Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Спільне підприємство

Карточка работы:3880к
Цена:
Тема: Спільне підприємство
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Лінгвістичний Університет (КНЛУ)
Содержание: ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Поняття, особливості створення спільних підприємств 5 2. Проблеми функціонування та розвитку спільних підприємств в Україні 9 3. Приклад діяльності спільного підприємства 16 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Сучасна світова економіка характеризується все більшим поглибленням економічних зв’язків між країнами та включенням до системи міжнародного поділу праці всіх регіонів світу. Інтернаціоналізація виробництва, тобто зміцнення економічних зв’язків між країнами на рівні окремих підприємств, зростання взаємних інвестицій між компаніями різних країн, швидкий розвиток сучасних засобів зв’язку – центральні тенденції в розвитку сучасної світової економіки, які необхідно враховувати. Мета роботи: дослідити сутність спільних підприємств. Об’єктом роботи є дослідження спільного підприємства на прикладі компанії Nestle. Предметом є дослідження створення, функціонування і розвитку спільних підприємств в Україні. Інтеграція у світову систему господарства створює умови для вирішення складних політико-економічних проблем, подолання неплатоспроможності, але потребує розробки цивілізованого зовнішньоеконо¬мічного законодавства, та приєднання до міжнародних економічних угод. Процеси інтернаціоналізації господарського життя - об’єктивні процеси й саме вони обумовлюють розвиток різноманітних видів і форм міжнародного бізнесу, однією з яких є спільне підприємництво - довгострокова форма співробітництва з поєднанням партнерами з різних країн зусиль в інвестуванні, управлінні, розподілі доходів і ризиків. Міжнародні спільні підприємства виступають, з одного боку, як форма експорту державного, приватного та змішаного підприємницького капіталу, а з іншого – як одна з найбільш ефективних форм його імпорту. Спільне підприємництво сприяє прогресивній орієнтації виробництва, реалізації потенціалу національних ринків, розвитку конкуренції - запобігає монополізації економіки. В країнах, які проводять науково обґрунтовану послідовну політику заохочення іноземної спільної підприємницької діяльності, створюється середовище, сприятливе не тільки для іноземних, але й для національних інвесторів і підприємців. Виходячи з цього, необхідне більш глибоке вивчення, узагальнення та адаптація зарубіжного досвіду створення та функціонування спільних підприємств.
Объём работы:
22
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, можна зробити наступні висновки з вищенаведеного матеріалу: Підприємства з іноземним капіталом, у тому числі спільні підприємства, є беззаперечно дієвим та ефективним механізмом включення держави в міжнародний поділ праці, вони здатні позитивно впливати на масштаби і темпи ринкової трансформації національних економік приймаючих країн, розвиваючи умови і фактори їх міжнародної конкурентоспроможності. Розвиток СП в конкретній країні в першу чергу обумовлений сприятливістю бізнес-клімату, а отже, створення привабливого для іноземних інвестицій бізнес-клімату в Україні – одне з першочергових завдань уряду та парламенту. Соціально-економічне значення створення і діяльності СП полягає в тому, що іноземний учасник надає інвестиційний кредит для запро-вадження прогресивних технологій у виробництво, при цьому він зацікавлений в одержанні високого економічного ефекту від спільного співробітництва. Спільні підприємства є самостійними учасниками зовнішньоекономічних відносин. Україна має сприятливі передумови для формування СП у агропро-мисловому виробництві, завдяки природнокліматичному середовищу, наявності високо родючих ґрунтів. Черговий раз інвестори вислуховували надто довгі та нудні доповіді українських чиновників про перспективи економічного зростання України та так і не почули того, на що очікували – інформації про конкретні інвестиційні проекти. Хочеться думати, що політична ситуація в Україні врешті-решт стабілізується і парламент візьметься за розробку чітких законодавчих норм, які б унеможливили створення корупційних інвестиційних схем, а уряд почне робити реальні кроки назустріч іноземним інвесторам. Характерним прикладом успішних спільних підприємств в Україні є діяльність в Україні швейцарської компанії Nestle, що є найбільшою в світі групою компаній харчової галузі. Їй належить низка глобальних торгових марок, зокрема Maggi, Nesquik, Nescafe – найпопулярніша у світі розчинна кава, бренди питної води Perrier та Vittel, шоколад KitKat, Nuts і харчування для домашніх тварин Friskies. Товарна політика “Нестле” була розроблена з урахуванням потреб споживачів кожного з ринків. Усі продукти харчування компанії відповідають високим міжнародним стандартам. Виготовляється продукція із якісної, перевіреної, екологічно чистої сировини. Фірма також застосовує високі технології для виготовлення продуктів. Продукція відрізняється добрим дизайном та зручним упакуванням. Тому можна сказати, що товарна політика є одним із факторів її успіху, адже висока якість продукції дозволила їй захопити багато ринків. Для виготовлення кофе “Нескафе” компанія використовувала найвищі його сорти. Шоколад теж виготовляється із високоякісного какао, яке “Нестле” закуповує на одній фабриці.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Багрова І.В., Редіна Н.І., Власюк В.Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 580 с. 2. Голляк Ю.Б. Інтернаціоналізація міжгалузевого виробництва, її причини та ефективність // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №8 – С.148-152. 3. Звягінцева І. Вони повертаються // Контракти. – 2007. – №9. – С. 14-15. 4. Каменев В. Спільні підприємства в Україні // Бізнес. – 2007. – №12 (739). – С. 19-20. 5. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність. – К.: Центр навчальної літера¬тури, 2006. – 792 с. 6. Пахомов І.М. Промислове підприємство: поняття і науково-правові засади. – Х.: Одіссей, 2006. – 256 с. 7. Статистичний щорічник України за 2006 рік. 8. Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України. – К.: МАУП, 2004. – 272 с. 9. www.ukrstat.gov.ua – Офіційний сайт Держкомстату України.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (255)