Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»

Менеджмент виконавських мистецтв

Карточка работы:3665к
Цена:
Тема: Менеджмент виконавських мистецтв
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание: ЗМІСТ ГЛОСАРІЙ 3 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИКОНАВСЬКИХ МИСТЕЦТВ 6 1.1. Поняття менеджменту 6 1.2. Менеджмент і його значення для шоу-бізнесу 20 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИКОНАВСЬКИХ МИСТЕЦТВ 25 2.1. Коротка характеристика масових заходів шоу-бізнесу в Україні 25 2.2. Підготовка фахівців для сфери менеджменту виконавськх мистецтв 31 2.3. Організація діяльності менеджмера виконавських мистецтв (на прикладі менеджера в музичній індустрії) 36 РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕС ДОСЛІДЖЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ШОУ-БІЗНЕСУ В МЕНЕДЖМЕНТІ ВИКОНАВСЬКИХ МИСТЕЦТВ 48 3.1. Дослідження особливостей діяльності масових заходів шоу-бізнесу 48 3.2. Дослідження взаємозв’язку іміджу масових заходів та паблік рилейшнс 52 ВИСНОВКИ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 63 ДОДАТКИ 65
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Актуальність теми курсової роботи. Шоу-бізнес (англ. Show business) - комерційна діяльність у сфері розваг, індустрія розваг. Термін «шоу-бізнес» застосовується до компаній, що займається виробництвом і поширенням аудіо- і відеопродукції; до артистів; до таких сфер розваг, як кіно, театр, музика, телебачення та ін., що отримують, крім усього іншого, фінансову вигоду зі своєї діяльності. Актуальність дослідження визначається необхідністю вдосконалювання практичної підготовки фахівця-керівника, директори, менеджера виконавця в сфері шоу-бізнесу. Перехід до ринкових відносин не тільки в економіці, але й у культурі зажадав нового підходу до керування даним видом діяльності. Шоу-бізнес як особливий напрямок комерційної діяльності охоплює різноманітні види й жанри мистецтва. Найбільш пріоритетний напрямок у шоу-бізнесі одержала музична індустрія, основною проблемою в організації якої є не тільки низький рівень виконавської майстерності, але й рівень менеджменту. Будучи організатором і керівником створення колективу, виконавця, а надалі музичного продукту (компакт-диску, компакт-касети, відео й т.д.), фахівець зіштовхується з необхідністю просувати на ринок музичну продукцію. Невідповідність між нормативними вимогами до фахівця й реальним станом справ у сфері музичної індустрії, нерозробленість концепції його підготовки, відсутність спеціальної навчальної й методичної літератури привели до того, що перед системою підготовки музичних керівників устав ряд проблем, пов'язаних з новим підходом формування фахівця, здатного застосувати професійні знання й уміння в системі ринкових відносин. Аналіз практики показав наявність протиріч між характером навчальної підготовки й реальною професійною діяльністю фахівця в сфері шоу-бізнесу, а також теоретичною підготовкою, недостатньо орієнтованої на реальні завдання; між системним використанням знань і роз'єднаністю їхнього засвоєння по різних навчальних дисциплінах. Зазначені недоліки відносяться до менеджерської підготовки студентів виконавських мистецтв вузів культури України. Метою курсової роботи є розгляд та менеджменту виконавських мистецтв. Об’єктом дослідження є менеджмент виконавських мистецтв, предметом дослідження є масові заходи шоу-бізнесу. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: - розглянути теоретичні засади менеджменту виконавських мистецтв; - здійснити аналіз менеджменту виконавських мистецтв; - обґрунтувати процес дослідження масових заходів шоу-бізнесу в менеджменті виконавських мистецтв. Теоретичною основою даного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної науки в галузі менеджменту виконавських мистецтв та шоу-бізнесу. Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися метод порівняння, системного підходу й аналізу. Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження. Структура роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження. Вирішення основних завдань дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
