Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Філософія»

контрольна робота соціальна філософія МАУП 5курс

Карточка работы:1733п
Цена:
Тема: контрольна робота соціальна філософія МАУП 5курс
Предмет:Філософія
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Учет и аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Національне як загальнолюдське у соціальних роздумах Ліни Костенко («Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала»)
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: Вступ 3 Національне як загальнолюдське у соціальних роздумах Ліни Костенко («Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала») 5 1. Національне у соціальних роздумах Ліни Костенко 5 2. Загальнолюдські соціальні роздуми Ліни Костенко 9 Висновки 14 Список використаної літератури 15
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Наша конгеніальна Ліна Костенко у відомій лекції «Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала» говорила про адаптований розум: «…У Ніцше є поняття — розум ув’язнений, поневолений. Стосовно ж української ситуації це скоріше розум адаптований. Можливо, це навіть гірше, ніж ув’язнений. Бо ув’язнений ще якось може стрепенутися і вдарити крильми об ґрати, а адаптований вже збляк, призвичаївся, втратив свою енергетику. Мабуть, це вона і є, та «летаргічна млявість, що охоплює всі члени такого народу», як писав Гельвецій…». В іншому відомому виступі «Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф» вона розвине свою думку: «Архаїка ще виглядає добре, музейно. Але анахронізми виглядають погано, це баласти, це ana chronos, це проти часу. Це призводить до консерватизму, спричиняє інертність мислення і маніакальну схильність до стереотипів…». І далі: «Україна відстає від динаміки часу. Лише реальне постання громадянського суспільства може змінити ситуацію на краще. Але насамперед — нова якість мислення, як основний чинник цієї трансформації. Щоб не минуле формувало сучасний тип українця, а щоб сучасний українець був здатен формувати майбутнє». Так чи інакше, мусимо визнати: нова доба кинула виклик людині. Інтеграційні та глобалізаційні процеси, входження світу в інформаційну (постінформаційну) еру, епоху інформаційних воєн і маніпулятивних технологій не лишають місця для духовної анемії, копирсання у власній недолугості. Це має бути час дії, час творення, адже, як відомо, у творчому акті будь-яке звичне, усталене поняття перетворюється в незмінне дерзання думки, у привід зондування бездонних сенсів і таємниць буття, які потребують ретельної індивідуальної розшифровки. Із чого ж починати? Де шукати рятівної панацеї, вже згадуваної «нової якості мислення»? Стародавні мислителі натякали: Ab ovo1 . Сучасні дослідники говорять прямо: «Ми цілком певні, що Україна може відродитися в новій якості на новому етапі історичного розвитку лише через її величність освіту». Твори Л. Костенко на літературні теми активізують самоусвідомлення поезією своєї ролі в системі справжніх духовних цінностей. Достатньо їх і в збірці «Над берегами вічної ріки», а ще більше в книжках «Неповторність» і «Сад нетанучих скульптур» (1987). А поряд чимало творів, у яких авторська думка звернена до вічних сюжетів мистецтва й міфології, до історичних подій та епізодів із біографій видатних людей. Ці вірші всуціль переткані цікавими паралелями, ремінісценціями, часто заряджені полемікою, в якій багато тонких іронічних випадів — один із улюблених літературних прийомів Ліни Костенко. І в цьому, здається, ніхто не може на рівних конкурувати з нею. Прикметною рисою творчості поетеси є інтелектуалізм — рух, поезія, злети думки, яка осягає великі історичні простори, напружено шукаючи ключів до таємниць буття людини, нації, людства... Пошук цей нерідко пов'язаний з «інтенсивним переживанням культури», а не лише з безпосереднім спогляданням плину життя. Спілкування з великим культурним досвідом людства та його творцями, осмислення парадоксів історії, у школі якої сучасна людина далеко не завжди виглядає розумним учнем, загострюють відчуття дисгармонійності й невлаштованості світу наприкінці XX ст., яке в поезії Ліни Костенко постає як вельми драматичний акт у житті людської цивілізації. З подібних відчуттів та висновків виникають апокаліпсичні мотиви в її поезії. Але кінцева зупинка в цьому прямуванні до нелегких істин нашого драматичного часу — все ж не відчай та безнадія, а гостре жадання краси/досконалості, затишку, людяності, бажання пропекти байдужу свідомість, достукатися до розуму, пробудити людську гідність.
Объём работы:
15
Выводы:З огляду на окреслені вище чинники, що зумовлюють роль та місце тендерної складової в процесі гуманізації українського суспільства, можна визначити ключові підходи до її реалізації. Отже, процес гуманізації суспільної свідомості починається з соціалізації в сім'ї (засвоєння суспільних норм) і продовжується під впливом школи, групи, спільноти, держави. Важливою складовою в тісній співпраці з органами державної влади є діяльність жіночих громадських організацій, що втілюють ідеали демократії та підтримують співпрацю спільноти, збільшуючи загальну взаємодовіру. Проаналізовано можливості управлінського впливу на суспільну свідомість і виявлено позитивний вплив механізму «зворотного зв'язку», що передбачає детальну обробку інформації, яка надходить із соціальної системи, моніторинг громадської думки, залучення до обговорення державних питань філософів, дослідників, мистецькі кола. Доведено, що ідеали громадянського суспільства, який поєднує опору на індивідуалізм, прагнення до успіху і цінності взаємодопомоги, взаємопідтримки, допомоги ближньому, підвищує ефективність політичної діяльності та державного управління, знижує адміністративний та бюрократичний тиск, зменшує авторитарні тенденції та можливості маніпулювання суспільною свідомістю. Розвиток громадянського суспільства, поширення впливу громадських організацій сприяє накопиченню суспільством соціального капіталу, що є мірою довіри і взаємодії в суспільстві, сукупністю спільних норм і цінностей та залежить не лише від національних традицій і особливостей культури народу, але і від системи державного управління, політичного устрою, навіть від самих політиків, які також своїм авторитетом і прикладом будуть сприяти зростанню соціального капіталу й гуманізації суспільної свідомості.  
Вариант:нет
Литература: 1. Кононенко П. Українознавство: конспект лекцій / П.П. Кононенко, А.Ю.Пономаренко. - К.: МАУП, 2005. 2. Костенко Ліна. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 52 с. 3. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала // Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посіб. — К., 2004. — С. 100-117. 4. Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф // Дві Русі. — К., 2003. — С. 455-467. 5. Русин М. Ю., Огородник. І. В. "Історія української філософії". - К., 2008. 6. Костенко Л. Вибране. – К.: Дніпро, 1989.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (348)