Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Судова система США

Карточка работы:60441б
Цена:
Тема: Судова система США
Предмет:Право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Державної Податкової Служби України (НУДПСУ)
Содержание:ВСТУП 3 Система федеральних судів США 4 Верховний суд 5 Апеляційні і окружні суди 7 Спеціальні суди 9 Прокурор як представник виконавчої гілки 10 ВИСНОВКИ 13 Список використаної літератури 14
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:США — єдина країна у світі, еко¬номіка якої за роки другої світової війни значно зміцніла. Війна звільнила цю країну від серйозних конкурентів, але ненадовго: промисловий ринок Японії і економічний підйом у Західній Європі змінили картину. Загроза ведучому положенню США у світовій системі господарства вимагала значних зусиль з боку адміністрації країни. Було збільшено витрати на науково-дослідні та конструкторські роботи, прискорено темпи перебудови про¬мисловості на користь наукомістких галузей, удосконалено методи стимулювання науково-технічного прогресу. Незва¬жаючи на те, що близько двох третин усіх витрат США на наукові дослідження припадає на військову галузь, ефектив¬не їх впровадження в цивільній сфері лишається більш знач¬ним, ніж в інших країн. Судова система США – це надзвичайно складна структура. Питання розмежування юрисдикції між Федеральною судовою системою і судовими системами штатів є одним з найскладніших протягом усієї історії судової системи США. «Хоч би яким серйозним було питання про розмежування юрисдикції, воно було і залишається лише відображенням боротьби між федерацією і штатами за той обсяг влади, який одна сторона погоджувалася визнати за іншою». Американські суди не утворюють єдиної судової системи, відсутній навіть термін «американська судова система», хоча для розгляду системи судоустрою США, як правило, застосовують саме його. Федеральна судова система і судові системи штатів побудовані за принципом піраміди. Фундаментом такої піраміди є суди першої інстанції, середній ярус становлять апеляційні суди, вершина піраміди – це суди останньої інстанції, які найчастіше називають верховними судами. Стиль судочинства і загальні концепції функціонування судової влади беруть свій початок від традицій англійських судів загального права і судів справедливості.
Объём работы:
14
Выводы:Сполучені Штати Америки — федеративна держава. Суб'єктами федерації є 50 штатів і федеральний округ Ко¬лумбія з розташованою в ньому столицею — м. Вашингтон. Усі 50 штатів — державні утворення, але вони не мають державного суверенітету і не мають права виходити зі скла¬ду США. Вони приймають свої конституції, які відповідають основним положенням Конституції Сполучених Штатів Аме¬рики. Структура органів штатів відповідає структурі федераль¬них органів. Законодавчу владу у штаті здійснює легіслатура (як правило, однопалатна), виконавчу — обраний населен¬ням губернатор, судову — Верховний суд та інші суди штату. Конституція США визначила принципи розмежування владної компетенції федерації і штатів. Вона встановлює сферу виключної компетенції федерації. За межами встанов¬леної компетенції свої повноваження реалізують штати та їх¬ні органи. Керуючись цим формулюванням, перший Конгрес розді¬лив країну на округи і в кожному з них заснував федеральні суди. Звідси бере початок нинішня система судів: Верховний суд, 11 апеляційних судів, 91 окружний суд і 3 суди зі спе¬ціальними повноваженнями. Верховний суд є вищою судовою ін¬станцією Сполучених Штатів і єдиним судом, створення яко¬го передбачено Конституцією. Рішення Верховного суду не підлягають апеляції ні в якому іншому суді. Другий рівень федеральної судової системи США утворюють 11 апеляційних судів. Окружні суди Сполучених Штатів Америки (їх 89 у 50 штатах) становлять нижню ланку федеральної судової системи і є судами першої інстанції. В додаток до федеральних судів за¬гальної юрисдикції час від часу виникає необхідність у ство¬ренні спеціальних судів.
Вариант:нет
Литература:1. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие. – М., 1999. – 319 с. 2. Голяк Л. В. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. – К.: МАУП, 2004. – 200 с. 3. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988. 4. Филиппов С. В. Судебная система США. – М.: Наука, 1980. 5. Каррі Девід П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посіб. для всіх. – К.: Веселка, 1993. 6. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / За ред. В.О. Ріяка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с. 7. Коробейников Б. В. Органы прокуратуры РФ и США: правовые основы, структура, направление деятельности. – М., 1996. 8. Правовые системы стран мира: Энциклопед. справочник / Под ред. А. Я. Сухарева. – М.: Норма, 2000 9. Правовые системы стран мира / Под ред. А.Я. Сухарева. – М., 2004. 10. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира: Справочник. – М.: Юрид. литература, 1993. Шаповал В.М. Державний лад країн світу. – К., 1999. – 403 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)