Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Роль фінансового ринку у функціонуванні фінансової системи

Карточка работы:38112ф
Цена:
Тема: Роль фінансового ринку у функціонуванні фінансової системи
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухоблік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Місце фінансового ринку в фінансовій системі 4 2. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці 7 3. Передумови виникнення фінансового ринку 9 4. Економічний зміст поняття «фінансовий ринок» 12 5. Функції фінансового ринку 15 6. Характеристика основних інструментів фінансового ринку 19 Висновок 23 Список використаної літератури 24
Курс:4
Реферат:
Язык:22
Вступление:Для нормального розвитку економіки необхідна мобілізація тимчасово вільних коштів фізичних та юридичних осіб, їхній розподіл і перерозподіл на комерційній основі між різними секторами економіки. Ці процеси повинні здійснюватись на фінансових ринках. Фінансовий ринок - це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти. На фінансовому ринку відбувається рух коштів (капіталу). Гроші - не тільки головна мета підприємництва, а й найважливіший засіб для досягнення цієї мети. При цьому необхідно вирішити питання про джерела капіталу та шляхи його вкладання. Тому всі суб'єкти господарювання стикаються насамперед із фінансовим ринком, де шукають необхідні кошти або здійснюють інвестування тимчасово вільних коштів і отримують від цього додатковий прибуток. Таким чином, на фінансовому ринку виникає кругообіг капіталу, причому в одних суб'єктів господарювання утворюються заощадження, а інші відчувають необхідність у фінансових ресурсах для розширення своєї діяльності. Крім того, фінансовий ринок стимулює зростання обсягів виробництва, накопичення фінансових ресурсів та сприяє виникненню й розвитку позитивних соціальних змін у суспільстві.
Объём работы:
18
Выводы:Фінансовий ринок забезпечує платоспроможність фінансової системи, максимальне узгодження загальногосподарських процесів нагромадження та інвестування як за обсягом, так і структурно. Фінансовий ринок можна поділити на первинний і вторинний. Первинний ринок виникає при емісії цінних паперів, і на ньому мобілізуються фінансові ресурси. На вторинному ринку ці ресурси перерозподіляються, тобто на вторинному ринку вони опиняються після того, як були вже продані на первинному. У свою чергу, вторинний ринок поділяється на біржовий і позабіржовий. Біржовий ринок представлений фондовою біржею як особливим інституційно організованим ринком. На ньому обертаються цінні папери найвищого ґатунку та виконуються операції професійними учасниками. Фондова біржа виступає як торговельне, професійне, нормативне, технологічне ядро ринку цінних паперів та фінансового ринку. На позабіржовому ринку здійснюються операції з цінними паперами позафондової торгівлі. У цьому разі об'єктом купівлі-продажу стають цінні папери, які з будь-яких причин не котируються на біржі. За будь-якого трактування структури фінансового ринку, головною метою є розподіл надлишку коштів або заощаджень, їхня мобілізація і перерозподіл між сферами й секторами економіки. Головна функція фінансового ринку - трансформація вільних коштів у позиковий капітал. Фінансовий ринок робить рівнодоступними грошові фонди для всіх його учасників (держави, підприємств, домашніх господарств), які мають одну мету - збільшення капіталу.
Вариант:нет
Литература:1. Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи. // Банківська справа. – 1997. – № 6. – С. 14 – 22. 2. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. – 3-тє вид., змін. і доп. – К.: Основи, 1998. – 414 с. 3. Гриценко О. Гроші та грошово–кредитна політика. – К.: Б.в., 1998. – С.31 – 37. 4. Долан Е. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: Пер.с англ. Под ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – С.ПБ., 1994. – С.70 – 189. 5. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі = Public finance: Theory and Practice in Central European Transition / Пер. з англ. За ред. Ю. Немеца, Г. Райта – К.: Основи, 1998. – 542 с. 6. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. – М.: ЮНИТИ, 1995. – С.178. 7. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки. –М.: ЮНИТИ, 1999.– 478 с. 8. Ив Бернар и Жан-Клод Колли. Толковый экономический и финансовый словарь. – М.: Международные отношения, 1994. 9. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.7. 10. Кострижевский Д.Б. Нормативная база, регулирующая украинский фондовый рынок: современное состояние и перспективы развития // Фондовый рынок. – 1999. – № 5. – С.13 – 15. 11. Лінніков В., Мізецька О. Становлення ринку цінних паперів в Україні // Банківська справа. – 1997. – № 3. – С.35 – 46. 12. Мочерний С.В.Основи економічних знань. – К.: Феміна, – 1995. – 320 с. 13. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Підручник / Наук. редакція пер. С.Панчишина: Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 963 с.
Дополнительная информация:укр подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)