Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий менеджмент»

Задачі з фінансового менеджменту

Карточка работы:2183п
Цена:
Тема: Задачі з фінансового менеджменту
Предмет:Фінансовий менеджмент
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):фінанси
Тип:Задача
Задание:Завдання 1 За даними фінансової звітності розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести у таблицю 1. Порівняти їх з нормативними значеннями. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку. Запропонувати заходи поліпшення фінансового стану підприємства. Вихідні дані для розрахунків наведені у таблицях 1 та 2, результати розрахованих коефіцієнтів наведені у таблиці 3. Завдання 2 1.1. Розрахуємо середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році. Визначимо необхідний середній розмір власних обігових коштів на плановий рік, виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації продукції та коефіцієнт прискорення (уповільнення) оборотності обігових коштів у плановому році. 2. Визначимо, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів виробництва та реалізації продукції або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів. Завдання 3 Скласти прогнозний баланс підприємства на кінець планового року за агрегованою формою (табл. 5).
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: Завдання 1 3 Завдання 2 21 Завдання 3 23 Список використаної літератури 25
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
23
Выводы:
Вариант:11
Литература: 1. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання-Прес, 2006. — 287 с. 2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник/ В.Д. Базилевич та інші. – К.: Знання, 2004.– 851с. 3. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств Навч. посіб. — 3-тє вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2006. — 423 с. 4. Демківський А.В. Гроші та кредит. – Київ: Дакор, 2005. – 528 с. 5. Манків Г.Н. Макроекономіка: Підручник для України: пер. з англ./ Наук. ред. пер. С. Панчишин: К.: Основи, 2000.– 588с. 6. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посібник для вузів.– 2-ге вид.: К.: Либідь, 2002.– 614с. 7. Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 379 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (206)