Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Економіка підприємства

Карточка работы:6048б
Цена:
Тема: Економіка підприємства
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1: Підприємство планує в плановому році виготовити товарної продукції на суму 300 тис.грн., надати послуг промислового характеру стороннім організаціям на суму 85 тис.грн., виготовити напівфабрикатів на 120 тис.грн., у тому числі 70 % для власної потреби, решта – для реалізації на сторону. На кінець року очікується зменшення залишків незавершеного виробництва на 12 тис.грн. За прогнозами залишки готової продукції на складах підприємства становитимуть: на початок року – 20 тис.грн.; на кінець року – 30 тис.грн. Визначити товарну, валову та реалізовану продукцію підприємства в плановому році. Задача 2: Підприємство щоквартально випускає продукцію на суму 1,5 млн.грн. У 1 кварталі виробіток на одного працюючого становив 5500 грн. У 2 кварталі підприємство планує зменшити кількість працюючих на 30 чоловік порівняно з 1 кварталом. На скільки відсотків має зрости виробіток на одного працюючого у 2 кварталі?
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:1. Основні фонди підприємства: матеріальний склад, роль у виробничому процесі, види оцінки. 3 2. Функції, методи та види управління підприємством 16 3. Кошторис затрат на виробництво. Калькуляція собівартості продукції 24 Задача 1 40 Задача 2 41 Перелік використаних джерел 42
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
43
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Затверджено наказом Міністерства фінансів України 27.04.2004 р. № 92. 2. Безуглий А. Про вилучення частини амортизаційних відрахувань та використання потужностей підприємств // Економіка України. – 2000. - №1. – с.34 – 40 3. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.:“ Ника – Центр” ,2000. – 512с. 4. Економіка підприємства: Підручник За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с. 5. Економічний аналіз: Навч. посібник/ за ред. М.Г. Чумаченка. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с. 6. Назарбаева И., Назарбаева Р. “Операции по улучшению основных средств” // Бухгалтерия, право, налоги, консультации. (прил. к газете “Бизнес”)., 2000, №1- 2, 10 января, с. 106 -116. 7. Онисько С. М., Марич П. М. Фінанси підприємств. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів:"Магнолія Плюс". – 2004. – 367 с. 8. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. Посіб. - К.: Знання. – 2004. – 654с. 9. Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства: Опорний конспект лекцій. – К.: Видавничий центр КДТЕУ. Друкарня ВЦ КДТЕУ,2003. – 120с. 10. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б.Поляк, И.А.Акодис, Т.А.Краева и др.; Под ред. проф. Г.Б.Полякова. – М.: Финансы, ЮНИТИ,2004. – 518с. Финансы предприятий: Учебное пособие / Е.И.Бородина, Ю.С.голикова; под ред. Е.И.Бородиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,2005. – 208с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)