Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Туристична інфраструктура Києва

Карточка работы:5572б
Цена:
Тема: Туристична інфраструктура Києва
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер міжнародного туризму
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:Вступ 3 1. Загальна характеристика Києва та околиць 7 2. Характеристика природних ресурсів Києва та околиць 8 3. Історико-культурний потенціал Київського регіону 12 4. Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку туризму 20 Висновок 43 Список використаної літератури 46
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми курсової роботи зумовлена тим, що туризм сьогодні є однією з найбільш прибуткових та інтенсивно зростаючих галузей світового господарства. Розвиток туризму виконує важливу роль у вирішенні регіональних соціально-економічних проблем: створюються нові робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для підвищення інвестиційної привабливості регіонів. Розвиток сфери туризму сприяє підвищенню рівня освіти, вдосконаленню системи медичного обслуговування населення, впровадженню нових засобів розповсюдження інформації тощо. Розвиток туристської сфери сприяє збереженню і розвитку культурного потенціалу регіонів, веде до гармонізації відносин між різними регіонами, країнами і народами, сприяє збереженню і оздоровленню навколишнього середовища. Слід також зазначити, що будь-яке місто, що є популярним туристським напрямом, процвітає економічно і знаходиться у більш вигідному стані в порівнянні з містами, що мають нерозвинену туристську інфраструктуру. 1-3 Сьогодні Київ - столиця незалежної України, центр її політичного життя. Тут розміщується резиденція Президента України, працює парламент - Верховна Рада, уряд - Кабінет Міністрів, знаходяться штаб-квартири більшості політичних партій і організацій. Водночас місто є найбільшим економічним, промисловим і культурним центром України. За всіх часів в Києві жили і працювали видатні державні діячі, науковці, музиканти, письменники, поети, архітектори і художники, талановиті народні майстри, що збільшували красу і славу міста Крізь Київ проходять головні транспортні магістралі, а також - найбільша ріка України - Дніпро, яка поділяє місто на дві частини. Київ - важливий політичний центр країни. Тут працюють Президент, Адміністрація Президента України, Верховна Рада (Парламент) України та Кабінет Міністрів. Київ - науковий та культурний центр. Тут розташовано багато музеїв, науково-дослідних інститутів, Академія наук України, Національна наукова бібліотека, Головна астрономічна обсерваторія; діють головні професійні театри - Національна опера ім. Тараса Шевченка, Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, Театр російської драми ім. Лесі Українки, Будинок органної та камерної музики, Філармонія. Столиця України Київ є одним із найстаровинніших міст у Європі. Вже понад 1500 років стоїть він на крутих берегах Дніпра. За давньою легендою, Київ заснували три брати: Кий, Щек і Хорив, та їх сестра Либідь, а свою назву місто отримало за ім'ям найстаршого брата Кия. Колиска Східного православ'я, Київ є святим місцем для багатьох прочан як з України, так із-за кордону, котрі приїздять молитися до Київських величних старовинних храмів і золотоверхих монастирів. Ці високодуховні пам'ятки натхнення, таланту і неперевершених здібностей народу цієї землі справедливо вважаються шедеврами давньоруської і української архітектури. Багато з них, відновлені і відреставровані, стали справжньою прикрасою столиці. Київ - це також адміністративний та фінансовий центр України. Тут знаходиться український Парламент (Верховна Рада), Адміністрація Президента, чисельні міністерства та відомства. Його фінансова складова - Національний банк України, інвестиційні компанії, фонди, представництва іноземних фінансових установ, валютні біржі, а також понад 150 комерційних банків. Понад 2000 об'єктів столиці віднесено до пам'ятників історії, культури і архітектури. Ці надбання, старовинний шарм та сучасні можливості міста на Дніпрі є справжньою принадою для туристів. Столиця України - це місто вищих навчальних закладів. Найбільш відомі з-поміж них: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Університет", Національний авіаційний університет, Національна музична академія ім. П.І.