Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»

контрольна робота з менеджменту

Карточка работы:3643к
Цена:
Тема: контрольна робота з менеджменту
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Вступна частина. Назва організації, його спеціалізація, організаційно-правова форма, вищий орган управління, місце знаходжен­ня, час і порядок утворення. 2. Внутрішні змінні організації: • стислий опис цілей, завдань, структури, технології, кадрів досліджуваної організації; схема взаємозв'язку внутрішніх змін­них організації; • сформулювати місію; • сформулювати основні цілі на майбутній рік; • зробити аналіз посадовоїінструкції або положення про струк­турний підрозділ (на власний вибір). Копіюпроаналізованого документа доцільно докласти як додаток. 3. Зовнішнє середовище організації: • описати зовнішнє середовищеорганізації, розподілити за вида­ми всі фактори прямої та непрямої дій; • ілюстрація зв'язківорганізації із зовнішнім середовищем: на прикладі вхідного або вихідного листанавести зв'язок із зов­нішнім середовищем організації; • аналіз державногорегулювання діяльності конкретної органі­зації: закони України; наказиміністерства та інших відомств, положення та інструкції; державні установи, якіздійснюють ре­гулювання діяльності закладу. 4. Організаційна структура управління: • визначте та спроектуйтеорганізаційну структуру управління досліджуваної організації; • проаналізуйте відповідністьтипу організаційної структури уп­равління цілям і завданням організації; • наявність ієрархічних рівнівуправління; • можливості щодоудосконалення організаційної структури уп­равління. 5. Аналіз планування: • наявність корпоративноїстратегії; • оперативне планування; плани одноразового використання;постійні плани; альтернативне планування; • рекомендації щодовдосконалення системи планування в ор­ганізації. 6. Керування контролюванням: • рівні контролю: операційний,фінансовий, структурний; • відповідальність законтроль; • етапи контролювання:затвердження стандартів, оцінка вико­нання, порівняння показників виконання зістандартами. 7. Мотивація роботи працівників: • матеріальне стимулюванняпраці; • моральне стимулювання праці; • використання системвинагород для мотивації праці; • впровадження системи делегуванняповноважень. 8. Комунікаційний процес: • визначити джерелаінформації, необхідні для прийняття управ­лінського рішення; • класифікувати інформацію тадокументацію за повними озна­ками; • побудувати комунікаційнізв'язки між керівництвом організації і робочою групою з виконання прийнятогорішення; • визначити послідовність дійз організації і проведення службо­вої наради про хід виконання визначенихзавдань.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: Зміст 1. Вступна частина 3 2. Внутрішні змінні організації: 3 3. Зовнішнє середовище організації 7 4. Організаційна структура управління 8 5. Аналіз планування 11 6. Керування контролюванням 12 7. Мотивація роботи працівників 15 8. Комунікаційний процес 20
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (277)