Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Філософія»

Ідея Епікура про договірний характер справедливості. Стоїки.

Карточка работы:60442б
Цена:
Тема: Ідея Епікура про договірний характер справедливості. Стоїки.
Предмет:Філософія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Державної Податкової Служби України (НУДПСУ)
Содержание:1. Ідея Епікура про договірний характер справедливості. 3 2. Філософія стоїцизму. 9 Висновки. 13 Список використаної літератури. 14
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
14
Выводы:Таким чином, фізичним підґрунтям етичної максими Епікура був атомізм. Атоми Епікура, з яких складається все існуюче, навіть боги, мають форму, розмір і вагу. Під дією останньої вони падають вниз. Але під час падіння атом (довільно) може відхилитися від заданої вагою траєкторії. Тоді він штовхає інші, так повстає вихор атомів, в якому подібні до себе атоми збираються в купи і так повстає світ, що є цілком матеріальний, та в якому все відбувається випадково. Тому і людина вільна у своїх вчинках, бо свобода запрограмована природою атомів. Душа людини — теж матеріальна, хоч і складається з суміші якихось тонших елементів (атомів). Якби вона була безтілесна, вона не могла б мати ніякого зв'язку з тілом. Оскільки душа складається з атомів, вона вмирає разом з тілом. Це, за Епікуром, має позбавити людину від страху перед смертю і потойбічними покараннями. Адже поки ми є, смерті немає, а коли приходить смерть, то нас вже немає, отже, смерть не має до нас жодного відношення. Епікурейська школа проіснувала довгі століття. «Сад» відкривав двері усім: знатним і безрідним, вільним і рабам, чоловікам і жінкам. Сюди приходили гетери у пошуках своєї спокути і душевного звільнення. Новизна «Саду» полягала у його просвітницькому дусі: в ньому не було чистого інтелектуалізму, він кликав до життя незвичного. В самому Епіркурі було щось від пророка чи святого, але в світському дусі. Своїм сучасникам, позбавленим впевненості, сповненим переживань і страхів перед життям, він відкривав новий шлях до щастя, який був викликом долі і фатуму, бо народжується в самій людині. Поки ми живі і будемо жити, істинне благо – в нас самих. Істинне благо – то життя, а для життя потрібно небагато, і все це є у нашому розпорядженні, а все інше – суєта суєт.
Вариант:нет
Литература:1. Андрущенко В., Волович В., Горлач М., Головченко Г., Губерський Л. Філософія: Підруч. / Микола Іванович... Горлач (заг.ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — Х. : Консум, 2000. — 672с. 2. Антологія української юридичної думки: В 6 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ю.С. Шемшученко (заг.ред.), В.Д. Бабкін (упоряд.), І.Б. Усенко (відп.ред.) — К. : Видавничий Дім "Юридична книга", 2002. Т. 1 : Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. — 568с. 3. Арутюнов В., Демченко М., Йосипенко С., Кабика І., Круш О. Філософія./ Київський національний економічний ун-т. — 2-е вид.,перероб.і доп. — К. : КНЕУ, 2001. — 221с. 4. Байрачна Л. Д., Гончаренко Н. К., Данільян О. Г., Дзьобань О. П., Жданенко С. Б. Філософія права: Навч. пос. / О.Г. Данільян (ред.). — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 272с. 5. Політологія. // За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. – Харків. - 2001. 6. Левек П. Эллинистический мир. - М. - 1989. 7. Западная философия от истоков до наших дней. - С-Пб. - 1994. 8. Рассел Б. Історія західної філософії. - К. - 1996. 9. Татаркевич В. Історія філософії. - Львів. - 1997. 10. Степанова А. С. Философия Древней Стои. - М. - 1995. 11. Суліма Є., Шепєлєв М., Кривошеїн В., Полянська В. Політична філософія: Підруч. / Євген Миколайович Суліма (ред.). — К.: Знання, 2006. — 799с. 12. Философский словарь. - М. - 1986.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (348)