Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Історія економічних учень»

Капіталістичні методи регулювання економікою

Карточка работы:60561б
Цена:
Тема: Капіталістичні методи регулювання економікою
Предмет:Історія економічних учень
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:
Содержание:Вступ. 2 1. Необхідність застосування методів регулювання економіки. 3 2. Методи державного капіталістичного регулювання економіки. 6 3. Основні методи саморегулювання економіки. 14 Висновок. 20 Список використаних літературних джерел. 22
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Усі сучасні капіталістичні економіки були і залишаються в різному ступені змішаними і регульованими, що сполучає у собі приватну і державну власність, ринкові і неринкові методи регулювання, співвідношення яких згодом неодноразово міняється. Високорозвинена ринкова економіка - це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики державного регулювання економічних процесів. Державне регулювання доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроекономічного регулювання народного господарства. За умов вільної конкуренції ринкові сили попиту й пропозиції стихійно, через вільне ціноутворення визначали оптимальні пропорції виробництва та його економічну ефективність. Головними регуляторами суспільного виробництва були вільний ринок і конкуренція. Дана робота присвячена висвітленню цікавого питання економічної історії – визначенню капіталістичних методів регулювання економіки. Перш за все необхідно висвітлити, які риси притаманні капіталістичній ідеології. Нажаль не існує чіткого і загально прийнятого визначення капіталізму, але можна навести основні принципи капіталістичного устрою. Перш за все це часткова власність, свобода підприємництва і вибору, власний інтерес, як головний мотив поведінки, конкуренція, опора на систему цін або ринкову систему і обмежена роль уряду. Отже, до капіталістичних методів регулювання економікою можна віднести ринкові методи регулювання.
Объём работы:
22
Выводы:Таким чином розглянувши питання капіталістичних методів регулювання економіки, слід відмітити, що сучасна капіталістична ринкова система не може існувати без державної господарської діяльності. Державне регулювання капіталістичної економіки - це вплив держави на відтворювальні процеси в економіці за допомогою прямого інвестування, правових та економічних важелів з метою орієнтації господарських суб'єктів і окремих громадян на досягнення цілей і пріоритетів державної соціально-економічної політики. Держава може виконувати свої функції впливу на економіку прямо або непрямо. За допомогою правових регуляторів держава регламентує функціонування ринку, а через систему економічних методів регулює ринковий механізм, щоб на його основі стимулювати або стримувати ділову активність у раціональних рамках. Під методами державного регулювання економіки розуміють способи впливу держави в особі законодавчих і виконавчих органів на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення або забезпечення умов їхньої діяльності відповідно до національної економічної політики. Щодо класифікації методів регулювання економіки існує кілька точок зору, наприклад, розподіл методів на адміністративні й економічні, позаекономічні і економічні, адміністративні і правові. На ряду з цим ринковий механізм здатен до саморегуляції, саме цьому питанню присвячено третій пункт представленої роботи. Основними елементами ринкового механізму є попит, пропозиція, ринкова ціна, конкуренція. Без втручання уряду попит і пропозиція зрівноважують ринок і вказують ціну товару і кількість його виробництва. Рівень ціни та кількість, залежить від специфічних характеристик попиту й пропозиції. Зміни ж у цінах і кількості товару у часі залежать від того, як попит й пропозиція реагують на зміни інших факторів.
Вариант:нет
Литература:1. Экономическая теория: Учебник – 8-е изд., перераб. и доп./ Под ред. В.Д. Камаева. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 640 с. 2. Экономика: методические рекомендации для студентов неэкономических специальностей / Сост. С.В. Бык, М.В. Зибарев–Орск: Изд-во ОГТИ, 2002.–75 с. 3. Экономическая теория: Учебник / Под общ. Ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлёвой – М.: Инфра - М, 2002 – 714 с. 4. Ясин Е. Функции государства в рыночной экономике // Вопросы экономики. – 2002. - № 6. – C. 13-21. Економічна теорія. Посібник. - http://bookz.com.ua/9/index.htm
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (90)