Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Країнознавство»

Історико-культурні ресурси Полтавщини

Карточка работы:5574б
Цена:
Тема: Історико-культурні ресурси Полтавщини
Предмет:Країнознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер міжнародного туризму
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:Вступ 2 1. Загальна характеристика природних ресурсів 5 2. Історико-культурний потенціал 9 3. Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку туризму 18 Висновок 26 Список використаної літератури 28
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Дана робота присвячена вивченню історично-культурних ресурсів Одеської області та їх залучення до системи туристично-екскурсійного обслуговування. Актуальність. Характерною рисою кінця ХХ століття став бурхливий розвиток туризму - найбільш демократичної та інтернаціональної сфери суспільної діяльності. Так, розвиток туристичної та курортної галузей впродовж останніх шести років на Україні характеризується позитивною та сталою динамікою. Створення нового іміджу українського турпродукту, конкурентоспроможного в нашій державі та за кордоном, комплексний підхід до розвитку туризму та курортів на регіональному рівні, підтримка розвитку малого та середнього бізнесу у туристичній сфері, зумовили неухильне зростання кількості туристів та обсягів наданих їм послуг. Протягом 2004 року Головним управлінням зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції та туризму облдержадміністрації проводилась робота щодо подальшої трансформації туристично-рекреаційної сфери області в напрямку пріоритетної розбудови сфери туризму та відпочинку, системи санаторно-курортного лікування орієнтованої, як на внутрішнього споживача, так і на обслуговування іноземних туристів. За попередніми даними, складеними на основі статистичних показників суб’єктів господарювання, загальна кількість осіб, що скористалися у 2004 році послугами підприємств туристично-рекреаційної та курортної галузі Одеської області, склала майже 802 тис. чол. Цей показник більше ніж на 63 тис. осіб, або на 8,6% перевищує аналогічний показник 2003 року. Майже пропорційно (на 7,7%) зріс і загальний обсяг послуг, наданих у 2004 році, який склав 203650,7 тис. грн. При цьому в першу чергу значно (на 76,4% ) збільшився об’єм послуг, що були надані закладами колективного розміщення (готелями, санаторіями, пансіонатами, базами відпочинку), що здійснюють свою діяльність на території області. Значно підвищилася інвестиційна привабливість курортно-рекреаційної та туристичної галузі. Так, у 2004 році у розбудову галузі було залучено біля 3,2 млн. дол. США іноземних інвестицій, що перевищує аналогічний показник сумарний аналогічний показник 2001-2003 років на 2,5 млн. дол. США. Також, за інформацією суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування, в реконструкцію та поліпшення матеріально-технічної бази було вкладено 42,7 млн. гривень. Хронологічні рамки обумовлені розвитком всієї суми історичних подій, що вплинули на процес розвитку туристичних ресурсів Полтавської області. Дослідження ґрунтується на джерелах, значна частина яких вперше вводиться в науковий обіг. Географічні рамки – Полтавська область. Метою моєї роботи є дослідити туристичні рекреаційні ресурси Полтавської області та їх залучення до системи туристично-екскурсійного обслуговування. Об‘єктом дослідження виступає Полтавська область. Предметом дослідження виступають туристичні рекреаційні ресурси Полтавської області. Отже, метою роботи зумовлено наступні завдання дослідження: • Надати загальну характеристику регіону, а саме фізико-географічну характеристику та природно-рекреаційний потенціал, оцінити соціально-економічні умови та стан розвитку туризму, дослідити історію краю. • Дослідити історико-культурний потенціал в Полтавській області, в тому числі пам’ятники і пам’ятні місця та їх використання в туризмі, музеї та музейні комплекси. • Розробити авторські пропозиції щодо створення мережі пізнавальних туристично-екскурсійних маршрутів. Досконале виконання цих завдань вимагає глибокого, ретельного добору та опрацювання якомога більшої кількості джерел присвячених обраній темі. В роботі використовуються дослідження таких вчених та дослідників як Балабанов І.Т., Балабанов А.І., Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В., П.Г.Шищенко, Качан В., Шаблий О., Гаврилишин І.П., Крачило М.П., Лугова О.І., Науменко Г.П. Курсова робота складається з трьох розділів, вступу, висновків, додатку. Список літератури містить 24 джерел.
