Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Задачі з Обгрунтування господарських рішень та їх оцінка, КНЕУ, 3 курс

Карточка работы:4034к
Цена:
Тема: Задачі з Обгрунтування господарських рішень та їх оцінка, КНЕУ, 3 курс
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Економіка
Тип:Задача
Задание:Задача 1 Адміністрація театру вирішує, скільки потрібно замовити про¬грамок для вистав. Вартість замовлення – 200 грн. плюс 0,3 грн. за одиницю. Програмки продаються по 0,6 грн. за одиницю, до того ж дохід від реклами становить додатково 300 грн. З минуло¬го досвіду відоме відвідування театру: Відвідування, осіб 4000 4500 5000 5500 6000 Ймовірність 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 Очікується, що 30 % відвідувачів купують програмки. Побу¬дуйте платіжну матрицю доходів і визначте, скільки програмок необхідно замовити театру, за допомогою таких критеріїв, як: ма¬тематичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилен¬ня, коефіцієнт варіації. Зробіть висновок, щодо кількості програ¬мок, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа й Гурвіца. Якщо людина, яка приймає рішення про випуск продукції, має таку шкалу корисності доходу, то який варіант вона обере? Роз¬рахуйте її премію за ризик. Корисність доходу 0 10 20 35 60 100 Прибуток, тис. грн. 400 500 600 700 800 900 Задача 2 Інвестиційна компанія, що має рівень систематичного ризи¬ку – 1,4, ба-жає впровадити в дію новий інвестиційний проект, рівень систематичного ри-зику якого – 1,75. Планується, що но¬вий інвестиційний проект у загальній структурі капіталу компанії займе 20 %. Безризикова ставка 9 %, середня дохідність ринку – 19 %. Визначте, якою має бути очікувана дохідність цієї компанії до й після впровадження нового проекту, якою має бути необхідна дохідність нового інвестиційного проекту? Побудуйте лінію на¬дійності ринку компанії. Про що вона свідчить?
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:  Задача 1 3 Задача 2 10 Література 12
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
11
Выводы:
Вариант:13
Литература: 1. Економічний ризик: ігрові моделі: навч. посіб. / В.В.Вітлінський, П.І.Верченко, А.В.Сигал, Я.С.Наконечний; за ред.. В.В.Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2002. 2. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. – 208с. 3. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювань : Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. 4. Івченко І.Ю. Моделювання економічний ризиків і ризикових ситуа-цій. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. 5. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. – К.: Центр навч.літератури, 2004. 6. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці. К.: ЦУЛ, 2003. 7. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: На-вч.посібник. -: Центр навч.літ., 2003. – 188с. 8. Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: навч. посіб. – К.: Знання, 2008.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)