Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Управлінський облік»

Контрольна з Управління витратами, КНЕУ, 4 курс

Карточка работы:4026к
Цена:
Тема: Контрольна з Управління витратами, КНЕУ, 4 курс
Предмет:Управлінський облік
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Економіка і управління
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1 Взуттєва фабрика збільшила обсяг виробництва за минулий рік на 20 %, а повна собівартість продукції за цей же період зросла на 10%. Інші показники фабрики зазначаються у додатку до завдання кожного студента, а саме: обсяг виробництва, собівартість продукції, активи у звітному періоді, вартість устаткування, яке потрібно придбати для забезпечення зростання обсягу виробництва. Обґрунтувати, що вигідніше з огляду на витрати: взяти устаткування у лізинг на 3 роки з подальшим викупом за залишковою вартістю чи купити його, взявши кредит у банку. Лізингові платежі у складі амортизаційних відрахувань і лізингового доходу (20%) сплачуються на початку кожного року. Кредит повертається на протязі двох років рівними частинами в кінці кожного року. Кредитна й відповідно дисконтна ставки 25%. Вибраний варіант придбання устаткування врахувати в подальшому аналізі. Для цього розподілити витрати звітного і планового періодів на змінні та постійні, виходячи з їх динаміки. 1. Річний обсяг виробництва на початок звітного періоду, тис. грн. 5000,0 = 5000000 грн 2. Повна собівартість річного випуску продукції на початок звітного періоду, тис. грн. 4000,0 = 4000000 грн 3. Активи підприємства, тис. грн. 6000,0 = 6000000 грн 4. Збільшення обсягу виробництва у плановому році, % 10,0 5. Вартість потрібного додаткового устаткування, тис. грн. 300,0 = 300000 грн Завдання 2 Дати оцінку плановим заходам щодо збільшення обсягу виробництва за методикою CVP-аналізу, взявши до уваги показники: - маржинальний прибуток - операційний прибуток - коефіцієнт маржинального прибутку - обсяг виробництва, що забезпечує його беззбитковість (точку беззбитковості) - обсяг виробництва, що забезпечує прийнятну рентабельність активів підприємства з огляду на чинну ринкову вартість капіталу - рівень безпеки виробництва за критерієм його прибутковості - операційний ліверидж
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Завдання 1 3 Завдання 2 5 Список використаної літератури 7
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
6
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2002. – 131 с. 2. Давидович І. Є.. Управління витратами: Навч. посіб. / Тернопільська академія народного господарства. — 2.вид., перероб. і доп. — Т. : Економічна думка, 2004. — 228с. 3. Лігоненко Л. О., Гуляєва Н. М., Гринюк Н. А. Фінанси підприємства: Підручник / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К., 2007. — 491с. 4. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2004. – 657 с. 5. Череп А. В. Управління витратами суб'єктів господарювання: монографія / Запорізький національний технічний ун-т. — 2-е вид., стер. — Х. : ІНЖЕК, 2007. — Паралельний тит. арк. англ. мовою. Ч. 2 : Планування, контроль витрат. Управління адміністративними витратами, витратами на збут продукції, оборотними коштами, основними фондами і нематеріальними активами. Управління зниженням витрат. — Х. : ІНЖЕК, 2007 — 360с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (69)