Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Поліпшення техніко-економічних показників діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості будівельно-монтажних робіт на прикладі „…” Тільки 2 і 3 розділи

Карточка работы:4003к
Цена:
Тема: Поліпшення техніко-економічних показників діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості будівельно-монтажних робіт на прикладі „…” Тільки 2 і 3 розділи
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури (КНУБА) ("КИСИ")
Содержание: РОЗДІЛ 2 СОБІВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1. Організаційно-правова форма і місія підприємства 2.2. Основні техніко-економічні показники підприємства 2.3. Собівартість основних видів будівельно-монтажних робіт і методика розрахунку РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ І ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ 3.1. Резерви зниження собівартості будівельно-монтажних робіт та розрахунок відповідних техніко-економічних показників підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Додатки
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
38
Выводы: Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства свідчить, що на підприємстві у 2010 році зростають всі основні економічні показники. Динаміка узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів у ТОВ „Будмонтаж-К” є позитивною. Однак високий рівень зносу основних засобів та низькі темпи оновлення в найближчому майбутньому можуть призвести до погіршення ситуації. Аналіз фінансового стану ТОВ „Будмонтаж-К” показав, що, незважаючи на зростання в останні роки суми чистого доходу, підприємство має низку проблем в своїй діяльності, зокрема відсутність власних обігових коштів та низький рівень ліквідності. Аналіз прибутковості та ділової активності дав змогу зробити наступні висновки та дати рекомендації. Якщо показники рентабельності мають дуже низькі значення, то необхідно вжити заходів по зміні економічної стратегії підприємства, зокрема, в напрямі удосконалення тарифної політики, поліпшення управління витратами, скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості, активізації маркетингових досліджень з метою розширення ринку. На етапі зрілості варто особливо старанно аналізувати дані показники, щоб вчасно виявити негативні тенденції. На етапі спаду такий аналіз повинний супроводжуватися виробітком рекомендацій по запобіганню банкрутства підприємства. Для поліпшення стану підприємства було запропоновано наступні заходи щодо зниження собівартості БМР: - оптимізація витрат; - відмова від низькорентабельних видів продукції; - збільшення високоретабельної продукції на 9-10%; - здавання в операційну оренду тимчасово вільних приміщень; - реструктуризація майнових активів. За рахунок впровадження наведених заходів було прогнозовано оцінку їх впливу на фінансову систему підприємства й розраховані основні фінансові показники. Здійснення заходів щодо зменшення собівартості БМР привело до наступних наслідків. Собівартість БМР знизилась на 125 тис. грн., збільшився чистий дохід на 110 тис. грн., зменшились витрати від операційної діяльності, що призвело до зниження рівня собівартості 1 грн. реалізованої продукції до 0,69 грн на одиницю, та зниження валових витрат на одиницю продукції до 0,81 грн. на одиницю. Зниження собівартості торкнулось й інших фінансових показників. Так чистий прибуток підприємства збільшився на 159 тис. грн.. Таким чином, можна зробити висновок, що запропоновані заходи цілком прийнятні й дозволять підприємству реально зменшити собівартість будівельно-монтажних робіт.
Вариант:нет
Литература: 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996 XІV; 2. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. / За ред. Бутинця Ф.Ф.Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник для ВНЗ спеціальності «Облік і аудит» (рек. МОН України). – 3-е вид. Житомир. Рута-2006–512; 3. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К. Кондор-2004 - 180-с. 4. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (рек. МОН України) – К. ЦУЛ-2006 – 488; 5. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) Сумы. Ун-тская книга 2006 -255; 6. За ред. Мельника Л.Г. Економіка підприємства: підручник. Підручник для економічних спеціальностей ВНЗ (затв. МОН України) – Сумы. Ун-тская книга-2004–648-с.; 7. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2004–440; 8. Кіт А.Ф., Семенів О.М. та ін. / За ред. Петровича Й.М. Економіка підприємства. Підручник (затв. МОН України) – Львів. Магнолія плюс-2004–680-с.; 9. Крайник О.П., Барвинська Є.С. / За ред. Крайник О.П. Економіка підприємства. Навчальний посібник (рек. МОН України). – 2-е вид. – Львів. Інтелект-Захід-2005–296 10. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К. ЦУЛ-2003 – 224 с.; 11. Кулішов В.В. Економіка підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К. Ника-центр - 2002 – 216 с. 12. Мельник Л.Г., Карінцева О.І. Економіка підприємства: курс лекцій. Навчальний посібник (рек. МОН України) – Сумы. Ун-тская книга-2004–412 13. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. Вища школа 2003 – 278; 14. Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2005–122; 15. Під ред. Буряка П.Ю., Римара М.В. Фінансово-економічний аналіз. Підручник (затв. МОН України) К. Професіонал 2004 – 528; 16. Покропивний С.Ф., Швиданенко Г.О., Федонін О.С. та ін. Економіка підприємства: збірник практичних задач і конкретних ситуацій. Навчальний посібник (рек. МОН України). – 2-е вид. – К. КНЕУ -2005–323 17. Попович П.Я. Економічнй аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України). – 2-е вид. – Тернопіль. Економ. думка-2004 -416-с.; Протопопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємств. Навчальний посібник для економічних спеціальностей ВНЗ (рек. МОН України) – К. ЦУЛ-2002 – 220 с. 18. Статут підприємства
Дополнительная информация: ДОДАТОК А Баланс ТОВ „Будмонтаж-К” (тис. грн.) ДОДАТОК Б Звіт про фінансові результати ТОВ „Будмонтаж-К” (тис. грн.) подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (255)