Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Теорія ймовірностей»

Контрольна з теорії ймовірностей за 2 курс МАУП

Карточка работы:3807ф
Цена:
Тема: Контрольна з теорії ймовірностей за 2 курс МАУП
Предмет:Теорія ймовірностей
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1. В ящику 50 куль: 36 жовтих і 14 синіх. З ящика навмання виймають одну кулю. Визначити ймовірність того, що ця куля: а) жовта; б) синя. Завдання 2. Імовірність несплати податку для кожного з підприємців становить . Визначити ймовірність того, що не сплатять податки не менше і не більше підприємців. Завдання 3. Задано ряд розподілу добового попиту на певний продукт Х. Знайти числові характеристики цієї дискретної випадкової величини: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію Д(Х); в) середнє квадратичне відхилення . Завдання 4. Знаючи, що випадкова величина Х підпорядкована біноміальному закону розподілу з параметрами , записати ряд розподілу цієї величини і знайти основні числові характеристики. а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію Д(Х); в) середнє квадратичне відхилення . Завдання 5. Побудувати графік функції щільності розподілу неперервної випадкової величини Х, яка має нормальний закон розподілу з математичним сподіванням М(Х)=а і проходить через задані точки. Завдання 6. Задано вибірку , яка характеризує місячний прибуток підприємців(у тисячах гривень). Скласти варіаційний ряд вибірки. Побудувати гістограму та полігон частот, розбивши інтервал на чотири-шість рівних під інтервалів. Обчислити моду, медіану, середнє арифметичне, дисперсію, ексцес варіаційного ряду. Перевірити , чи справджується статистична гіпотеза про нормальний розподіл генеральної сукупності за даними вибірки. 2 5 9 11 12 15 18 19 21 1 2 3 8 19 18 16 13 9
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
5
Выводы:
Вариант:5
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (132)