65
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Словосполучення «шоу-бізнес» з’явилося не дуже давно, але вже міцно зміцнилося й досить широко вживається останнім часом. Разом з тим, багато вітчизняних дослідників і вчені використовують термін «шоу-бізнес» для позначення сфери культури, мистецтва або окремих їхніх галузей. Тим часом шоу-бізнес являє собою окрему, самостійну систему в рамках сфери послуг, що включає певні області діяльності й має ряд особливостей, що виділяють шоу-бізнес на фоні більш широких понять, таких як індустрія розваг, культура або мистецтво. Масовий захід - це заздалегідь сплановані по місцю, часу, кількості учасників і причинам суспільні збори (стікання людей), що носить характер свята, політичний акції, культурного або рекламного заходу або ділової зустрічі. Залежно від цілей і завдань масові заходи можна розділити на наступні види 1. Суспільно-політичні (з’їзди партій, демонстрації, мітинги, пікетування й так далі). 2. Культурно-спортивні й видовищні (концерти, спортивні змагання й матчеві зустрічі команд, святкові подання, дні міста, народні гуляння). 3. Рекламно-комерційні (ярмарку, презентації, розпродажі й так далі). 4. Ділові зустрічі й прийоми партнерів по бізнесі зборів акціонерів, а також інші зустрічі й прийоми, проведені у формі шведського стола, фуршету або коктейлю). 5. Інші масові заходи (до них можна віднести весілля, банкети й інші форми зборів із приводу різних ювілеїв, торжеств і так далі). Менеджмент у створенні шоу - це область знання, що допомагає здійснити функцію керування процесом створення художніх цінностей (матеріальних й духовних) і просування на ринок культурних послуг результатів творчої діяльності авторів, режисерів, виконавців і т.д., що працюють у шоу-бізнесі. При створенні шоу-проектів важливо приділити увагу менеджменту персоналу - авторам і артистам, виконавцям, музичним видавництвам, саундпродюсеру, рекорд-компаніяс, рекорд-лейблам, арт-менеджерам і т.д. Через глобальність багатьох шоу-проектів, шоу-проект розділяється на кілька напрямків, кожний з яких ведеться своїм продюсером. Так розрізняють: - Виконавчий продюсер - довірена особа компанії, що здійснює фінансовий, організаційний і художній контроль над постановкою. - Функціональний продюсер - особа, відповідальна за конкретні творчо-організаційні компоненти, тобто виконуюча певну функцію. - Асоційований продюсер - партнер, що частково фінансує проект і приймає участь у підготовці творчих і виробничих планів головного продюсера постановки. - Лінійний продюсер - особа, відповідальна за технологічний процес і найбільш складні етапи шоу-проекту. Музичний бізнес містить у собі організацію великого числа різнорівневих подій, людей і процесів. Всі процеси, так чи інакше, пов'язані з генеруванням ідей, створенням проектів, просуванням його на ринок, утриманням творчого й комерційного потенціалу на певному рівні. Для фінансової стабільності продюсеру необхідно враховувати її творчу, економічну, управлінську й правову специфіку. Поняття продюсера як людини, відповідальної за фінансування, виробництво й поширення продуктів культури, зокрема культури, на практиці виникло вже давно, але одержує своє визнання на офіційному рівні поступово. Музичне продюсування - це складний і багаторівневий процес, що вимагає від продюсера як творчо-управлінської фігури великої віддачі сил, часу й нервів. Роль продюсера тісно пов'язана з поняттям менеджменту, але, так само