Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Контрольна робота з економіки підприємства, 2 курс КНЕУ

Карточка работы:1303Б
Цена:
Тема: Контрольна робота з економіки підприємства, 2 курс КНЕУ
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Товарна політика підприємства: сутність, елементи та особливості формування на підприємстві. 2. Методичні підходи та особливості оцінки технічних і організаційних нововведень. 3. Задача 1. Вартість основних засобів заводу на початок звітного року становила 1600 тис. грн., з 31 червня введено в дію основних засобів на суму 105 тис. грн., а з 1 жовтня виведено з експлуатації основних засобів на 90 тис. грн. Рівень фондомісткості виробництва продукції становив 0,8, а рентабельність продукції – 20%. У наступному році заплановано збільшення обсягу реалізації на 5%, а рентабельності продукції на – 3%. Визначити усі можливі показники ефективності відтворення й використання основних засобів у звітному і розрахунковому роках та проаналізувати їх динаміку. 4. Задача 2. Розрахувати необхідну чисельність контролерів цеху з виробництва електричних ламп на основі таких даних: Найменування контрольних операцій Вибірковість контролю, % Час на виконання операцій, хв.. Зовнішній огляд 10 5 Контроль технічних параметрів 5 25 Перевірка світлового центру 1 20 Обсяг випуску електричних ламп протягом місяця становить 22000 штук, коефіцієнт виконання норм контролерами – 1,1; коефіцієнт, що враховує допоміжний час, – 1,5. Середньомісячний ефективний фонд робочого часу одного контролера становить 176 годин.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Зміст 1. Теоретичне завдання 3 1.1 Товарна політика підприємства: сутність, елементи та особливості формування на підприємстві 3 1.2 Методичні підходи та особливості оцінки технічних і організаційних нововведень 10 2. Практичне завдання 18 Задача №1 18 Задача №2 22 Список використаної літератури 24
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
21
Выводы:
Вариант:16
Литература: Список використаної літератури 1. Ареф'єва О.В., Сахаєв В.Г., Ареф'єв О.В., Махсма М.Б., Попрозман О.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Європейський ун-т. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2005. – 238 с. 2. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією В.О. Василенко. – К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с. 3. Економіка підприємства: Посібник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с. 4. Калина А.В., Котвицький А.А., Cтожок О.З. Економіка підприємства: навч. посібник / Університет сучасних знань. – К.: Знання України, 2007. – 323 с. 5. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. – 250 с. 6. Ковальчук І. В. Економіка підприємства: навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 679 с. 7. Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики: Навчальний посібник. / За загальною редакцією В.В. Липчука. – Львів: «Новий Світ – 2000»; «Магнолія плюс». – 2003. – 288 с. 8. Махній Т. М. Економіка підприємства. Економіка, організація та планування виробництва. Економічний аналіз: Практичні завдання / Міністерство освіти і науки України. – Чернівці: Технодрук, 2005. – 60 с. 9. Шегда А. В., Нахаба М.П., Баюра Д. О., Голованенко М. В., Горянський В. Ф. Економіка підприємства: Підручник / А. В. Шегда (ред.). – К.: Знання, 2006. — 615 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)