Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Біологія»

Біотехнологічна утилізація стічних вод

Карточка работы:5565б
Цена:
Тема: Біотехнологічна утилізація стічних вод
Предмет:Біологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Екологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 1. Джерела забруднення водоймищ 2. Вибір схеми і методів очищення стічних вод 3. Методи очищення стічних вод із застосуванням коагулянтів 4. Зневоднення і утилізація осадів стічних вод Висновки Список використаної літератури
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Зростання міст, бурхливий розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, значне розширення площ зрошуваних земель, поліпшення культурно-побутових умов і ряд інших чинників все більше ускладнює проблеми забезпечення водою України. Потреби у воді величезні і щорічно зростають. Щорічна витрата води на земній кулі по всіх видах водопостачання складає 3300-3500 км3. При цьому 70% всього водоспоживання використовується в сільському господарстві. Дефіцит прісної води вже зараз стає світовою проблемою. Все більш зростаючі потреби промисловості і сільського господарства у воді примушують всі країни, учених миру шукати різноманітні засоби для вирішення цієї проблеми. На сучасному етапі визначаються такі напрями раціонального використання водних ресурсів: повніше використання і розширене відтворення ресурсів прісних водойм; розробка нових технологічних процесів, що дозволяють запобігти забрудненню водоймищ і звести до мінімуму споживання свіжої води.
Объём работы:
18
Выводы:Захист водних ресурсів від виснаження і забруднення та їх раціональне використання для потреб народного господарства – одна з найважливіших проблем, що вимагають невідкладного рішення. Одним з основних напрямів роботи по охороні водних ресурсів є впровадження нових технологічних процесів виробництва, перехід на замкнуті (безстічні) цикли водопостачання, де очищені стічні води не скидаються, а багато разів використовуються в технологічних процесах. Замкнуті цикли промислового водопостачання дадуть можливість повністю ліквідовувати викиди стічних вод в поверхневі водоймища, а свіжу воду використовувати для поповнення безповоротних втрат. У хімічній промисловості намічене більш широке впровадження мало відхідних і безвідходних технологічних процесів, що дають найбільший екологічний ефект. Велика увага приділяється підвищенню ефективності очищення виробничих стічних вод. Значно зменшити забрудненість води, що скидається підприємством, можна шляхом виділення із стічних вод цінних домішок, складність рішення цих задач на підприємствах хімічної промисловості полягає в різноманітті технологічних процесів і одержуваних продуктів. Важливими є розробка і впровадження новітнього устаткування, що використовує мінімальну кількість води для охолоджування. Істотний вплив на підвищення водообігу може надати впровадження високоефективних методів очищення стічних вод, зокрема фізико-хімічних, з яких одним з найбільш ефективних є застосування реагентів. Використання реагентного методу очищення виробничих стічних вод не залежить від токсичності присутніх домішок, що в порівнянні із способом біохімічного очищення має істотне значення. Ширше впровадження цього методу як в поєднанні з біохімічним очищенням, так і окремо, може певною мірою вирішити ряд завдань, пов'язаних з очищенням виробничих стічних вод. У найближчій перспективі намічається впровадження мембранних методів для очищення стічних вод. Утилізація опадів стічних вод і надмірного активного мула часто зв'язана з використанням їх в сільському господарстві як добрива, що обумовлено достатньо великим вмістом в них біогенних елементів. Активний мул особливо багатий азотом і фосфорним ангідридом, такими, як мідь, молібден, цинк. Як добриво можна використовувати ті опади стічних вод і надмірний активний мул, які заздалегідь були піддані обробці, що гарантує подальшу загибель патогенних мікроорганізмів і яєць гельмінтів. Найбільш ефективним способом обезводнення відходів, що утворюються при очищенні стічних вод, є термічна сушка. Охорона і раціональне використання водних ресурсів повинні бути одними з ланок комплексної світової проблеми охорони природи
Вариант:нет
Литература:1. Евилович А.З. Утилизация осадков сточных вод. – М.: Стройиздат, 1989. – 327 с. 2. Капинос П.И., Панесенко Н.А. Охрана природы. – Киев: Выща школа, 1991. – 413 с. 3. Охрана окружающей природной среды / Под редакцией Г.В. Дуганова. – Киев: Вища школа, 1990. – 394 с. 4. Охрана производственных сточных вод и утилизация осадков / Под редакцией В.Н. Соколова. – М.: Стройиздат, 1992. – 249 с. 5. Туровский И.С. Обработка осадков сточных вод. – М.: Стройиздат, 1984. – 175 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (104)