Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Розвиток управлінської науки, методів, принципів у зарубіжних фірмах

Карточка работы:1358Б
Цена:
Тема: Розвиток управлінської науки, методів, принципів у зарубіжних фірмах
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание: ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Розвиток управлінської науки, методів, принципів у зарубіжних фірмах (компаніях) 4 2. Особливості зарубіжних технологій управління колективами 9 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Удосконалення формування та використання трудового потенціалу підприємства має ґрунтуватися на накопиченому зарубіжному досвіді. Йдеться передусім про узагальнення й запозичення керівниками підприємств та організацій зарубіжного прогресивного досвіду стосовно державного фінансування і стимулювання внутрішньофірмової підготовки кадрів, використання сучасних систем оцінювання персоналу, формування й застосування системи матеріального заохочення різних категорій працівників до високоефективної трудової діяльності, організації їхньої праці, а також залучення значної частини персоналу до управління виробництвом.
Объём работы:
18
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: У ході проведеного дослідження було визначено, що на початку дев'ятнадцятого століття промислова революція привела до масового виробництва товарів і створила сучасну промислову організацію. Нові компанії з їх різко зрослим виробничим потенціалом вимагали й нової системи управління. У цей період спостерігається популяризація системи Ф. Тейлора, спочатку через серію статей С. Ясунарі, в 1913 р. видається переклад Н. Хосіно книги Ф. Тейлора «Принципи наукового менеджменту». Наприклад, уже в 1920 р. система Тейлора впроваджується в компанії «Район Хамігакі». Наприклад, у компанії «Накаяма Тайедо» створюється відділ фабричної продуктивності, на багатьох підприємствах створюються відділи по врегулюванню трудових відносин. В 1916 р. у Японії видаються інструкції із застосування фабричного законодавства. Було з’ясовано, що у період високих темпів економічного росту й відкритої економіки (1955-1973 р.) відбувається перехід до економічної системи, інтегрованої у світову економіку (лібералізація зовнішньої торгівлі, перехід до статусу «країни 8-статті Угоди МВФ», вступ в ОЕСР); відбуваються великі злиття компаній, відродження концернів; спостерігаються перегини в політиці високих темпів економічного росту. Саме в ці роки спостерігається бум менеджменту. Ми проаналізували, що наприкінці 70-х рр. багато вчених стали приділяти особливу увагу системному й порівняльному аналізу принципів менеджменту. На відміну від країн з розвинутою економікою, характерною рисою українських підприємств та організацій є обмеження чи відсутність сучасної системи мотивації високоефективної праці. Чимало вітчизняних підприємств, особливо дрібних та середніх, обмежені в ресурсах, і проблему їх виживання необхідно вирішувати значною мірою за рахунок резервів, використання яких не потребує великих затрат. З практичного погляду доцільне впровадження індивідуальних розрахунків із заробітної платні залежно від реально досягнутих результатів. Складові оплати праці та їх розмір можуть комбінуватися залежно від кваліфікації працівника. З огляду на “виховання” вітчизняного працівника, варто акцентувати на змінній частині оплати праці, а саме преміях, доплатах і надбавках. Лише гнучкий підхід до базової заробітної платні може до мінізувати характерне для України недобросовісне ставлення до роботи.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту.– Львів:”Світ”, 1995.– 296с. 2. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум.– К.: “Магнолія плюс”, Львів: “Новий світ-2000”, 2003.– 336с. 3. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників.– К.: Т-во “Знання”, 1993.– 556с. 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.Основи менеджменту.– К.: Академвидав, 2003.– 414с. 5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник.–К.: ТОВ “УВПК”, 2001.– 512с. 6. Менеджмент (конспект лекцій в схемах)/Сост. Д.И.Платонов.– М.: Изд-во “ПРИОР”, 1999.– 192с. 7. Мескон М.Х., Основы менеджмента=Management/ М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. – 704 с. 8. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг:Підручник.– К.: К.: КНЕУ, 2003.– 246с. 9. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика.– К.: ЦУЛ, 2003.– 370с. 10. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2001.– 200с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)