Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Процесуальне право»

Організація претензійно позивної роботи

Карточка работы:60461б
Цена:
Тема: Організація претензійно позивної роботи
Предмет:Процесуальне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Державної Податкової Служби України (НУДПСУ)
Содержание:Вступ 2 1 . Значення та функції претензійно-позовної роботи 3 2. Подання та розгляд претензій по договорах перевезення повітряним транспортом 10 3. Описання податкових вимог форми «Ю» 12 Висновок 15 Список використаної літератури 17
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Під час написання контрольної роботи було проаналізовано та досліджено безліч матеріалу. Дана тема є досить актуальною в наш час. У практиці претензійно-позовної роботи найчастіше розгляда¬ються претензії, що випливають: • із порушення договорів постачання продукції (товарів), си¬ровини і матеріалів, устаткування і машин, у тому числі в разі не¬достачі, за постачання продукції нижчого гатунку, бракованої, некомплектного устаткування; • із договору перевезення залізницею, морським, річковим, по¬вітряним та автомобільним транспортом; • із невиконання підрядних робіт з капітального будівництва, проектних та конструкторських; • із надання підприємством різних послуг. Податкове повідомлення-рішення - це рішення керівника податкового органу (його заступника) щодо обов'язку платника податків сплатити: - донараховану суму податків, зборів (обов'язкових платежів), застосованих штрафних (фінансових) санкцій (у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності) за порушення податкового та іншого законодавства, що приймається за результатами перевірки платника податків; - штраф за порушення граничних строків сплати узгодженого податкового зобов'язання; - штраф за самостійне відчуження активів, які перебувають у податковій заставі та потребують обов'язкової попередньої згоди податкового органу на таке відчуження (далі - податкове повідомлення).
Объём работы:
16
Выводы:Податкове повідомлення-рішення - це рішення керівника податкового органу (його заступника) щодо обов'язку платника податків сплатити: - донараховану суму податків, зборів (обов'язкових платежів), застосованих штрафних (фінансових) санкцій (у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності) за порушення податкового та іншого законодавства, що приймається за результатами перевірки платника податків; - штраф за порушення граничних строків сплати узгодженого податкового зобов'язання; - штраф за самостійне відчуження активів, які перебувають у податковій заставі та потребують обов'язкової попередньої згоди податкового органу на таке відчуження (далі - податкове повідомлення). Транспорт є основною сполучною ланкою між продавцем і покупцем. Мета транспортування - своєчасна доставка вантажу в належному стані в кінцевий пункт призначення. Перевезення, незалежно від виду транспорту, може істотно впливати на зміну кінцевої вартості товару. Тому важливо забезпечувати перевезення безпечним маршрутом, із кращим сервісним обслуговуванням і за найменших витрат. Це обумовлює необхідність тісного контакту між покупцем і відповідальним за перевезення. При розгляді питань транспортування вантажів для учасників зовнішньоторговельної операції необхідно з'ясувати такі моменти. Які базисні умови постачання товару? Як розподіляються обов'язки продавця і покупця щодо забезпечення доставки товару? Як здійснюється зворотний зв'язок між продавцем і покупцем під час доставляння товару (повідомлення)? Яким видом транспорту буде доставлятися товар? Які документи оформляють договір перевезення? Існують різні способи транспортування вантажів між країнами. Плануючи відправлення вантажів і вибір виду транспорту, необхідно враховувати низку обставин.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України. – 1996.- № 30. 2. Мучник А. Г. Коментар до Конституції України. Кн.. 1.- К., Парламентське видавництво, 2000. – С. 91. 3. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 7 4. Про захист прав споживачів: Закон України від 12. 05. 1991 р. \\ ВВР УРСР. – 1991.-№30 5. Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 25 липня 2003 р. № 568; 6. Господарське право України: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер 7. Азімова Ч.Н., Приступа С.Н., Ігнатенко В.М. Цивільне право України.-Харків: «Право»,2000 8. Богатых Е. А. Гражданское й торговеє право.— М., 1996. 9. Круглова Н. Ю. Хозяйственное право.— М., 1997. 10. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн.— К., 1966. Мартемьянов В. С. Хозяйственное право: Курс лекций. Т. 1. Общие положення.— М., 1994.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (14)