Чайковського тощо. Особливістю Києва є вдале поєднання стародавньої та сучасної архітектури. У місті більше 3 000 визначних пам'яток історії, архітектури й культури. Найбільш відомі з-поміж них - Софійський собор, Андріївська церква, Києво-Печерська лавра, Золоті ворота, Маріїнський палац, майдан Незалежності. Центральна вулиця Києва - Хрещатик, який є візитівкою міста, втіленням його неповторності та краси. Це діловий центр, місце традиційних урочистостей і народних гулянь. Хрещатик прикрашають каскади водограїв, квітники та славетні київські каштани. Для ентузіастів спорту в місті є великі стадіони, тенісні корти, плавальні басейни, гімнастичні зали та атлетичні салони. У Києві чимало кафе й ресторанів, які пропонують різноманітні українські страви та кращі зразки кухонь інших країн світу (європейських, південноамериканських, країн Близького Сходу, Китаю, Мета роботи полягає у визначенні напрямків розвитку індустрії туризму в Києві та наголошенні на необхідності створення в Києві туристського рекламно-аналітичного та інформаційно-довідкового Центру. У визначенні функцій та напрямків діяльності цього Центру в Києві полягає наукова новизна роботи Проблемам розвитку індустрії туризму приділяли увагу у своїх працях наступні зарубіжні та вітчизняні вчені: М.Б. Біржаков, Н.М. Бирицька, Г.О. Бондаренко, І.Н. Гаврильчак, О.П. Дурович, М.І. Кабушкін, В.О. Квартальнов, І.І. Ополченов, Т.М. Сергеєва, А.О. Чечель та ін. 1-9 Отже, базуючись на їхніх розробках, пропонуємо наше бачення напрямків розвитку індустрії туризму в Києві та околицях Туристичний потенціал Києва та околиць є об’єктом дослідження цієї курсової роботи. Географічні рамки даної курсової роботи це територія Київської області 28,4 тис.кв.км (4,7% площі України). Хронологічні рамки курсової роботи сягають періоду від найдавніших поселень і до сьогодення. Метою написання курсової роботи є всебічне дослідження природних туристичних ресурсів Києва та околиць. Для досягнення зазначеної мети автор ставить перед собою наступні завдання: - дати загальну характеристику Києва та околиць; - дослідити природно-рекреаційні ресурси Києва; - охарактеризувати сучасний стан та перспективи розвитку туризму в досліджуваному регіоні. Структурно робота складається з вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.
Объём работы:
43
Выводы:Підсумовуючи все викладене вище, можна зробити висновок, що Київ безперечно є одним з найважливіших центрів світового туризму. Туристський потенціал міста і інтерес до Києва на світовому туристському ринку дуже високі. Разом з тим, очевидно, що можливості міста у сфері туризму на даний момент реалізуються недостатньо ефективно. Києву необхідне активніше просування, враховуючи гостру конкуренцію на міжнародному туристському ринку. Очевидно, що для реалізації даних цілей необхідне об'єднання зусиль державних органів управління, підприємств сфери туризму, інфраструктури відпочинку і розваг, всіх ключових організацій, зацікавлених в зростанні відвідин туристами Києва. Для вирішення цих проблем необхідно створити рекламно-аналітичний та інформаційно-довідковий Центр, що формував би образ Києва як світового туристського центру і містив би єдину базу даних про ринок туристських, транспортних і супутніх сервісних послуг в Києві. 4; 5; 8 Такий Центр має стати організаційним середовищем для розробки стратегії і реалізації відповідної єдиної реклами туристських можливостей міста, організації маркетингових проектів і рекламних кампаній, як в Україні, так і за рубежем, з метою залучення уваги до Києва і зростання попиту на туристські послуги, що пропонуються містом. Основними задачами Центру мають бути: - розробка стратегії просування і рекламування Києва за рубежем; - зміцнення іміджу Києва як туристського центру України; - розширення аудиторії; - пошук нових ринків; - вирішення проблеми сезонності; - інформування про можливості інвестування в туристську інфраструктуру Києва, використовуючи систему міжнародного інформаційного обміну. Функції Центру поділяються на аналітичні та рекламно-інформаційні: 1. Аналітичні функції Центру: - розробка бізнес-плану рекламної кампанії Києва; - моніторинг попиту і пропозиції послуг на світовому туристському ринку; - аналіз споживчих запитів; - аналіз інформаційних запитів; - моніторинг реклами туристських послуг; - систематизація інформації, важливої для рекламування і просування Києва на світовий ринок туристських послуг; - вироблення пропозицій щодо складання і просування нових турпакетів і формування Календаря подій. 2. Рекламно-інформаційні функції Центру: - розповсюдження актуальної і узагальненої інформації про Київ – події його культурного і ділового життя на різні регіони світу, використовуючи різні засоби і канали комунікації (зокрема через мережі готелів, супутникові канали тощо); - відбір і надання інформації про Київ за інформаційними запитами; - робота із зарубіжними засобами масової інформації; - організація ознайомлювальних візитів зарубіжних журналістів до Києва; - визначення змісту, термінів, масштабів проведення рекламних кампаній; - розміщення рекламних матеріалів про Київ в зарубіжних ЗМІ; - реклама інвестиційних можливостей туристської інфраструктури Києва за допомогою системи міжнародного інформаційного обміну. Отже, можна зробити висновок, що великою мірою лише за умови ефективної роботи даного Центру буде забезпечена реалізації визначених в статті напрямків розвитку індустрії туризму в Києві.
