Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Конфліктологія»

Конфліктологія в робочому колективі

Карточка работы:60382б
Цена:
Тема: Конфліктологія в робочому колективі
Предмет:Конфліктологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Організаційна будова підприємства 5 2. Типові причини виникнення конфліктів в організації 9 3. Практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації 16 Висновки 18 Список використаної літератури 18
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Кожному з нас приходилося стикатися з конфліктними ситуаціями. Конфлікти виявляються в діяльності всіх соціальних інститутів, соціальних груп, у взаєминах між людьми і відіграють ключову роль у житті окремої людини, родини, колективу, держави, суспільства в цілому. Працюючі в організації люди відрізняються один від одного. Власне, вони по-різному сприймають ситуацію, у якій вони виявляються в силу своїх індивідуальних особливостей. Розходження в сприйнятті часто приводить до того, що люди не погоджуються один з одним при рішенні якогось питання. Ця незгода виникає тоді, коли ситуація дійсно носить конфліктний характер. Конфлікт визначається тим, що свідоме поводження однієї зі сторін вступає в протиріччя з інтересами іншої сторони. Більшість конфліктів виникає без згоди їхніх учасників. Це відбувається через те, що більшість людей не має елементарного представлення про конфлікти, або не надає їм значення. Керівник організації відповідно до своєї ролі знаходиться звичайно в центрі будь-якого конфлікту і покликаний вирішувати його всіма доступними йому способами. Управління конфліктом є однієї з найважливіших функцій керівника. У середньому керівники витрачають 20% робочого часу на вирішення різного роду конфліктів. Кожному керівникові необхідно знати про конфлікти, способи поведінки при їхньому виникненні, засобах і методах запобігання і вирішення. Для більшості людей характерне невміння знаходити гідний вихід з конфліктних ситуацій. В організаціях конфлікти можуть мати конструктивний і деструктивний початок. Багато залежить від того, як конфлікт управляється. Руйнівні наслідки виникають, коли конфлікт або дуже малий, або дуже сильний. Коли конфлікт малий, те найчастіше він залишається непоміченим і не знаходить тим самим свого адекватного вирішення. Розходження здаються дуже незначними, щоб спонукати учасників провести необхідні зміни. Отже, метою даної роботи є дослідження сутності та причин конфліктів в організації.
Объём работы:
18
Выводы:Елементами організаційної структури є працівни¬ки (керівники, спеціалісти, службовці), служби або ор¬гани апарату управління, в яких зайнята певна кіль¬кість фахівців, що виконують відповідні функціональні обов'язки. Зв'язки поділяють на горизонтальні та вер¬тикальні. Горизонтальні є однорівневими і мають характер узгодження. Найчастіше співвідносяться з певними функціями менеджменту за потреби узгодити цілі чи завдання окремих функціональних відділів. Потреба у вертикальних зв'язках виникає за наявності різних рівнів управління. Це відносини підпорядкова¬ності, завдяки яким реалізуються владні повноваження керівників. Виникнення та розвиток конфліктів в організації обумовлено дією чотирьох груп факторів: об’єктивних, організаційно-управлінських, соціально-психологічних і особистісних. Перші дві групи факторів носять об’єктивний характер, третя й четверта — суб’єктив¬ний. Об’єктивними причинами конфліктної взаємодії вважаються ті обставини соціальної взаємодії людей, що призводять до зіткнення їхніх думок, інтересів, цінностей і т. п. Керівник повинен завжди пам’ятати, що проблема виявлення причин виникнення конфліктів посідає ключове місце в пошуку шляхів їх запобігання й конструктивного розв’язання. Без знання рушійних сил розвитку конфліктів важко забезпечити ефективний регулювальний вплив.
Вариант:нет
Литература:1. А.Я. Анцепов, А.И. Шипилов. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999 – 551 с. 2. И.А. Бланк. Управление торговым предприятием. – М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ. Издательство ЭКМОС., 1998 – 416 с. 3. Психологія й етика ділового спілкування: Підручник для вузів / За редакцією професора Лавриенко. – М.: Культура і спорт, ЮНИТИ, 1997 – 279 с. 4. Економіка й організація діяльності торговельного підприємства: Підручник / За редакцією А.Н. Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2001 – 295 с. 5. О.С. Виханский, А.И. Наумов. Менеджмент: Учебник – 3-е издание. – М.: Гардарики, 2000 – 528 с. 6. З.П. Румянцева, Соломатин Н.А. Менеджмент организации. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1997 – 432 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (58)