Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Біологія»

Розмноження організмів

Карточка работы:3835к
Цена:
Тема: Розмноження організмів
Предмет:Біологія
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):фармація
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця (НМУ)
Содержание: ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Поняття процесу розмноження 4 2. Безстатеве розмноження організмів 7 3. Статеве розмноження організмів 12 4. Порівняння двох типів розмноження 15 5. Стратегії розмноження організмів 16 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19
Курс:1
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Наступність поколінь у природі здійснюється завдяки розмноженню організмів. Розмноження – здатність організму залишати потомство, тобто відтворювати собі подібних. У природі існують два типи розмноження організмів: безстатеве та статеве. Розмноження – істотна функція життя організмів: усі інші життєві процеси, зокрема старіння і смерть, адаптовані до його потреб. Для розуміння процесу старіння важливо підкреслити відмінність між одноплідними та багатоплідними стратегіями розмноження. Одноплідні організми розмножуються за допомогою єдиного акту розмноження протягом життя організму. Більшість одноплідних організмів – однорічні та дворічні рослини, але серед них багато комах і кілька хребетних тварин, зокрема рожевий лосось та вугор. Багатоплідні організми, з іншого боку, розмножуються періодично протягом діапазону статевої зрілості, який зазвичай складає велику частину життя.
Объём работы:
18
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Розмноження – біологічний процес, за допомогою якого утворюються нові індивідуальні організми. Розмноження – фундаментальна особливість всіх відомих життєвих форм, кожен індивідуальний організм існує в результаті розмноження. Відомі способи розмноження поділяються на два головних типи: статеве і безстатеве. Безстатеве розмноження – форма розмноження, при якій організм відтворює себе самостійно, без участі іншої особини. Слід відрізняти безстатеве розмноження від одностатевого розмноження (партеногенезу), який є особливою формою статевого розмноження. Статеве розмноження – утворення нового організму за участю двох батьківських організмів. Під час статевого розмноженя відбувається злиття статевих клітин – гамет чоловічого і жіночого організму. Новий організм несе спадкову інформацію обох батьків. Статеві клітини формуються в результаті особливого типу поділу, при якому число хромосом у клітинах, що утворюються внаслідок поділу, у два рази менше, ніж у вихідній материнській клітині. В результаті злиття двох гамет кількість хромосом у клітині, що знову утворилася, – зиготі, збільшується у два рази, тобто відновлюється, причому одна половина усіх хромосом є батьківською, інша – материнською. Безстатеве розмноження виникло набагато раніше за статеве у процесі еволюції. Вважається, що це був перший тип розмноження, що виник у момент отримання організмами індивідуальності. Хоча переваги статевого розмноження серед багатоклітинних організмів добре відомі, їх кількісний внесок та еволюція статевого розмноження все ще активно досліжуються. Існують дві головні стратегії розмноження організмів, відомі як відповідно, K-селекція (небагато нащадків) і r-селекція (багато нащадків).
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Безусько А. Г.. Біологія: Посіб. для вступників до вищ. навч. закл. / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська акадмія", 2006. Ч. 1. – 116 с. 2. Біологія / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки / Л.О. Шварц (відп.ред.), Л.О. Шварц (уклад.). – Луцьк : Вежа, 2000. – 252с. 3. Біологія людини: Метод. рекомендації для студ. ф-ту психології та соціології / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Микола Едуардович Дзержинський (упоряд.). – К. : ВПЦ "Київський університет", 2003. – 53с. 4. Біологія. Довідник для учнів та абітурієнтів / Богдан Будний (голов.ред.). – Т. : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 479с. 5. Біологія: від молекули до біосфери: матеріали III Міжнар. конф. молодих науковців, 18-21 листопада 2008р. / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна / Л.І. Воробйова (ред.кол.). – Х., 2008. – 496с. 6. Заяц Р. Г., Бутвиловський В. Е., Давидов В. В., Мелентович Л. О., Романова Т. Г., Якимова О. Ф. Біологія. Термінологічний словник: 2200 термінів і понять : пер. з рос. / Р. Г. Заяц та ін.. – Т. : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 200 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (104)