Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Аналіз сайтів по аеронавтиці

Карточка работы:2195п
Цена:
Тема: Аналіз сайтів по аеронавтиці
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):документознавство та інформаційна діяльність
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Загальні характеристики Інтернет-видань 6 2. Системи пошуку інформації в Інтернет 12 3. Аналіз сайтів з аеронавтики 17 ВИСНОВОК 23 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 24  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб. Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законами України. Право на інформацію забезпечується обов'язком органів державної влади, а також органів місцевого і регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті рішення; створенням у державних органах спеціальних інформаційних служб або систем, що забезпечували б у встановленому порядку доступ до інформації; вільним доступом суб'єктів інформаційних відносин до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються законодавством; створенням механізму здійснення права на інформацію; здійсненням державного контролю за додержанням законодавства про інформацію; встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію. Повсюдне впровадження інформаційних і інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІТТ) створило нові, унікальні можливості для активного і ефективного розвитку науки і техніки, економіки і політики, держави, суспільства, громадянина. Сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву, що електронні цифрові технології в сполученні з Інтернетом (і технологіями наступного покоління інформаційних мереж) визначають майбутнє комунікацій. З погляду динаміки ринку інформаційних продуктів на цифрових носіях і on-line, безумовно, заслуговує на увагу факт переходу більшої частини енциклопедичних словників в електронний формат. Цей процес почався в 1992 році з покупки компанією "Майкрософт" аутсайдера енциклопедичного ринку "Енциклопедії Функа й Уогнеллса", що була відредагована, доповнена свіжою інформацією й ілюстраціями, після чого стала одним з найбільш продаваних видань на CD-ROM за назвою "Майкрософт-Энкарта". Тільки в 1994 році було продано більш 6 млн. екземплярів "Енкарти", сьогодні енциклопедії належить більш 60% ринку електронних енциклопедій. Якщо в 1988 році було продано 200 тисяч комплектів 32-томной енциклопедії "Британніка", то в 1995 році її тираж знизився більш ніж у чотири рази, а в 1997 році практично зійшов на немає. Зате електронна версія "Британніки" є одним з лідерів ринку енциклопедичних словників на цифрових носіях, що росте зі швидкістю в середньому 20% у рік. При цьому вартість енциклопедій продовжує падати. Якщо на початку 2001 року "Британніка CD 2001" на CD-ROM коштувала 1000 доларів, то під кінець року ціна знизилася до 125 доларів. Нова версія "Британніка CD 2002" коштувала стільки ж. Мережні версії цих енциклопедій, частина з яких працює безкоштовно ("Енкарта"), а частина – за підпискою ("Британника"), є прообразом інтегрованих інформаційних систем майбутнього, доступних on-line і не обмежених в обсягах інформації розміром паперових носіїв, компакт-дисків і дисків DVD. Метою роботи є дослідження Інтернет-сайтів, що стосуються аеронавтики. Завдання роботи: - дослідити теоретичні засади розповсюдження науково-технічної інформації в мережі Інтернет; - проаналізувати сайти, що мають за тематичним спрямуванням відношення до аеронавтики. Предмет дослідження – науково-технічна інформація в мережі Інтернет. Об’єкт дослідження – Інтернет-сайти, пов’язані з аеронавтикою.
Объём работы:
22
Выводы: Отже, таким чином можна зробити висновок, що Інтернет-видання посідають значне місце серед інформаційних засобів. Останнім часом навіть спостерігається тенденція на витіснення традиційних засобів. Це пояснюється об’єктивними причинами, серед яких наступні: - більша оперативність Інтернет-видань; - менша цензура (редакторська, літературна, політична і т.п.) в Інтернет-виданнях; - додаткові можливості в отриманні інформації; - зручний пошук потрібної інформації; - наявність архівів і т.д. Серед недоліків інтернет-видань можна відмітити наступні: - неперевіреність даних в більшості випадків; - стилістика, що тяжіє до розмовної; - використання ненормативної лексики; - багато відволікаючих факторів (банери, вказівки і т. ін.). В ході роботи був проведений аналіз англомовного Інтернет-сайту Національного управління з аеронавтики та досліджень космічного простору (НАСА), який показав, що даний сайт містить ряд науково-технічної інформації в галузі аеронавтики і користується популярністю, бо надає достовірну інформацію, використовуючи різноманітні джерела. Видання оформлене таким чином, що дозволяє мінімізувати ефект перенапруження для очей, за рахунок використання спокійної кольорової гами та великого кеглю шрифту. У запропонованому сайті розглядаються загальні відомості з аеронавтики, приводяться нормативні документи, науково-технічна та науково-популярна інформація, розказується про співтовариства, наукову і міжнародну діяльність, новини, видання, партнерів і т.д. Також в ході роботи було розглянуто російський Інтернет-сайт НКТ «Аеронавтика», який містить науково-технічну та організаційну інформацію.
Вариант:нет
Литература:1. Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Інформаційне право. Навч.-методич. комп¬лекс. - К., 1999. - 183 с. 2. Канигін Ю.М., Маркашов В.Е. Інформатизація: соціальний аспект // Вістник ВОИВТ, 2002, № 2, с.29-30. 3. В. Аузан. B2C: Back To Colegge // Эксперт, Интернет. - 2001. N2 (10). 4. А. Демидов. Digital money - электронные деньги. // Деньги. Март 1997 5. В. Достов. Электронные наличные как орудие торгово-финансовой революции. // Интернет-журнал ReadMe! -2000. 6. В. Завалеев. Что такое электронная коммерция // Центр інтернет технологій. - 1996. 7. В. Коломієць. Міжнародні інформаційні системи. ВПЦ "Київський університет". -2001. с.408-432. 8. Т. Струнков. Развитие Интернет и электронной коммерции в цифрах. E-commerce.ru - 2000. 9. http://ncp.tsagi.ru/ - сайт НКТ «Аеронавтика» 10. http://www.nasa.gov/ - сайт Національного управління з аеронавтики та досліджень космічного простору (НАСА)  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)