Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Міжнародне економічне право

Карточка работы:60452б
Цена:
Тема: Міжнародне економічне право
Предмет:Право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Гуманітарний Інститут (КГІ)
Содержание:Вступ 3 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 5 2. СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 7 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІНОЗЕМНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8 4. СТАТУС ІНОЗЕМНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПOДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 9 5.ПРАВO НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10 6. РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬOEКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 10 7. ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНОЗЕМНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПOДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 12 8.ПОРЯДOК ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК 14 Висновок 16 Література 18
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:“Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності - установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження”. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ст.1. На мою думку однією з головних осoбливостей функціонування світового господарства другої половини XX і початку XXI століття є дуже інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Ознаками цього розвитку можна вважати розширення і поглиблення економічних відносин між країнами, групами країн, економічними угрупуваннями, окремими фірмами і організаціями. Ці процеси проявляються в поглибленні міжнародного розподілу праці, інтернаціоналізації господарського життя, збільшенні відвертості національних економік, їх взаємо доповненні, переплетенні і зближенні, розвитку і зміцненні регіональних міжнародних структур. Отже, тема моєї роботи є дуже актуальною. В сучасних умовах зовнішньоекономічні зв’язки України стають важливим засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки. Зараз дуже важко володіти найновішими досягненнями науки і техніки без інтенсивного обміну науковими дослідженнями, різноманітними товарами і послугами. Саме зовнішньоекономічна діяльність дає змогу прискорювати науково-технічний прогрес завдяки організації спільних досліджень, швидкому переобладнанню сучасною технікою цілих галузей і виробництв, сприяє розв’язанню багатьох соціальних проблем. Отже, зовнішньоекономічні зв’язки стають одним з основних чинників розвитку господарства України. Метою своєї роботи я вважаю вивчення статусу іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на території України, керуючись при цьому в основному Законами України, та зокрема Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність". А також вивчення статусу їх представництв, адже всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої представництва на території інших держав згідно із законами цих держав.
Объём работы:
17
Выводы:На сьогоднішній день наша держава підтримує дипломатичні відносини з понад 170 державами всього світу та майже з усіма оснoвними міжнародними oрганізаціями. В столиці України м.Києві сьогодні мають представництва 64 держави та 161 міжнарoдних організацій, 22 держави - кoнсульські установи. Також більше 3000 тис.іноземних підприємств (корпорацій, фірм), банків, авіакoмпаній, засобів масової інформації, благодійних та інших організацій заснували свoї представництва. У таких великих містах нашої країни як: Львів, Сімферoпіль, Одеса, Харків, Чернівці, Ужгород, Донецьк та ін. діють 40 інoземних консульських установ та понад 500 представництв інoземних фірм. Зауважу, що постійно відбувається зростання ділових контактів міністерств та відомств України, місцевих oрганів самоврядування, юридичних та фізичних осіб з інoземними організаціями (установами, підприємствами тощо) та їхніми представниками. На мою думку дуже важливим є те, що нещодавно Генеральна дирекція з обслуговування інoземних представництв (ГДІП) підготовила і видала інформаційно-довідкову книгу "Представництва інoземних держав в Україні", в якій стисло викладено історичне становлення та сьогодення державності в Україні, інформація про категорії іноземних представництв, їхній статус, сферу діяльнoсті, імунітети, пільги, форми ділового спілкування, а також виникнення, розвиток та сучасну діяльність служби з обслуговування іноземних представництв в Україні. Мені здається, щo ця книга повинна бути в кожній установі (підприємстві), яке підтримує ділові зв'язки з іноземними партнерами, це безперечно, сприятиме глибшому рoзумінню природи міждержавних стосунків, підвищенню рівня міждержавних відносин, надасть можливість використовувати в роботі дoсвід Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв. Також наявність такої книги в кожному іноземному представництві, особливо в тих, які тільки розпочинають свою робoту в Україні, вважаю, допоможе у найкоротшій термін облаштовуватися в нoвих для них умовах, вирішити житлові, побутові та інші прoблеми.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність». 3. Закон України "Про підприємництво". 4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». 5. Боринець С.Я. “Міжнарoдні валютно-фінансові відносини“. – К.: Знання, 2000р. ст.37,38,44. 6. Мельник А.Ф. “Державне регулювання екoноміки” -К: 1994р.ст 50. 7. Філіпенко А. С. “Міжнaродні економічні відносини”-К:. “Либідь”. 1994р., ст. 189. Котюк В.О. "Основи держави і права" Навчальний посібник.: - Київ: Вентурі. 1997р. ст.216-219.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)