Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Види господарських товарів

Карточка работы:37922ф
Цена:
Тема: Види господарських товарів
Предмет:Право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Право
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:13
Вступление:Тема моєї роботи є дуже актуальною для сучасної Української держави, і для кожного окремого споживача. Україна визнана великою аграрною державою. Сільське господарство України складає одну з основних галузей матеріального виробництва, що відіграє важливу роль у житті суспільства. Саме тому відродження українського села і селянства є одним з найважливіших завдань нашої молодої незалежної держави. Важливим елементом цього відродження є створення селянських або фермерських господарств, які є важливою частиною ринкового шляху розвитку українського сільського господарства. Серед нормативних джерел і зокрема серед законів, які регулюють сільське господарство одним з найважливіших є Закон України “ Про селянське ( фермерське ) господарство”. У цьому законодавчому акті було підкреслено, визначено економічні, соціальні та правові основи створення і діяльності селянських(фермерських) господарств в Україні, гарантовано право її громадян на добровільне створення цих господарств, самостійність останніх, їх рівність з іншими формами господарювання в агропромисловому комплексі, а також рівноправність їх членів із особами, зайнятими в інших сферах народного господарства. Фундаментом законодавства, яке регулює діяльність селянських (фермерських) господарств, становить Закон України “Про власність”. Саме тому, що в ньому закріплено право на колективну і приватну власність на майно і землю. Не менш важливе значення в для регулювання діяльності сільського господарства має Закон України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”. Цим законом Держава значно розширила можливості розвитку сільського господарства і зокрема, що дуже важливо селянських (фермерських) господарств. В цьому Законі можна знайти пільгові умови державного інвестування, оподаткування селянських (фермерських) господарств, а також гарантії їх рівності з іншими формами сільськогосподарського виробництва. Тут же держава забезпечує сприятливу політику цін, пільгові умови використання енергії і соціальну захищеність працівників селянських (фермерських) господарств. Селянське (фермерське) господарство є одним із багатьох видів підприємств, тому актуальним є Закони “Про підприємство” та “Про колективні сільськогосподарські підприємства”. Деякі процеси, наприклад оподаткування, повністю однакові як у селянських (фермерських) господарствах, так і у колективних сільськогосподарських підприємствах. Тому Закон “Про колективні сільськогосподарські підприємства” становить логічне доповнення до Закону “Про селянське (фермерське) господарство”. Базовою основою для діяльності всіх сільськогосподарських виробників і зокрема селянських (фермерських) господарств є земля і всі процеси та відносини пов’язані з нею. Деякі відносини регулюються цілою комплексом нормативних актів. Головними з яких є Земельний кодекс, Закон України “Про плату за землю” і Закон України “Про форми власності на землю”. Земельний кодекс визначає та роз’яснює питання безпосередньо пов’язані з правовим режимом землі, порядком способом і цілями її використання, охорону землі, її оцінку, а також розв’язання земельних ссуперечок. Регулюються Земельним кодексом і інші питання, пов’язані з землею. Серед нормативних актів виконавчої влади, найголовнішим можна виділити, Постанову Кабінету міністрів України “Про розвиток селянських (фермерських) господарств”. Саме в ній наведені ті заходи виконавчої влади, які сприяють розвитку селянських (фермерських) господарств, допомога їм матеріальними ресурсами, технікою і ін.
Объём работы:
15
Выводы:Отже зрозуміло, що виробництво господарчих товарів на пряму залежить від сировинної бази, яка виробляється господарствами аграрного сектору. На мою думку виробництво натуральніх тканин має займати якомога більший відсоток від загального обсягу виробництва, бо є екологічно набагато привабливішим і сприйнятливішим для здоров’я споживача. Сучасний, свідомий, освідчений український споживач нової формаціі, вже не бажае користуватись, а як наслідок - купувати вироби з синтетичної та штучної сировини. Серед різномаїття видів господарчих товарів, що виробляються в Україні, саме товари сировинною базою яких є сировина, вироблена фермерськими господарствами, вважаються екологічно чистими. Тому на мою думку такі галузі, як хутрова, бавовняня, лляна, конопляно-джутова повинні збільшувати об’єми свого виробництва через вседалі збільшуючийся попит споживачів. На прикладі економічно розвинених країн тенденція збільшення відсотку господарчих товарів з натуральної сировини спостерігається дуже чітко. В Мілані, Лондоні, Парижі, Амстердамі ви днем з вогнем не знайдете у продажу синтетичний одяг. От і Україна і українці мають переймати кращі світові тенденції споживавння. Бо іноді на українських прилавках ще можна знайти навідь 100% синтетичний дитячий одяг.
Вариант:нет
Литература:1. Котюк В.О. “Онови держави і права”: навч.посіб.-К.: «Вентурі»,1997р., ст.183-188. 2. Янчук В.З. “Аграрне право”- К.: Юринком Інтер.2006р.,ст.160-165. 3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посіб. – К.: Вища шк., 1994, - 327 с. 4. Мішогло Г.О. “Єкономічна географія України з основами виробництва”- К.:1997р., ст.29-55. 5. Качан Є.П. “Розміщення продуктивних сил”-К.: «Вентурі»,1997р., ст.76-85. 6. Погребный А.А. Каракаш И.И. “Аграрное, Земельное и экологическое право Украины”: учебн.пос.-ООО «Одиссей»,2000г., ст. 102,128,300. Закони України 1.Закон України “ Про селянське ( фермерське ) господарство”. 2.Закон України “Про власність” 3.Закон України “Про підприємство”
Дополнительная информация:укр подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)