Объём работы:
25
Выводы:У роботі проведено певний аналіз природних ресурсів та історико-культурного потенціалу Полтавської області. Полтавська область - привабливий туристично-рекреаційний регіон, розташований в центральній частині України. За даними дослідження, проведеного обласним Центром туристичної інформації серед туристів, які відпочивають в Полтавській області, градація пріоритетів вибору розподілилась наступним чином: • екологічно чиста, самобутня природа, загальне оздоровлення, традиційна та домашня кухня; • розширення кругозору, спілкування; • пізнання культури, історії, знайомство з найвизначнішими пам'ятками; • лікування; • маршрути з активним способом пересування (кінні, на туристичних байдарках, круїзи річковим транспортом, вело маршрути, тощо); • полювання, рибна ловля; • наукові дослідження, етнографічні маршрути, археологічні пам'ятки; • зручне сполучення та невисокі ціни. Полтавщина – це промислово-аграрний регіон, відомий своїми надбаннями, культурно-мистецькою та історичною спадщиною, що їх бережуть та примножують талановиті полтавці. Полтавська область - привабливий туристично-рекреаційний регіон, розташований в центральній частині України. На Полтавщині в 2006 р. наймасовішою формою відпочинку залишається оздоровлення у таборах з денним перебуванням (влітку їх функціонувало 719), якими було охоплено 31234 учні. На базі позашкільних закладів було створено 114 профільних таборів: юних туристів, натуралістів, техніків, учнівського активу та спортивно-оздоровчих, в яких відпочили понад 6 тисяч учнів. Окремо працювали табори праці й відпочинку для старшокласників. У режимі оздоровчих упродовж літа працювали дитячі дошкільні заклади системи Міністерства освіти й науки, яких в області діє 417. Діти диспансерної групи оздоровлювалися влітку на базі лікувально-профілактичних закладів області. В обласних дитячих санаторіях оздоровлено 656 дітей, у всеукраїнських поздоровницях - 693 дитини. За 2005 рік туристичними організаціями Полтавської області було обслуговано 65,002 тис. туристів, що на 9,157 тис. більше, ніж у 2004 році, в тому числі: • іноземних туристів 1045 (у 2004 році - 995) • туристів, які виїздили за кордон 2497 (у 2004 році - 1110) • понад 61,46 тис осіб були охоплені внутрішнім туризмом (у 2004 році -53,7 тис.). Серед тих, кому надані туристичні послуги, діти і підлітки складають 10032 осіб (у 2004 році - 14373), з загальної кількості спортивно-оздоровчим туризмом охоплено 2704 осіб (у 2004 році - 2408).
Вариант:нет
Литература:1. Бобираєва О.В.: «Рекреація в системі розширеного суспільного відтворення» // Вісник Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка – Випуск 55, 2002. — 81 с. 2. Бобираєва О.В.: «Становлення і розвиток сфери рекреаційних послуг як напрям інтеграції до світового господарства» // Вісник Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка – Випуск 57, 2002 3. Ґудзь П.: «Економічна ефективність використання природних рекреаційних ресурсів» // Регіональна економіка - №4, 2000 4. Добровольська А. Б.. Формування ринку міжнародного туризму в Україні і організаційні пріоритети його розвитку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.03 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. — К., 1997. — 19с. 5. Гостиничный и туpистический бизнес: Учебник / Ассоц. авт. и изд. ”ТАHДEМ”; Чудновский А. Д., Агеева О. А., Коpмишова А. В. и дp.. — М., 1998. — 351 с. 6. Гуляев В.Г. Оpганизация туpистской деятельности: (Учеб.пособие)/ Моск. акад. экономики и пpава.- М.: Hолидж, 1996.- 311 с. 7. Дмитpенко Г. А. Стpатегический менеджмент: целевое упpавление пеpсоналом оpганизации: Учеб. пособие / Межpегион. акад. упpавления пеpсоналом; Отв. pед. А. В. Оpехов. — К., 1998. — 186 с. 8. Дмитpенко Г. А., Доpошенко E. А. Оценка уpовня культуpы пеpсонала: Учеб.-пpакт. пособие / Межpегион. акад. упp. пеpсоналом. — К., 1998. — 86 с. 9. Жученко В.: «Перспективи формування в Україні вільних економічних зон туристсько-рекреаційного типу» // Регіональна економіка - №4, 2001 10. Жученко В.: «Розвиток туристсько-рекреаційної діяльності на Україні: передумови та перспективи» // Регіональні перспективи - №1 (14), 2001. —75 с. 11. Кифяк В. Ф.. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. — 298с. 12. Краснова М., Позняк Е.: «Про поняття природних рекреаційних ресурсів» // Право України - №5, 2000. — 47 с. 13. Котлер Ф. и Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. М.: “Юнити”, 1998. — 205 с. 14. Мироненко Н. С. Країнознавство. М., 2001. – 456 с. 15. Оpганізація туpизму в Укpаїні: Конспект лекцій/ Київ.деpж.тоpг.- екон.ун-т; Уклад.:О.О.Любіцева та ін.; Ред.С.В.Яценко.- К., 1995.- 25с. 16. Олесневич Д.Л., Кузик С.П. Фактоpи фоpмування туpистських потpеб // Вісник Львів.ун-ту. Сеp.екон.- Львів, 1993.- N25.-С.29-31. 17. Пузакова E. П., Честникова В. А. Междунаpодный туpистический бизнес/ Ред. Власов Л. А.. — М.: Экспеpт. бюpо М, 1997. — 175 с. 18. Пятницкая А. А.. Организация производства и обслуживания в общественном питании. Киев, 1990. — 320 с. 19. Роберт А. Браймер. Основы управления в индустрии гостеприимства. М.: «Аспект пресс», 1995. — 220 с. 20. Туpистична сфеpа, готельне господаpство та фоpми їх оpганізації у світі: Конспект лекцій/ Київ. деpж. тоpг.-екон. ун-т; Уклад. О.О. Любіцева та ін..- К.:Б.в., 1995.- 52 с. 21. Чудновский А.Д. Гостиничный и туристический бизнес. М.: «Экмос», 1998. — 310 с. 22. Спpавочник: Туpизм, путешествия/ Авт.-сост.: Боpисов О. Г., Боpисов E. Г.. — Одесса: ОКФА ИИЦ, 1997. — 41, 1с. 23. Статистичний щорічник України 2002-2003 рр. – К.: УРЕ, 2003. – 50 с. 24. ttp://www.tourism.gov.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (27)