Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Гроші та кредит»

Гроші та кредит

Карточка работы:60512б
Цена:
Тема: Гроші та кредит
Предмет:Гроші та кредит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача № 1: Визначити кількість грошей, необхідних як засіб обігу. Сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) -4700 млрд. грн. Сума цін товарів (послуг, робіт), які продані з відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав - 120 млрд. грн. Сума платежів по довгострокових зобов'язаннях, терміни яких наступили -155 млрд. грн. Сума взаємно погашуваних платежів-460 млрд. грн. Середня кількість оборотів грошей за рік - 10. Задача № 10: Сума надходжень грошових коштів в НБУ у готівковій формі становить 860 млрд. грн., у безготівковій - 740 млрд. грн. Сума видачі грошових коштів у готівковій формі -87 % від суми надходжень у готівковій формі. Сума видачі в безготівковій формі - 78 % від суми відповідних надходжень. Грошова маса становить: 1 кв. - 1250 млрд. грн. 2 кв.-2020 млрд. грн. 3 кв. -2120 млрд. грн. 4 кв.-1828 млрд. грн. Знайти швидкість обігу різних форм грошей у наявному грошовому обігу Задача № 19: Вкладник вніс 2 000 грн. у комерційний банк під 50 % річних на 5 років. Розрахувати суму вкладу через 5 років та дохід вкладника, якщо по вкладу нараховуються: а)прості відсотки; б)складні відсотки. Задача 4 Підприємству потрібно устаткування для випуску продукції (продовження робіт) вартістю 122000 тис. доларів США. Воно буде використовуватися 6 років. Можлива ліквідаційна ціна устаткування після шести років буде приблизно складати 6550 доларів США. Можливим варіантом фінансування придбання устаткування є: покупка устаткування за рахунок кредиту банку чи ж придбання устаткування в лізинг на підставі договору лізингу. Якщо підприємство купить устаткування за рахунок довгострокового кредиту, то банк надасть підприємству кредит в розмірі 100% вартості обладнання під 23% на 6 років зі сплатою процентів за кредит і проведенням частини боргу щорічно. У випадку придбання устаткування в лізинг виробник пропонує технічне обслуговування устаткування у розмірі 5000 доларів США в рік. Лізингові платежі повинні виплачуватися лізингоотримувачем щорічно протягом 6 років. Ставка лізингової маржі складає 12%. Після закінчення договору лізингу можливий викуп об’єктів лізингу по залишковій вартості. Необхідно розрахувати і порівняти рух засобів підприємства при різних варіантах придбання устаткування і вибрати оптимальну форму фінансування своєї програми. Для порівняння двох варіантів необхідно порахувати чисту приведену вартість по кожному з них і вибрати той варіант, у якого чиста приведена вартість буде менше.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:1.Показники визначення вартості грошей 3 2.Сектори грошового ринку за функціональним призначенням 9 3.Структура грошового ринку залежно від призначення та ліквідності фінансових активів 12 Задача № 1 18 Задача № 10 19 Задача № 19 21 Список літератури 22
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
31
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Закон “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.00. 2. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуленко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с. 3. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с. 4. Банківські операції: Підручник. / За ред. Мороза А.М. – К.: КНЕУ , 2000. – 384с. 5. Банковский портфель. Под ред. Коробова Ю.І. - М.: Соминтэк, 1995. – 201c. 6. Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кролевецкой Л.П. - М.: Финансы и кредит, 1995. – 313c. 7. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314 с. 8. Бушуєва І., Дем'яненко Алгоритм диверсифікації кредитів комерційного банку // Банківська справа. – 2000. – С.20. 9. Іванова Т.Г. Ризики за активними операціями комерційного банку та прибутковість. // Вісник НБУ. – 2001. - №12. – С.40. 10. Лаптєв С.М., Денисенко М.П., Кабанов В.Г., Любунь О. С. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 320 с. 11. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф.. Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с. 12. Примостка Л.О. Аналіз банківської діляьності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002 – 316 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)