Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Вища математика»

Задачи с Высшей математики

Карточка работы:13913Б
Цена:
Тема: Задачи с Высшей математики
Предмет:Вища математика
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Задача
Задание:Завдання 8.1. Побудувати варіаційний ряд, групований варіаційний ряд ( для 7 інтервалів групування) і таблицю частот групованої вибірки. Завдання 8.2. Побудувати полігон частот і відносних частот статистичного розподілу. Завдання 8.3. Побудувати гістограму відносних частот. Завдання 8.4. Скласти таблицю і побудувати графік емпіричної функції розподілу. Завдання 8.5. Знайти точкові оцінки для математичного сподівання і дисперсії генеральної сукупності. Завдання 8.6. Знайти інтервальні оцінки для математичного сподівання і стандартного відхилення з довірчою ймовірністю 0,95. Завдання 8.7. Перевірити гіпотезу про нормальний розподіл генеральної сукупності за критерієм ?2. Рівень значущості прийняти рівним 0,05.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ЗМІСТ Завдання 8.1. 3 Завдання 8.2. 4 Завдання 8.3. 5 Завдання 8.4. 6 Завдання 8.5. 7 Завдання 8.6. 8 Завдання 8.7. 9 Список використаної літератури 11  
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
7
Выводы:
Вариант:30
Литература:Список використаної літератури 1. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. –К.:Вища школа.–1979. 2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.– М.:Высшая школа.–1972.–368с. 3. Кармелюк Г.І. Теорія ймовірностей та математична статистика. К.:Центр учбової літератури, 2007.– 576с. 4. Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика. Практикум для самостійної роботи студентів. – К.Національна академія управління.–2001р.– 156с. 5. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М.:Мир.– 1964.–Т.1.– 485с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (355)