Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Контрольна з економіки підприємств за 2 курс МАУП

Карточка работы:38063ф
Цена:
Тема: Контрольна з економіки підприємств за 2 курс МАУП
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1 Річний обсяг випуску продукції меблевим комбінатом — 350 тис. шт. виробів. Виробнича собівартість одного виробу — 375 грн. Тривалість виробничого циклу — 3 дні. У перший день виробничого циклу матеріальні витрати становлять 60 % собівартості. Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві меблевого комбінату, якщо в році 360 робочих днів. Задача 2 Чиста виручка від реалізації продукції становить 500 тис. грн, витрати на виробництво і збут продукції — 390 тис. грн., прибуток від реалізації матеріальних цінностей — 14 тис. грн., збитки від позареалізаційних операцій — 4 тис. грн. Визначити балансовий прибуток і рівень рентабельності реалізованої продукції.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:1. Продуктивність праці: поняття, показники рівня й методи підвищення. 3 2. Класифікація поточних витрат на виробництво і збут продукції. Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві. 8 3. Виробнича потужність: види, рівень розрахунку, відтворення, поліпшення використання. 16 Задача 1 23 Задача 2 24 Перелік використаних джерел 25
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:5
Литература:1. Афанасьєв М.В. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник / М.В.Афанасьєв, О.Б.Плоха; Харк. нац. економ. ун-т. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. - 320 с. 2. Бойко В.В. Экономика предприятий Украины: Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - Д.: Издательство НГУ, 2005. - 552 с. 3. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2002. - 480 с. 4. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с. 5. Гончаров Є.І. Економіка підприємства: Учб. пос. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Д.: Пороги, 2003. - 174 с. 6. Економіка підприємства: Навч. посібник / За ред. О.В. Ареф"єва, В.Г. Сахаєва та ін. - К.: Вид-во Європ. унів-ту, 2004. - 237 с. 7. Економіка підприємства: Навч. посібник. - За ред. А.В. Шегди. - К.: Знання, 2001. - 335 с. 8. Економіка підприємства: Підруч. / За заг. ред. Л.Г. Мельника. - Суми: Університетська кн., 2004. - 648 с. 9. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посіб. / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с. 10. Економіка промислового підприємства: Навч. посіб. / За ред. Ф.І. Євдокимова, Т.Б. Надтоки. - Донецьк: Новый мир, 2003. - 358 с. 11. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. - 3-тє вид. - К.: Ніка - Центр, 2004. - 216 с. 12. Лапин Е.В. Оценка экономического потенциала предприятия: Моногр. - Суми: Университетская книга, 2004. - 360 с. 13. Проблеми державного регулювання економічного розвитку підприємств та організацій: Наук. вид. - Х.: ХНЕУ, 2004. - 404 с. 14. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учеб. пособ. - Х.: Одиссей, 2005. - 416 с. 15. Семенов А.Г. Стратегічні методи підвищення ефективності виробництва на підприємствах: Моногр. / Гуманітарний інститут. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2006. - 376 с. 16. Солодовник Л.М. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. / Л.М.Солодовник, П.І.Пономаренко. - Д.: НГУ, 2004. - 269 с. 17. Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник / В.М.Шаповал, Р.Н.Аврамчук, О.В.Ткаченко. - Д.: Вид-во ДУЕП, 2002. - 288 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)