Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Розробка асортименту товарів виробничого призначення

Карточка работы:3820ф
Цена:
Тема: Розробка асортименту товарів виробничого призначення
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ВИРОБНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 5 1.1. Поняття та основні характеристики асортименту продукції 5 1.2. Планування асортименту товарів 9 1.3. Формування асортименту в магазинах 12 1.4. Дослідження попиту споживачів на підприємстві як фактор планування оптимального асортименту 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РИНКУ ФАРБОВИХ ТОВАРІВ ТА ЇХ АСОРТИМЕНТ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ МАГАЗИНІ 26 2.1. Робота з асортиментами та фактори, які впливають на його формування в магазині ЗАТ «Господар» 26 2.2. Аналіз стану ринку за зовнішнього середовища магазину 32 2.3. Порівняльна характеристика асортименту фарбованих матеріалів, що виставлені в магазині 34 2.3.1. Характеристика асортименту фарбових матеріалів вітчизняних фірм 34 2.3.2. Характеристика асортименту фарбових матеріалів закордонної фірми 37 2.4. Вимоги до якості товарів ЗАТ „Господар” 38 2.5. Рекомендації з управління асортиментом 41 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми курсової роботи. Україна уже більше десяти років перебуває в стані перманентних ринкових трансформацій, але й досі не отримала статус країни з ринковою економікою. Рівень розвитку ринкової системи визначається насамперед наближенням і досягненням досконалої конкуренції – такого типу ринку, коли є багато виробників (продавців) і споживачів (покупців). Головним напрямом досягнення досконалої конкуренції є диверсифікація господарської діяльності підприємств – розширення номенклатури і асортименту товарів. На сучасному етапі з метою підвищення конкурентоспроможності та залучення якомога більше потенціальних споживачів кожному підприємству необхідна ефективна організація управління асортиментом та якістю товарів, що обумовлює актуальність вибраної теми дослідження, його мету та зміст. Розробкою цієї проблеми займаються вітчизняні вчені, зокрема: Балабанова Л.В., Бондаренко І.В., Дубницький В.І., Старостіна А.О., Бриндіна О.А. Метою дослідження є оцінка чинної практики управління асортиментом та якістю товарів у підприємстві роздрібної торгівлі та розробка рекомендацій щодо його удосконалення на засадах маркетингового підходу. Об’єкт дослідження – магазин ЗАТ „Господар”, м. Київ, предмет дослідження – асортимент продукції магазину. Дослідження проводилось на основі використання вторинної інформації за результатами діяльності ЗАТ „Господар”. У ході роботи варто дослідити основні споживні характеристики фарбових товарів, вимоги до сировини, з якої вони виготовляються, а також асортимент фарбових товарів, який реалізується в магазині ЗАТ „Господар”, м. Київ. Завдання дослідження: - розглянути загальний стан виробництва лакофарбових матеріалів в Україні; - проаналізувати основну сировину і матеріали для виготовлення фарбових товарів та їх вплив на формування споживних якостей фарб; - дослідити, як формуються споживні характеристики фарбових товарів в процесі виробництва; - визначити критерії оцінки якості фарбових товарів. Структура роботи складається зі вступу, двох розділів та узагальнюючих висновків за результатами дослідження.
Объём работы:
45
Выводы:На основі проведеного дослідження асортименту та якості фарбових товарів, що реалізуються на підприємстві ЗАТ „Господар”, можна зробити деякі висновки. Сучасний асортимент фарбових матеріалів дозволяє проводити практично всі види опоряджувальних робіт при будівництві й ремонті. Водорозчинні фарби застосовуються в основному для зовнішніх і внутрішніх робіт з бетонних, цегельних і гіпсових основ, підготовлених відповідним чином. Основною перевагою водорозчинних фарб є їх екологічність: на відміну від алкідних і нітроцелюлозних фарб, у їхньому складі відсутні органічні розчинники й поверхня, оброблена водорозчинною фарбою, "дихає" (тобто на поверхні, що фарбується, не утворюється паронепроникної плівки, що корисно для здоров’я людини й будівельної конструкції). В досліджуваному магазині представлено фарбові матеріали декількох виробників – вітчизняного виробника ЗАТ „Лакма” і закордонних виробників з Фінляндії, Франції та Естонії. Асортимент фарбових товарів розраховано на роздрібного споживача і призначений для побутового фарбування поверхонь, будівництва та ремонту. Окрім різновидів фарб, в асортименті також передбачені різні обсяги упакування, розраховані на різні обсяги робіт з фарбування, а також на різні фінансові можливості покупців. Оцінюючи продукцію, виготовлювану в Україні, можна вважати, що фасадні фарби виробництва ЗАТ „Лакма” є конкурентоспроможним за якістю і асортиментом вироблюваної продукції. Весь набір фарб, який виготовлюється в Україні, має різноманітні споживчі властивості, які сприяють великому попиту на товар. Різноманітні призначення, кольорова гама, якість фарб, амплітуда розмірів тари, доступні ціни – все це говорить на користь виробів ЗАТ „Лакма”. Що стосується якості представлених товарів, то ми провели порівняльний аналіз товарів різних виробників по багатьох різних параметрах і впевнились, що представлені в магазині фарбові товари є досить якісними.
Вариант:нет
Литература:1. Антонов Г.А. Стандартизация и качество промышленной продукции. – СПб.: Питер, 2005. – 240 с. 2. Балабанова Л.В. Оптова торгівля: маркетинг і комерция. – К.: Економіка, 2000. – 244 с. 3. Бланк И.А. Торговельний менеджмент. – К.: Либідь, 2007. – 241 с. 4. Богатирьов Т.Г. Довідник товарознавця. – М.: Економіка, 1998. – 207 с. 5. Гильман Б.А. Управление качеством и стандартизация непродовольственных товаров. – К.: Основа, 2006. – 207 с. 6. Голошубова Н.С., Фесюк В.А. Навчальний посібник. Ч. 2. Організація роздрібного продажу товарів. – К.: КДТЕУ, 2004. – 222 с. 7. Закон України “Про захист прав споживачів” 8. Закон України “Про сертифікацію” 9. Закон України “Про стандартизацію” 10. Козлова В.А. и др. Товароведение непродовольственных товаров» «Справочник товароведа непродовольственных товаров в 3 книгах. – М.: Дело, 2003. – 281 с. 11. Коммерческое товароведение и экспертиза. – М.: Банки и биржи, 2001. – 133 с. 12. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: Монографія / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна. – Д.: ДонДУЕТ, 2006. – 150 с. 13. Матеріали ЗАТ „Лакма”. 14. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Учебник – М.: Норма, 2001. – 299 с. 15. Парамонова Т.Н. Экспресс-методы оценки качества непрод. товаров. – М.: Экономика, 2007. – 266 с. 16. Ткаченко Н.Б. .Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – К. КДТУ, 2000. – 244 с. 17. Товароведение. – К.: Основа, 2002. – 158 с. 18. Товарознавство – наука, практика та перспективи розвитку в умовах ринку. – К.: Академія, 1999. – 260 с. 19. Управление качеством товаров в торговле. – К.: Техника. 2002. – 209 с. 20. Федоров М.В. и др. Экспертиза качества товаров. – М.: Экономика, 2004. – 235 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)