як і в будь-якій сфері діяльності має певну специфіку. Саме по собі поняття продюсер в Україні радикально відрізняється від поняття цієї професії на Заході. На Заході продюсер - це людина, яка робить музику. Але в Україні справи йдуть по-іншому, продюсер - це менеджер, який знаходить спонсорські, інвестиційні кошти для просування проекту, також є організатором різнорівневих творчих, управлінських, правових і економічних подій, процесів і явищ. Багатогранність продюсерської діяльності в музичній індустрії пов'язана з потужним розкручуванням проекту, що містить у собі не тільки традиційні методи просування, такі як концертна, гастрольна діяльність, але й специфічні - мерчандайзинг, участь у престижних музичних фестивалях, PR, створення промо-компаній в Інтернеті. Серед найвідоміших та найпопулярніших фестивалів сьогодні чільне місце посідають так звані “молодіжні”, що представляють мистецтво естради (зокрема музичне). Це – Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики “Червона рута”, Міжнародний фестиваль “Таврійські ігри”, Всеукраїнський молодіжний фестиваль “Перлини сезону”. За визначенням організаторів, молодіжні фестивалі “Перлини сезону”, “Червона рута”, “Таврійські ігри” є “фестивалями-конкурсами”. “Конкурс” (з грец. дослівно – зіткнення, зустріч) є змаганням, яке ставить за мету виявити кращих з числа його учасників. Це дає підставу говорити про те, що в основі сучасних фестивальних дійств лежить принцип змагання, а найголовнішим заходом на фестивалях-конкурсах є сам конкурс. Можна сказати, що жанрова палітра номінацій конкурсу визначає мистецьку сутність і спрямування як самого конкурсу, так і фестивалю взагалі. Популярність серед молоді рок-музики можна пояснити своєрідною “актуальністю” тексту представленого твору в цьому жанрі та неординарністю в манері його виконання. Сучасному молодому поколінню близьке за темпоритмом сьогодення посилене метроритмічне начало рок-музики, експресивність вокально-інструментального виконання, застосування при цьому електричних та електронних аудіо-перетворювачів та підсилювачів. Дослідники такого культурного явища, як фестивалі, відзначають, що незалежно від тематичних та жанрових різновидів, вони мають власну архітектоніку. Фестиваль “Перлини сезону” організатори умовно поділяють на три частини, де перша (денна) включає розважальну програму, під час другої відбуваються безпосередньо конкурсні концерти, а третя – демонструє показові виступи артистів. Та драматургія більшості сучасних молодіжних музичних фестивалів має вже свою усталену канву: урочисте відкриття, власне сам конкурс, проведення “додаткових” творчих заходів, нагородження переможців, урочисте закриття. Перший етап кожного такого святкування – урочисте відкриття фестивалю – проходить у формі святкового концерту за участю популярних співаків української естради і гостей із ближнього та дальнього зарубіжжя (що стало традиційним на “Таврійських іграх”). У перший день святкування також може проходити жеребкування учасників для участі у конкурсі, якщо це не було зроблено заздалегідь. Наступним етапом є проведення самого конкурсу, який теж має власну структуру, що відображено в Положенні про фестиваль. Фестивальна програма може включати, крім конкурсних концертів, і “допоміжні” заходи – творчі акції різних спрямувань (мистецькі, літературні, спортивні, комерційні) та різні за характером (розважальні, дозвіллєві, пізнавальні), наприклад презентації, вечірки, спортивні змагання, покази мод, літературні вечори тощо. Кульмінаційним моментом таких святкувань стають найяскравіші акції, які символізують здобутки сучасного мистецтва. Заключним акордом кожного свята є гала-концерт за участю лауреатів та дипломантів фестивалю, популярних естрадних виконавців, гостей із зарубіжжя. Відомий радянський режисер