Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua

Судження

Карточка работы:1403Б
Цена:
Тема: Судження
Предмет:
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Юридическая
Тип:Контрольна робота
Задание:Тема 3. Судження 1. Загальна характеристика судження. 2. Формалізація суджень та її значення для інтенсифікації логічного аналізу даних у справі. 3. Задачі Задачі 1. Дати аналіз дефініції (визначити, чи правильна вона, коли ні - то яке правило порушено): "Слідчий - представник органів міліції, який провадить слідство і має відповідні права". 2. Дати аналіз поділу (визначити, чи є він правильним, коли ні - то яке правило порушено): "Вироки бувають звинувачувальними, виправдовуваними і несправедливими". 3. Проаналізувати судження (визначити його вид і структуру): "Жоден звинувачувальний вирок не переглядається". Записати судження, протилежне цьому. 4. Формалізувати судження: "Не існує таких суджень, які можна було б одночасно розглядати і як загальні, і як часткові". 5. Встановити дотримання основних принципів правильного мислення у міркуванні: Свідок повинен давати правдиві свідчення. Д. - свідок. de зобов’язаний давати правильні свідчення. 6. За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: ((А(В)( ((А(В))=В. 7. Наведіть приклад І фігури простого категоричного силогізму, визначте його терміни й модус. 8. Із запропонованих засновків одержати всі категоричні наслідки. 9. Чи правильне доведення „Версію можна вважати доведеною на підставі аргументів” 10. Побудуйте спростування версії А, користуючись аргументами.
ВУЗ:
Содержание: Зміст 1. Загальна характеристика судження 3 2. Формалізація суджень та її значення для інтенсифікації логічного аналізу даних по справі. 12 Задачі 15 Список використаної літератури 21
Курс:1
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
20
Выводы:
Вариант:5
Литература:Список використаної літератури 1. Бандурка О.М. Курс логіки: Підручник/ О.М.Бандурка, О.В.Тягло.- К.: Літера, 2002.- 160 с. 2. Жеребкін В.Є. Логіка/ Підручник. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2005. — 255 с. 3. Карамишева Н. В. Логіка: Підруч. для студ.-правників / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л.: Вид.-поліграф. фірма "Паіс", 2000. — 252 с. 4. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник. - Київ: Видавничий центр "Академія", 2003. - 368 с. 5. Хоменко І.В. Логіка для юристів.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 224 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (293)