Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»Культурологія»

Загальна характеристика гуманизму

Карточка работы:603711
Цена:
Тема: Загальна характеристика гуманизму
Предмет:Культурологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Державний Інститут Підготовки Кадрів (ДІПК)
Содержание:ВСТУП 3 1. Загальна характеристика гуманізму 4 2. Діяльність основних представники гуманістичного напрямку 4 ВИСНОВКИ 8
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Гуманізм варто розглядати як головний ідейний зміст культури Відродження, невіддільної від усього ходу історичного розвитку Європи в епоху розкладання феодальних і зародження капіталістичних відносин. Гуманізм був прогресивним ідейним рухом, що сприяв ствердженню нової культури, спираючись насамперед на античну спадщину. Багато проблем, що розроблялися в гуманістичній традиції, знаходять новий зміст і особливу актуальність у нашу епоху, коли моральні стимули людської діяльності виконують усе більш важливу соціальну функцію. Гуманістичний світогляд став одним із найбільш прогресивних завоювань епохи Відродження, що спричинив сильний вплив на весь наступний розвиток європейської культури. Обєкт дослідження- гуманізм та гуманістична спрямованість європейської культури Предмет дослідження- особливості течіі гуманізму та гуманістична спрямованість європейської культури. Для досягнення мети потібно виконати наступні завдання: - дослідити загальну характеристика гуманізму - проаналізувати діяльність основних представників гуманістичного напрямку
Объём работы:
8
Выводы:Гуманізм відіграв видатну роль у розвитку європейської культури, залишаючись водночас остаточно не осмисленою, не «вибудуваною» в певну світоглядну цілісність філософ¬ською ідеєю. Історична строкатість гуманізму, відсутність «пластичного мосту» між соціально-політичним і художньо-естетичним аспектами, певна розпорошеність дослідження гуманістичної традиції різними науками — філософією, історією, етикою, естетикою, мистецтвознавством — за¬лишили гуманізм, так би мовити, «відкритою» проблемою. Новий інтерес до нього пов'язаний з другою половиною XX століття. Гуманізм як філософія, ідеологія, специфічне світовідношення продовжує бути об'єктом теоретичного інтересу вже у нових, нетрадиційних для історичного до¬свіду, аспектах, а саме, у гуманістичних вимірах культу¬ри, гуманістичних цінностях і проблемах самототожності суспільства, гуманізмі та істині, гуманістичному потенціалі наукового пізнання тощо.
Вариант:нет
Литература:1. Білик О. М. Традиційний європейський гуманізм як результат синтезу різних культурних традицій // Діалог культур і духовний розвиток людини. — К., 1995. — С.132 2. Из истории культуры средних веков и возрождения. - М.: Наука, 1976. -315, с. 3. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения: Учебник для студ. вуз./ Под ред. Л.М.Брагиной. - М.: Высш. школа, 2001. -479 с. 4. Культура возрождения и общество. - М.: Наука, 1986. -230, с. 5. Культура и общественная мысль: Античность. Сред. века. Эпоха Возрождения. - М.: Наука, 1988. -244, с. 6. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения/ Алексей Лосев,. -М.: Мысль, 1978. -623 с. Пашков Ф. Є. Рубежі європейського гуманізму // Філософія, культура, життя. — Дніпропетровськ, 1998. — Вип.3. — С.20–25.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (180)