Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Хімія»

Аналітична хімія

Карточка работы:60592б
Цена:
Тема: Аналітична хімія
Предмет:Хімія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Провізор
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Методи якісного аналізу (хімічні методи, фізичні методи, фізико-хімічні методи). 2. Застосування якісного аналізу у фармації. Визначення справжності (реакції ідентифікації на іони і функціональні групи). 3. У Державній Фармакопеї України (випуск 2001 р.) наведено методику ідентифікації іонів HCO3-. Написати відповідні молекулярні та іонні рівняння реакцій ідентифікації цих іонів за Державною Фармакопеєю України. 4. У Державній Фармакопеї України (випуск 2001 р.) наведено методику ідентифікації іонів Mg+. Написати відповідні молекулярні та іонні рівняння реакцій ідентифікації цих іонів за Державною Фармакопеєю України. 5. Складіть рівняння можливих реакцій між такими речовинами. При визначенні яких іонів використовують ці реакції? 6. Добуток розчинності для CaCO3 = 3,8•10-9 , а для CaF2 = 4,0•10-11 . Який реагент К2CO3 чи KF буде більш повно осаджувати з розчину іони Ca2+. Відповідь підтвердити розрахунками 7. До якої аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належить катіон Zn2+? Написати рівняння реакції з груповим реагентом. Написати молекулярні та іонні рівняння характерних реакцій для цього іона. До яких аналітичних груп належить цей катіон за сірководневою класифікацією та за амонійно-фосфатною класифікацією? 8. До якої аналітичної групи аніонів належить аніон SO32–? Написати рівняння реакції з груповим реагентом. Написати молекулярні та іонні рівняння характерних реакцій для цього іона 9. Запропонувати можливий варіант розділення катіонів Hg22+ та Ag+, які знаходяться в розчині. Написати молекулярні та іонні рівняння реакцій 10. За допомогою яких хімічних реакцій можна відділити катіони Pb2+ від решти катіонів II аналітичної групи? Написати відповідні молекулярні та іонні рівняння реакцій 11. Катіони четвертої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією), загальна характеристика. Написати відповідні молекулярні та іонні рівняння реакцій 12. Катіони четвертої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією), загальна характеристика. Систематичний хід аналізу катіонів IV аналітичної групи 13. В насиченому розчині ортофосфату срібла (Ag3PO4) концентрацію іонів срібла збільшили в 27 разів. Як змінилась при цьому концентрація ортофосфат-іонів?
ВУЗ:Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця (НМУ)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
11
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (100)