Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Контрольна зі статистики за 2 курс МАУП

Карточка работы:38062ф
Цена:
Тема: Контрольна зі статистики за 2 курс МАУП
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 3 Рівень рентабельності підприємства харчової промисловості регіону характеризується такими даними: Рівень рентабельності, % До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30 і вище Кількість підприємств, % до загальної кількості 8 12 35 20 12 8 5 Визначити середній рівень рентабельності підприємств регіону, дисперсію та коефіцієнт варіації. Зробити висновки. Задача 4 Динаміка норми капіталовкладень у галузь характеризується такими даними: Рік 2001 2002 2003 2004 2005 Норма капіталовкладень, % 22,5 26,8 25,9 24 27,8 Визначити середньорічний абсолютний і відносний темпи зростання капіталовкладень. Задача 5 Виробництво шкіряного взуття об’єднаннями характеризується такими даними: Взуття 2004 р 2005 р За планом Фактично Вироблено взуття головним підприємством Доросле 54 65 66,5 23,2 Дитяче 41 43 45 12,3 Разом 95 108 111,5 35,5 Обчислити усі можливі відносні величини і проаналізувати. Задача 6 Є така інформація про реалізацію промислових товарів: Вид товару Товарообіг за місяць, тис. грн. Зміна ціни у жовтні порівняно з січнем, % Січень Жовтень А 13500 18900 +12,2 Б 9800 6400 -0,5 В 24500 24500 -2,0 Визначити: 1. Середню зміну ціни за всіма видами товарів. 2. Абсолютну зміну товарообігу за рахунок цін і кількості проданих товарів. Зробити висновки.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Зміст 1. Суть групування, його завдання у статистичному дослідженні. Види групувань. 2 2. Абсолютні та відносні показники рядів динаміки 8 Задача 3 13 Задача 4 14 Задача 5 15 Задача 6 17 Література 19
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
17
Выводы:
Вариант:2
Литература:1. Аладьев Виктор Захарович, Вээтыусме Рейн Арнольдович, Хунт Юло Якобович. Общая теория статистики: Учеб. пособие / Российская академия космонавтики; Российская академия Ноосферы и др.. — Таллинн : ТТГ & SALCOMBE Eesti Ltd., 1995. — 200с. 2. Башина О. Э., Спирин А. А., Бабурин В. Т., Ионсен И. А., Федоров М. П. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Экономика", общеэкон. спец.. — 5.изд., доп. и перераб. — М. : Финансы и статистика, 1999. — 440с. 3. Громыко Г. Л., Крысина М. В., Воробьев А. Н., Казаринова С. Е., Мамий И. П. Теория статистики: Учебник для студ. экон. спец. вузов / Г.Л. Громыко (ред.). — М. : ИНФРА- М, 2000. — 413с. — (Высшее образование). 4. Громыко Галина Леонтьевна. Общая теория статистики: Практикум. — М. : Инфра-М, 1999. — 139с. — (Высшее образование). 5. Гусаров Виктор Максимович. Теория статистики: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец.. — М. : Аудит, 1998. — 247с. 6. Елисеева Ирина Ильинична, Юзбашев Михаил Михайлович. Общая теория статистики: Учеб. для студ. вузов обуч. по спец. "Статистика" / Ирина Ильинична Елисеева (ред.). — М. : Финансы и статистика, 1996. — 368с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (309)