здійснюваними ринковими перетвореннями, які формують якісно нові засади подальшого економічного та соціального розвитку країни. Україна тільки входить в систему світового економічного простору і від того, як цей процес буде відбуватись залежить подальший економічний і соціальний розвиток держави, як органічної підсистеми світової економіки. Найбільш дієвою і ефективною стратегією інтеграції України у світову економіку є поєднання структурної перебудови економіки з її орієнтацією на активне зростання експорту і диференціацію його потенціалу. Цього можна досягти шляхом загального поліпшення інвестиційного клімату й залучення інвестицій у відповідні галузі, створення механізму стимулювання експорту та формування життєздатних конкурентоспроможних експортних виробництв.
Объём работы:
23
Выводы:Підсумовуючи наведене вище, слід зазначити особливості сучасних світових процесів, що суттєво впливають на міжнародні економічні відносини України. Створення ефективної системи сприяння розвитку зовнішньоторговельного потенціалу в Україні повинно здійснюватися за наступними основними напрямками: • кредитно-страхова підтримка інновацій і розвитку пріоритетних, експортоорієнтованих виробництв; • надання податкових пільг виробникам пріоритетної продукції й експортерам; • розробка і фінансування програм розвитку пріоритетних експортоорієнтованих проектів у рамках спеціально створених фондів; • адміністративно-організаційна підтримка національних виробників; • розвиток міждержавного лізингу; • розробка і прийняття міждержавних документів про координацію ринків цінних паперів, єдині принципи заставних операцій, страхування ризиків, валютний й експортний контроль; • розробка і впровадження нових систем обслуговування торгово-економічних відносин, у т.ч. механізму клірингу; • створення сприятливих умов для організації і функціонування двосторонніх і багатосторонніх торгово-промислових палат, бізнес-центрів і представництв у країнах найближчих торгових партнерах України; • створення сприятливих умов і надання допомоги суб'єктам господарювання у розвитку різних форм спільного підприємництва: транснаціональних фінансово-промислових груп, лізингових компаній і інших фірм і організацій; • заохочення прямих інвестицій національних інвесторів; використання бюджетних форм підтримки національних виробників і експортерів.
Вариант:нет
Литература:1. Василенко Ю. Експортна діяльність України// Економіка України. – 2007.- №7, с.17-20 2. Ватманюк Г. та ін. Макроекономіка /Київ. Заповіт.- 2006.-275с. 3. Климко Г., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа., 2005р.-328с. 4. Кокорін В. Конкурентоспроможність економіки України // Бізнес & Економіка – 2007 - №5.- с.9-11 5. Макконел К. Р., Брю С. Л. Економікс /Москва. Республіка.- 2005. - 621с. 6. Мочерний С. Основи економічних знань / Київ. FEMINA.- 2004. – 346с. 7. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003. – 465с. 8. Паламарчук В. Важлива умова економічного зростання// Економіка України.- 2007.- №6, с.21-23 9. Ревенчук К. Проблеми іноземних інвестицій //Економіка України.- 2006.- №1, с.8-10 10. Філіпенко А., Шнирков О. Новий етап зовнішньоекономічних зв’язків України// Економіка України.- 2007.- №1, с.11-14 http://www.ukrstat.gov.ua/
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (84)