масових видовищ Д. Гєнкін зазначав, що фестивалі – це масові дійства, які проводяться на вулицях, в парках, на стадіонах, в клубах, на вуличних майданчиках, що теж визначає специфіку та структуру фестивалів. Заходи фестивалю “Перлини сезону” проходили на найкращих концертних майданчиках та центральних площах Рівного, Білої Церкви, Чернігова, Луцька, Донецька, Херсона, Одеси, Дніпропетровська. Фінальний тур фестивалю “Перлини сезону” традиційно відбувався на сцені клубу КПІ, що визначало публіку, серед якої переважала студентська аудиторія. Віднедавна фестиваль “оселився” на центральній площі Запоріжжя, де змонтовано сценічний комплекс “Каскад тисячоліття” – такий собі 300-метровий майданчик, що виходить на набережну Дніпра, і всі мешканці міста мають можливість споглядати яскраве дійство. На імідж фестивалю має сильний вплив робота ЗМІ, які не просто висвітлюють хід святкових подій, а й формують суспільну думку. Тому організатори фестивалів активно залучають критиків, мистецтвознавців, режисерів та ведучих телебачення до роботи над створенням спеціальних репортажів, телепрограм у процесі свята.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Абрамов Л.К. Азарова Т.В. Менеджмент у сфері культури. – Кіровоград: ЦПТІ, 2000. – 88 с. 2. Бобахо В.А., Левикова С.И. Социально-политические аспекты молодёжной субкультуры // Вестник Московского университета. - 1996.-№2.- С.35-45. 3. Большие фестивали…: прямая линия с Н. Баграевым // Комсомольская правда в Украине. – 2001. – 21 июня. – С. 10. 4. Буклет фестивалю “Перлини сезону”. 5. Волкова Л.В. Вечера и дни отдыха в клубе. – М.: Сов. Россия, 1984. 6. Генкин Д. Массовые праздники. – М, 1975. – 140 с. 7. Євтушенко О. “Перлини сезону”як нова модель поп-культури // Культура і життя. – 1999. – 4 грудня. – № 18–19. – С. 6. 8. Кабушкин И.И. Менеджмент туризма. - Минск: БГЕУ, 1999. 9. Как зажигают звезды / Корнеева С. - Питер, 2004. 10. Квартальнов В.А. Туризм. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 320 с. 11. Крачило Н.П. Основы туризмоведения. – Киев: Вища школа. головное изд-во, 1980. 12. Курилова В.И. Туризм. – М.: Просвещение, 1988. 13. Лукомська І. Східна Україна сприйняла сучасну українську музику // Вечірній Київ. – 1993. – 26 серпня. 14. Малкович І. І ось уже сьогодні середа… // Українська культура. – 1991. – № 7. – С. 14. 15. Основы продюсерства / аудиовизуальная сфера Иванова. Г., Огурчикова П., Сидоренко В. - unity 2003. 16. Поплавський М. Менеджер шоу-бізнесу: Підручник. – К., 1999. – 560 с. 17. Поромська Я. Національна школа молодіжної музики // Українська культура. – 1997. – № 8–9. – С. 1–17. 18. Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник. – Львів: Фенікс, 2002. – 107 с. 19. Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник: Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с. 20. Рутинський М.Й. Організація спортивно-оздоровчого туризму: Навч.-метод. матеріали. - Львів: Фенікс, 2002. – 34 с. 21. Суриков О.Г. Шоу-бізнес: Проблеми і перспективи. – К.: Мистецтво, 1985. – 116 с. 22. Українська радянська енциклопедія. – К., 1979. – Т. 4. – С. 60. 23. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм. – М.: Советский спорт, 2003. – 364 с. 24. Щур Ю.В., Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: Навч. посіб. / Ю.В.Щур, О.Ю.Дмитрук; Відп. ред. Лещенко Л.Ю.. - К.: Альтерпрес, 2003. – 230 с. 25. Якубович И.Н. Организация работы дискотек в клубных учреждениях: использование основных нормативных документов в организации работы дискотек: Конспект лекций / И. Н. Якубович. – М.: Всесоюз. ин-т повышения квалификации работников культуры, Каф. культ.-просвет. работы, 1990. – 32 с. 26. Public Relations / Игнатьев Д., Бекетова А., Сарокваша Ф. - Альпина Паблишер 2003.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (277)