Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»

Психологія управління

Карточка работы:6039б
Цена:
Тема: Психологія управління
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1 Поняття та сутність організації 4 2. Проблемні ситуації в управлінні організацією 5 3. Національні особливості проблемних ситуацій в управлінні організацією 8 Висновки 13 Список використаної літератури 14
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У сучасному світі немає місця другосортній продукції. Цілодобова пошта приносить повідомлення про кращі зразки товарів і послуг до дверей кожного будинку. Інтернет дозволяє здійснювати покупки по усьому світі, і покупець може легко вибрати продукцію кращої якості, що володіє найвищою надійністю й по самій прийнятній ціні, незалежно від того, де й ким вона зроблена. Сьогодні недостатньо, щоб компанія була просто гарною. У сучасному конкурентному світі вона повинна бути досконалою, а для цього їй варто приділяти увагу всім своїм складовим, домагаючись оптимального використання й підвищуючи ефективність всіх ресурсів, якими вона володіє. Ефективне вирішення проблемних ситуацій в управлінні організацією сприяє підвищенню її конкурентоздатності на ринку. Об`єкт дослідження- проблемні ситуації в управлінні організаціями Предмет дослідження- особливості проблемних ситуацій в управлінні організаціями Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження проблемних ситуацій , що виникають в процесі в управлінні організаціями. Для досягнення мети потрібно виконати наступні завдання: -розглянути поняття та сутність організації - проаналізувати проблемні ситуації в управлінні організацією - дослідити національні особливості проблемних ситуацій в управлінні організацією
Объём работы:
13
Выводы:Організація - група людей, діяльність яких координується для досягнення поставлених загальних цілей. Щоб організація могла домогтися своїх цілей, завдання її підрозділів повинні бути скоординовані за допомогою вертикального поділу праці, тому керування є істотно важливою діяльністю для організації. У зв'язку із цим організація повинна призначати керівників і визначати коло їхніх обов'язків і відповідальності. Одна з найбільш загальних причин хвороб сучасних організацій визначається як структурно-функціональна невпорядкованість, що проявляється в розриві зв'язків між структуроутворюючими елементами: цілями, завданнями, економічними умовами, техніко-технологічним базисом, функціонально-поведінковим укладом і ін. Слабким місцем в усіх без винятку досліджених організаціях залишається проблема впливу "людського фактору" на результати функціонування. У питаннях кадрового забезпечення превалює корпоративний підхід: підбор кадрів по знайомству й родинним зв'язкам без урахування професійної підготовки й здібностей. Загальні проблеми управління, наявні у вітчизняних організаціях, пов'язані з економічною реформою й переходом до ринкових виробничих відносин, а також із труднощами й макроекономічними помилками, пов'язаними із цим процесом. У цих умовах загальний напрямок підвищення ефективності керування можна визначити як необхідність перемикання уваги керівників і фахівців підприємств із організаційно-технічних завдань на організаційно-економічні питання, з урахуванням як стратегічних завдань, так і локальних проблем. Тільки на основі сучасних систем керування можуть бути вирішені завдання взаємозв`язку виробничих і фінансових аспектів керування підприємством.
Вариант:нет
Литература:1. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. «Основи менеджменту».- Львів: «світ», 1995. -296 с. 2. Базилевич Л.А., Соколов Д.В., Франева Л.К. Модели и методы рационализации и проектирования организационных структур управления. Л.: ЛЭФИ, 1991.- 156с. 3. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: «Инфра-М», 1997.- 65с. 4. Вейлл Питер. Искусство менеджмента. –М. Новости, 1993. -121с. 5. Кнорринг В.И. Искусство управления. М.: БЕК, 1997. - 288 с. 6. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. -М. 1995. -491 с. 7. Лоуэлл С. Технологически эффективное предприятие. В сб. “Как добиться успеха”. М.: Политиздат,2001-126с. 8. Льюис Р. Д. Деловые культури в міжнародному бізнесі: від сутички до порозуміння. Перев. з : Справа. – 2003. -204с. 9. Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием. Таганрог: ТРТУ, 2001- 196 с. 10. Практична психологія менеджменту: Як зробити кар’єру. Як будувати організацію»: науково практичний посібник.-К.: Україна, 2005.-399с. Румянцева К.Р. Менеджмент в організації. - Л.: «Перспектива», 2003. - 321с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (277)