Вариант:нет
Литература:1. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий. / Н.П.Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова: Уч. пособие для ВУЗов.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 471 с. 2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. Изд. 4-е – М.: Финансы и статистика, 2002. - 416 с. 3. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа- М.: ИНФРА-М., 2001 г.-222 с. 4. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії.-К.:Палитра,2002 .-130с. 5. Биржаков М.Б. Введение в туризм / Национальная академия туризма – 3-е изд. – М.; СПб.: Невский Фонд, 2002. – 318 с. 6. Гаврилишин І.П., Крачило М.П., Лугова О.І., Науменко Г.П. Розвиток туризму в Украіні. Проблеми і перспективи: Збірник наукових статей.-К.:Слов'янський дiалог,1995 .-244с. 7. Гаврильчак И.Н. Туризм в России: концептуальные основы стратегических направлений развития / Санкт-Петербургский гос. ин-т сервиса и экономики. – СПб.: Издательство СПбГИСЭ, 2001. – 171с. 8. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб.пособие.-М: Нолидж,1996.-312 с. 9. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие для студ. – 3-е изд., стер. – Мн.: Новое знание, 2003. – 496 с. 10. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие. – М.: ООО "Новое знание", 2004. – 253 с. 11. Дурович А.П., Кабушкин Н.И., Сергеева Т.М., Бирицкая Н.М., Бондаренко Г.А. Организация туризма: Учеб. пособие для студ. вузов / Н.И. Кабушкин (ред.), А.П. Дурович (ред.). – Мн.: ООО "Новое знание", 2003. – 630 с. 12. Заставний Ф.Д. Географія України . – К., 2004 13. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник для студ. – 3-е изд., испр. – Мн.: ООО "Новое знание", 2002. – 409 с. 14. Качан В. Розміщення продуктивних сил України. – Забродський, 1997. 15. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 491 с. 16. Киев: энциклопедический справочник., под ред. А.В. Кудрицкого, К., 2006 17. Київ туристичний: Путівник, Держінфотур, 2005 18. Кокошко С. Економіка України. – К., 1997. 19. Мальська М.П.,Худо В.В.,Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч.посібник.-К.: ЦУЛ,2004 .-272 с 20. Ополченов И.И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2003. – 187 с. 21. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство:Навч.посібник для вищих навч.закладів культури і мистецтв III-IV рівнів екредитації .-К.:Альтерпрес,2003 .-352 с. 22. Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичноі пам'яті народу засобами туризму. Всеукраїнська науково-практична конференція (Вересень 1994р.): Тези доповiдей та повiдомлень,Ч.1 .-К.;Косiв, 2004 .-125 с. 23. Розміщення продуктивних сил, за редакцією В.В.Ковалевського, Київ, «Знання», 1998. 24. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч.посібник. - К.:Рокор, 2005 .-197 с. 25. Туризм в Україні: Статистический бюлетень .-К.:Держінфотур,2006 .-30с. 26. Туристский терминологический словарь: Спр.-методич.пособие /Авт.-сост.И.В.Зорин,В.А.Квартальнов .-М.:Советский спорт,2004.-664 с. 27. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навч.посібник для студентів,аспірантів,викладачів.-К.:Дніпро,2000 .-155 с. 28. Чечель А.О. Удосконалення державних механізмів управління розвитком туризму в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецька держ. академія управління. – Донецьк, 2004. – 20 с. 29. Чудновский А.Д.,Агеева О.А., Кормишова А.В.,Расихина Л.Ф. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник/Под ред.А.Д.Чудновского.- М.:ТАНДЕМ;ЭКМОС, 2004 .-352 с. 30. Шаблий О.И. Социально-економическая география Украины. – К., 2002 31. kyiv-obl.gov.ua Офіційний веб-сайт Київської обласної державної адміністрації
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)